Udruge

Prema podacima Ureda državne uprave od listopada 2014. godine, na području Grubišnoga Polja su registrirane 72 udruge, popis kojih donosimo na ovoj stranici:

1.
HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA GRUBIŠNO POLJE
Mate Kirinčić
GRUBIŠNO POLJE
4. studenog 1991. god. br.1

2.
ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „ŠARAN“ VELIKI ZDENCI
Goran Šukić
VELIKI ZDENCI

3.
ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „ UDICA“ GRUBIŠNO POLJE
Marijo Bukovac
GRUBIŠNO POLJE

4.
ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „ ILOVA“ IVANOVO SELO
Željko Horvat
IVANOVO SELO

5.
ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „LEDINA“ GRUBIŠNO POLJE
Rajko Vučemilović
POLJANI

6.
RADIOAMATERSKI KLUB „GRUBIŠNO POLJE“
Drago Frantal
GRUBIŠNO POLJE,
Braće Radića br. 4

7.
RIBOLOVNA DRUŽINA „ZDENAC“ MALI ZDENCI
Franjo Vanjous
MALI ZDENCI,
A. Mihanovića br. 54A

8.
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO IVANOVO SELO
Tomislav Romozi
IVANOVO SELO

9.
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO GRUBIŠNO POLJE
Darko Novotni
GRUBIŠNO POLJE,
Braće Radića br. 6

10.
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VELIKI ZDENCI
Antun Gladoić
VELIKI ZDENCI,
Mate Lovraka br. 117

11.
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DONJA RAŠENICA
Zvonko Vanjek
DONJA RAŠENICA
Donja Rašenica br. 84

12.
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO POLJANI
Josip Mojžeš
POLJANI br. 66

13.
UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA GRUBIŠNO POLJE
Alen Skender
GRUBIŠNO POLJE
Kolodvorska bb.

14.
INDUSTRIJSKO DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO „ ČESMA-NAMJEŠTAJ“d.d. GRUBIŠNO POLJE
Veno Šimek
GRUBIŠNO POLJE,
Hrvatskih branitelja br. 23

15.
PČELARSKO DRUŠTVO „MASLAČAK“ GRUBIŠNO POLJE
Zvonko Horak
Trg bana Josipa Jelačića 1

16.
MATICA UMIROVLJENIKA GRADA GRUBIŠNOGA POLJA
Dragica Vodvarka
GRUBIŠNO POLJE,
4. studenoga 1991. br. 1

17.
ČEŠKA BESEDA IVANOVO SELO
Ana Maria Štruml Tuček
IVANOVO SELO

18.
GRADSKI NOGOMETNI KLUB „ZDENKA“ VELIKI ZDENCI
Zdravko Rizman
VELIKI ZDENCI,
Trg kralja Tomislava br. 3.

19.
ŠAHOVSKI KLUB „ BILOGORA 91“ GRUBIŠNO POLJE
Slavko Brekalo
GRUBIŠNO POLJE,
Braće Radića 2.

20.
LOVAČKO DRUŠTVO „BILOGORA“ GRUBIŠNO POLJE
Zlatko Mađeruh
GRUBIŠNO POLJE,
Trg bana Josipa Jelačića br. 5

21.
KINOLOŠKO DRUŠTVO GRUBIŠNO POLJE
Alojz Lacina
GRUBIŠNO POLJE

22.
MATICA HRVATSKA
Ivana Ledić
GRUBIŠNO POLJE

23.
VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA GRUBIŠNOGA POLJA
Vladimir Truhlaž
GRUBIŠNO POLJE
Braće Radića br. 4.

24.
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO GRBAVAC
Petar Vondra
GRBAVAC br. 76

25.
TENISKI KLUB „ZDENKA“
Dinko Vučemilović
GRUBIŠNO POLJE,
Trg bana Josipa Jelačića br. 1.

26.ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA GRUBIŠNOGA POLJA
Zdravko Rizman
GRUBIŠNO POLJE,
Trg bana Josipa Jelačića br. 5

27.
RUKOMETNI KLUB „ILOVA“ GRUBIŠNO POLJE
Ivan Vereš
GRUBIŠNO POLJE,
Braće Radića br. 14

28.
ČEŠKA BESEDA VELIKI I MALI ZDENCI
Ana Milić Zapotocky
VELIKI ZDENCI,
Mate Lovraka 115, Veliki Zdenci

29.
LOVAČKI DRUŠTVO „ JELEN“ IVANOVO SELO
Antun Horak
IVANOVO SELO Rastovac 46

30
ŽENSKI RUKOMETNI KLUB „ILOVA“ GRUBIŠNO POLJE
Vjekoslav Vujnović
GRUBIŠNO POLJE,
Trg bana Josipa Jelačića br. 1

31.
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO TREGLAVA
Antun Besprska
TRGLAVA br. 2

32.
ČESKA BESEDA TREGLAVA
Zvonko Harauzek
TRGLAVA br. 2

33.
LOVAČKO DRUŠTVO „SRNDAČ“ VELIKI I MALI ZDENCI
Zlatko Mađeruh
VELIKI ZDENCI,
Zdenački gaj br. 81

34.
ZAJEDNICA ŠPORTSKO-RIBOLOVNOG DRUŠTVA GRADA GRUBIŠNOGA POLJA
Zdeslav Bukač
GRUBIŠNO POLJE,
Prilaz Rudolfa Roupeca bb.

35.
ZAJEDNICA MAĐARA GRUBIŠNOGA POLJA
Pavao Horvat
Grbavac br. 41

36.
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO MALI ZDENCI
Zdenko Milić
MALI ZDENCI
A. Mihanovića bb.

37.
LIKOVNA UDRUGA „LEONARDO“
Nenad Popović
GRUBIŠNO POLJE,
Braće Radića br. 2

38.
UDRUGA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA STRJNI PRSTEN „AGROBILOGORA“ GRUBIŠNO POLJE
Marijan Cenger
GRUBIŠNO POLJE,
Julija kovića br. 6

39.
UDRUGA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA STRJNI PRSTEN „ILOVA“ MALI ZDENCI
Mirko Mađeruh
MALI ZDENCI,
A. Mihanovića Br. 74

40.
ATLETSKI KLUB OSOBA S INVALIDITETOM –OTOS- GRUBIŠNO POLJE
Darko Kralj
GRUBIŠNO POLJE,
Trg bana Josipa Jelačića br. 1.

41.
UDRUGA DRAGOVOLJACA NARODNE ZAŠTITE DOMOVINSKOG RATA GRADA GRUBIŠNOGA POLJA
Željko Mitrović
GRUBIŠNO POLJE,
Trg bana Josipa Jelačića br. 1.

42.
BOĆARSKI KLUB „OTKOS 10“ GRUBIŠNO POLJE
Petar Matković
GRUBIŠNO POLJE,
Trg bana Josipa Jelačića br. 1.

43.
NOGOMETNA ŠKOLA GRADA GRUBIŠNO POLJE
Vlado Bahun
GRUBIŠNO POLJE,
Matije Gupca bb.

44.
UDRUGA UZGAJIVAČA MESNIH PASMINA GOVEDA „ ANGUS“ GRUBIŠNO POLJE
Marijan Cenger
GRUBIŠNO POLJE,
4. studenog 1991. br. 5

45.
UDRUGA MLADIH GRUBIŠA
Zlatko Pavičić
GRUBIŠNO POLJE,
Lipovac br. 38

46.
PARAGLIDING KLUB KRILA BILOGORE
Robert Pozaić
GRUBIŠNO POLJE,
Braće Radića br. 4

47.
UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA GRADA GRUBIŠNOGA POLJA I OPĆINE VELIKI GRĐEVAC
Čedomir Bubulj
GRUBIŠNO POLJE,
Trg bana Josipa Jelačića br. 1.

48.
ZAVIČAJNO DRUŠTVO SELA MALA DAPČEVICA
Jevrem Ječmenica
MALA DAPČEVICA br. 8

49.
STRELIČARSKI KLUB „GRANIČAR“ GRUBIŠNO POLJE
Mirko Frantal
GRUBIŠNO POLJE,
Trg bana Josipa Jelačića br. 1.

50.
KLUB ŽENA DONJA I GORNJA RAŠENICA
Jasna Kubišta
DONJA RAŠENICA,
Donja Rašenica br. 99

51.
LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „BILOGORA-PAPUK“
Dijana Turniški
GRUBIŠNO POLJE,
Trg bana Josipa Jelačića br. 1.

52.
KUBURAŠKO DRUŠTVO „GROM“ GRUBIŠNO POLJE
Ivan Krajačić
GRUBIŠNO POLJE,
Braće Radića br. 4

53.
RUKOMETNA ŠKOLA „ILOVA“ GRUBIŠNO POLJE
Branko Kašić
GRUBIŠNO POLJE,
Trg bana Josipa Jelačića br. 1.

54.
UDRUGA SUDIONIKA DOMOVINSKOG RATA REPUBLIKE HRVATSKE „BILOGORA 91“
Vladimir Truhlaž
GRUBIŠNO POLJE,
Trg bana Josipa Jelačića br. 5

55.
UDRUGA ZLATOVEZILJE GRUBIŠNO POLJE
Mira Fiškuš
GRUBIŠNO POLJE,
Ivana Nepomuka Jemeršića br.1

56.
ČEŠKA BESEDA GRADA GRUBIŠNOGA POLJA
Zdenko Nebženski
GRUBIŠNO POLJE,
Braće Radića br. 4

57.
NOGOMETNI KLUB „BILOGORA 91“ GRUBIŠNO POLJE
Vlado Bahun
GRUBIŠNO POLJE,
Trg bana Josipa Jelačića br. 1.

58
UDRUGA ROMA GRUBIŠNOG POLJA
Vinko Horak
GRUBIŠNO POLJE,
Stalovica br. 18

59.
DEMOKRATSKA ZAJEDNICA MAĐARA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
Antun Furjan
GRUBIŠNO POLJE,
Kralja Zvonimira br.105

60.
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VELIKA BARNA
Drago Mesar
VELIKA BARNA,
Kralja Tomislava br.1A

61.
NOGOMETNI KLUB „ZDENKA 91“ VELIKI ZDENCI
Zdravko Rizman
VELIKI ZDENCI,
Trg kralja Tomislava br.3

62.
LADIES
Duška Benko
GRUBIŠNO POLJE,
Tina Ujevića br. 2

63.
IGLICA UDRUGA ZA PROMICANJE KREATIVNIH IZRAŽAVANJA
Jelena Bergovac
GRUBIŠNO POLJE,
Kralja Zvonimira br. 103

64.
UDRUGA MALOLJETNIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA HRVATSKE-PODRUŽNICA BJELOVARSKIO – BILOGORSKE ŽUPANIJE
Vinko Horak
GRUBIŠNO POLJE,
Stalovica br. 18

65.
UDRUGA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA GRUBIŠNO POLJE
Drago Marinčić
GRUBIŠNO POLJE,
77.sam. bat. ZNG br. 5/1

66.
CENTAR GRAĐANSKIH INICIJATIVA „BILOGORA“
Ivan Novak
GRUBIŠNO POLJE,
Trg bana Josipa Jelačića br. 7

67.
ZAVIČAJNI KLUB „KAJ VU SRCU“ BJELOVARSKO – BILOGORSKE ŽUPANIJE
Zdravko Rizman
GRUBIŠNO POLJE,
Braće Radića br.2

68.
UDRUGA BILOGORSKIH OVČARA „PRAMENKA“
Ivan Poplašen
Lončarica br. 32

69.
UDRUGA VOLONTERA GRUBIŠNO POLJE
Nenad Vitas
GRUBIŠNO POLJE,
Kralja Zvonimira br. 51

70.
UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM GRUBIŠNO POLJE
Stjepan Bardić
GRUBIŠNO POLJE,
Trg bana Josipa Jelačića br. 7

71.
UDRUGA UMIROVLJENICI ZAJEDNO GRUBIŠNO POLJE
Suzana Mikloš
GRUBIŠNO POLJE,
Andrije Hebranga br.14

72.
„KREATIVNI GAJ“ UDRUGA ZA PROMICANJE KREATIVNOG IZRAŽAVANJA
Mirjana Najman-Adžić
VELIKI ZDENCI,
Zdenački Gaj br.51