Na temelju odredbi članka 43. Stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15, 102/19), osoba zadužena za nepravilnosti je Kristina Vereš, mag. iur., viša stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća.

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Telefon: 043/448-209
Fax: 043/485-496
email: strucnasluzba@grubisnopolje.hr


  Povratak na: Komunikacija s građanima