Mjesni odbori

16. listopada 2022. godine provedeni su Izbori za članove i članice Vijeća mjesnih odbora Grada Grubišnoga Polja, u kojima se 63 kandidata natjecalo za ukupno 58 vijećničkih mandata u 10 mjesnih odbora. Od 4901 upisnog birača na izbore ih je izašlo 380, ili 7,75 posto. To je uvelike manja izlaznost birača u odnosu na Izbore za članice odnosno članove Vijeća mjesnih odbora 2018. godine, kada je izašlo 26,37 posto birača. Karakteristika ovih izbora bila je da je u devet od deset mjesnih odbora liste kandidirala samo Hrvatska demokratska zajednica, dok su za Mjesni odbor Treglava bile kandidirane dvije liste: HDZ-a i Grupe birača nositelja Antuna Besprske.

Sastave mjesnih odbora možete pogledati na poveznicama za svaki mjesni odbor u desnom izborniku

IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 2018.

IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 2013. 

 

Mjesni odbor Dapčevački Brđani

MJESNI ODBOR DAPČEVAČKI BRĐANI

PREDSJEDNIK:
DAVOR LUCIĆ

ČLANOVI:
ŠIMUN AŠČIĆ
TOMISLAV PAVIĆ
JOSO BATKOVIĆ
JURO DUGANDŽIJA

 

Mjesni odbor Donja Rašenica

MJESNI ODBOR DONJA RAŠENICA

PREDSJEDNIK:
DARIO VANJEK

ČLANOVI:
ANTUN KUBIŠTA
ANĐELKA DVOŽAK
STJEPAN DVOŽAK
ZDENKO ZALABAK

 

Mjesni odbor Grbavac

MJESNI ODBOR GRBAVAC

PREDSJEDNIK:
ALEN MALETIĆ

ČLANOVI:
VALENTINA BABIĆ BUKOVAC
DAVOR KRIVSKI
IVICA BARTO
DRAŽEN BASARA

 

Mjesni odbor Grubišno Polje

MJESNI ODBOR GRUBIŠNO POLJE

PREDSJEDNIK:
GORAN STARČEVIĆ

ČLANOVI:
LJILJANA PALIJAN
JURICA PUŠIĆ
DARKO NOVOTNI
GORAN GORŠA
IVAN BALOG
FRANJO LUKENDA
DARIO CENGER
IVAN NOVAK

 

Mjesni odbor Ivanovo Selo

MJESNI ODBOR IVANOVO SELO

PREDSJEDNIK:
KARLO KISELA

ČLANOVI:
IVAN FRANTAL
JOSIP BERGER
VIKTORIO KOLAR
IVAN VUJEVIĆ

 

Mjesni odbor Mali Zdenci

MJESNI ODBOR MALI ZDENCI

PREDSJEDNIK:
LOVRO BREKALO

ČLANOVI:
ZDRAVKO RIZMAN
MARIJA MADJERUH
ROBERT ČATOŠ
DRAGO FRANTAL
SUZANA BREKALO
GORAN DUJIĆ
 

 

Mjesni odbor Treglava

MJESNI ODBOR TREGLAVA

PREDSJEDNIK:
RENATO VOKAL

ČLANOVI:
ANTUN BESPRSKA
ZDENKO HAVELKA
DENIS POSPIŠIL
ATINA KABERT

 

Mjesni odbor Turčević Polje

MJESNI ODBOR TURČEVIĆ POLJE

PREDSJEDNIK:
FRANJO LUKENDA

ČLANOVI:
SLOBODAN ZNAMENAČEK
ĐURO VUČENOVIĆ
RENATA PRPIĆ
MATEJ LUKENDA

 

Mjesni odbor Velika Barna

MJESNI ODBOR VELIKA BARNA

PREDSJEDNIK:
DRAGO MESAR

ČLANOVI:
TATJANA HORVAT
MILAN VUJIĆ
FRANJO UDŽBINAC
MARIJAN MATEŠIĆ