Mjesni odbori

11. ožujka 2018. godine  provedeni su izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grubišnoga Polja, u kojima se 106 kandidata natjecalo za ukupno 58 vijećničkih mandata u 10 mjesnih odbora. Od 5300 upisnih birača, na izbore ih je izašlo 1398, ili 26,37 posto. To je 5,54 posto veća izlaznost birača u odnosu na prethodne izbore za vijeća mjesnih odbora, provedene u prosincu 2013. godine, kada je članove vijeća mjesnih odbora izašlo birati 20,83 posto Grubišnopoljaca.

Sukladno izbornim rezultatima konstituirani su Mjesni odbori u slijedećim sastavima:

Mjesni odbor Grubišno Polje:
Goran Starčević – predsjednik, J. Kozarca 19, Grubišno Polje
Članovi: Šandor Toth, Irena Cugovčan, Ivana Husak, Ivan Škrilac, Branko Kašić, Jurica Pušić, Goran Gorša, Jasmina Car

Mjesni odbor Veliki Zdenci:
Tomislav Bengez – predsjednik, Mate Lovraka 96, Veliki Zdenci, 
Članovi: Dalibor Jurina, Mile Vukelić, Ranko Šopalović, Dejan Vojtela, Alen Bauer, Boris Aleksić

Mjesni odbor Mali Zdenci:
Zdravko Rizman – predsjednik, A.Mihanovića 46, Mali Zdenci,
Članovi: Predrag Gazibara, Damir Černi, Vladimir Slunečko, Josipa Dobrijević, Drago Frantal, Slavko Čatoš

Mjesni odbor Grbavac:
Sebastijan Svat – predsjednik, Grbavac 101, 
Članovi: Pavao Horvat, Ivan Gerenđir, Petar Biškup, Darko Dimač

Mjesni odbor Treglava:
Alojz Besprska - predsjednik, Treglava 56A, 
Članovi: Venuška Vokal, Vlasta Besprska, Ivan Pospišil, Monika Besprska

Mjesni odbor Dapčevački Brđani:
Drago Horvat – predsjednik, Lončarica 74,
Članovi: Mira Rekić, Dragica Tomić, Božo Barać, Juro Dugandžija

Mjesni odbor Ivanovo Selo:
Danijela Šoma – predsjednica, Praška 1, Ivanovo Selo,
Članovi:  Tomislav Frantal, Dalibor Ris, Ivan Vujević, Zdenko Tuček

Mjesni odbor Turčević Polje:
Franjo Lukenda – predsjednik, Munije 14, 
Članovi:  Marin Bubaš, Zdenko Vokurka, Franjo Lukenda, Marijan Gloc

Mjesni odbor Donja Rašenica:
Ivan Bartoniček – predsjednik, Donja Rašenica 46, 
Članovi: Mila Radulović, Marjeta Topolovčan, Đurđica Bartoniček, Zvjezdana Bojčeta

Mjesni odbor Velika Barna:
Drago Mesar – predsjednik,  Braće Radića 31 Velika Barna, 
Članovi: Dražen Čikvar, Terezija Kralj, Milan Vujić, Tatjana Horvat.

IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 2013. 

 

Mjesni odbor Dapčevački Brđani

Mjesni odbor Dapčevački Brđani:
Drago Horvat – predsjednik, Lončarica 74,
Članovi: Mira Rekić, Dragica Tomić, Božo Barać, Juro Dugandžija

 

Mjesni odbor Donja Rašenica

Mjesni odbor Donja Rašenica:
Ivan Bartoniček – predsjednik, Donja Rašenica 46, 
Članovi: Mila Radulović, Marjeta Topolovčan, Đurđica Bartoniček, Zvjezdana Bojčeta

 

Mjesni odbor Grbavac

Mjesni odbor Grbavac:
Sebastijan Svat – predsjednik, Grbavac 101, 
Članovi: Pavao Horvat, Ivan Gerenđir, Petar Biškup, Darko Dimač

 

Mjesni odbor Grubišno Polje

Mjesni odbor Grubišno Polje:
Goran Starčević – predsjednik, J. Kozarca 19, Grubišno Polje
Članovi: Šandor Toth, Irena Cugovčan, Ivana Husak, Ivan Škrilac, Branko Kašić, Jurica Pušić, Goran Gorša, Jasmina Car

 

Mjesni odbor Ivanovo Selo

Mjesni odbor Ivanovo Selo:
Danijela Šoma – predsjednica, Praška 1, Ivanovo Selo,
Članovi:  Tomislav Frantal, Dalibor Ris, Ivan Vujević, Zdenko Tuček

 

Mjesni odbor Mali Zdenci

Mjesni odbor Mali Zdenci:
Zdravko Rizman – predsjednik, A.Mihanovića 46, Mali Zdenci,
Članovi: Predrag Gazibara, Damir Černi, Vladimir Slunečko, Josipa Dobrijević, Drago Frantal, Slavko Čatoš

 

Mjesni odbor Treglava

Mjesni odbor Treglava:
Alojz Besprska - predsjednik, Treglava 56A, 
Članovi: Venuška Vokal, Vlasta Besprska, Ivan Pospišil, Monika Besprska

 

Mjesni odbor Turčević Polje

Mjesni odbor Turčević Polje:
Franjo Lukenda – predsjednik, Munije 14, 
Članovi:  Marin Bubaš, Zdenko Vokurka, Franjo Lukenda, Marijan Gloc

 

Mjesni odbor Velika Barna

Mjesni odbor Velika Barna:
Drago Mesar – predsjednik,  Braće Radića 31 Velika Barna, 
Članovi: Dražen Čikvar, Terezija Kralj, Milan Vujić, Tatjana Horvat.