Na temelju odredbi članka 43. Stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15 i 102/19), osoba zadužena za nepravilnosti je Marija Jungić, pročelnica Stručne službe Gradskog vijeća.

Telefon: 043/448-209
Fax: 043/485-496
email: strucnasluzba@grubisnopolje.hr


  Povratak na: Komunikacija s građanima