Javna vatrogasna postrojba Grada Grubišnoga Polja

Javna vatrogasna postrojba Grada Grubišnoga Polja osnovana je Odlukom Gradskog vijeća od 16. lipnja 2016. godine. Od tada uz privremenog ravnatelja djeluje do 12. prosinca 2017. godine, kada je imenovan prvi ravnatelj JVP-a Grubišno Polje, Vitomir Pintarić. Revizijom procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te Planom zaštite od požara za grad Grubišno Polje JVP Grubišno Polje kategorizirana je kao Vrsta “1“, vatrogasna ispostava, formacijska jedinica koja ima jednog vozača u smjeni i broji najmanje trinaest profesionalnih vatrogasaca, prema Pravilniku o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi  u Republici Hrvatskoj. Vatrogasna postrojba Vrsta „1“ s 13 djelatnika, zamjenikom zapovjednika i zapovjednikom započela je s radom 1. ožujka 2018. godine, a konačnim Rješenje komisije za nadzor zakonitosti rada JVP Grubišno Polje dobio je dozvolu za operativno djelovanje 22. listopada 2018. godine.

Najmanja moguća tehnička opremljenost vatrogasne postrojbe, potrebna da bi ona mogla djelovati određena je Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi. No, Vatrogasna postrojba u Grubišnom Polju raspolaže opremom i više nego dovoljnom za odgovarajuće djelovanje.  Određena vozila kao i dio prostora u kojemu djeluje Vatrogasna postrojba Ugovorom su dodijeljena od strane Dobrovoljnog Vatrogasnog društva na korištenje, a ostali dio vatrogasnih vozila i opreme osiguran je kroz razne donacije i nacionalne programe opremanja i modernizacije vatrogasnih postrojbi.

Prosječno godišnje JVP Grubišno Polje obavi 46 intervencija, a uz svoju redovnu djelatnost i brigu o radu servisa vatrogasnih aparata, redovito od svog postanka sudjeluje u Programu aktivnosti izvanrednih mjera zaštite od požara za RH. Kako kroz odaziv na redovne i izvanredne dislokacije, tako i kroz pomoć u ublažavanju posljedica od potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji ili sanaciju krovišta od posljedica tuče u Požeško-slavonskoj županiji 2021. godine.

Uz opremljena vozila: auto-ljestve, tehničko vozilo i navalno vozilo koja su nabavljena 2021. godine, postrojba je daleko spremnija odgovoriti većini izazova na svom području djelovanja. Time čini lijepi i topao gradić Grubišno Polje još ljepšim i sigurnijim za rad i život.

Financijsko izvješće za 2018. godinu

Bilješke uz Financijski izvještaj Javne vatrogasne postrojbe Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

Javna vatrogasna postrojba Grada Grubišnoga Polja - Financijski izvještaj za 2017. godinu

Javna vatrogasna postrojba Grada Grubišnoga Polja
Braće Radića 4
43290 Grubišno Polje
telefon/fax 485-118
email: jvpgrubisnopolje@gmail.com
ravnatelj Vitomir Pintarić 099 317 1034

 

Dječji vrtić Tratinčica

Vrtić Tratinčica u Grubišnom Polju, kao polazna odgojno-obrazovna institucija mladih Grubišnopoljaca, otvoren je 1. ožujka 1977. godine u adaptiranom prostoru kuglane.

Prvi naraštaj vrtićaraca brojao je dvadeset i petero djece u mješovitoj skupini od 3 do 7 godina. No, broj upisane djece neprestance se povećavao pa je 1. listopada 1980. godine otvoren novi objekt montažnog tipa. 1. rujna 1981. godine uz pomoć mljekarske industrije “Zdenka” otvoreno je i područno vrtićko odjeljenje u Velikim Zdencima u adaptiranoj zgradi veterinarske stanice. Ministarstvo kulture i prosvjete 1994. godine osnivačka je prava vrtića prenijelo na Grad Grubišno Polje, koji otada zajedno s participacijom roditelja osigurava njegovu egzistenciju. Zgrada područnoga vrtića u Velikim Zdencima 2002. godine je rekonstruirana i adaptirana novcem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Grada Grubišnoga Polja, koji je 2005. godine zajedno s Ministarstvom mora, prometa, turizma i razvitka snosio troškove uređenja zgrade središnjega vrtića u Grubišnom Polju. 2011. godine zamijenjena je vanjska stolarija na objema zgradama vrtića sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Grubišnoga Polja, koji su 2013.godine financirali i zamjenu toplinske izolacije stropa prema tavanu matičnoga vrtića.
2020. godine vrtićka zgrada u Grubišnom Polju je u potpunosti adaptirana i dograđena. Projekt je proveden s ciljem povećanja standarda dječjeg vrtića, povećanja broja upisane djece u redoviti program, djece s teškoćama u razvoju i djece pripadnika romske nacionalne manjine i s ciljem formiranja programa športske i igraonice na engleskom jeziku izvan redovnog programa. Započet je u ožujku 2019. godine, a dovršen netom prije početka pedagoške godine 2020./2021.
Građevinske radove izvela je tvrtka Bistra d.o.o. iz Đurđevca, a namještaj i didaktička oprema nabavljena je putem tvrtke Teding d.o.o. iz Zagreba. Ukupna vrijednost Projekta dogradnje i opremanja Vrtića je 10.300.000 kuna, od čega je 7.300.000 kuna financirano iz sredstava EU kroz Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., mjere 7.4.1., putem Ministarstva poljoprivrede, a razliku je financirao Grad Grubišno Polje.
Projektom su dograđene dvije sobe dnevnog boravka, izgrađena višenamjenska dvorana, soba za zdravstvenog voditelja i stručnog suradnika, spremište, servis za obradu rublja i domara, proširen hodnik i prilazni kolnik. Vrtić je sada kapaciteta šest odgojih skupina, od kojih dvije jasličke dobi. Površina objekta je udvostručena i sada iznosi 1379 četvornih metara. Osigurani su svi prostorno materijalni uvjeti za ostvarivanje pedagoške odgojne cjeline. Novi prostor je 13. listopada 2020. godine u nazočnosti gradonačelnika Zlatka Mađeruha i saborskoga zastupnika Mire Totgergelija, svečano otvorila ministrica poljoprivrede Marija Vučković.
Odgojno-obrazovni rad vrtića temelji se na humanističkoj razvojnoj koncepciji usklađenoj s programskim usmjerenjem, a prate se sve suvremene tendencije na koje usmjerava Agencija za odgoj i obrazovanje. Jedan od glavnih smjerova odgojno-obrazovnog rada je povezivanje obiteljskog s izvanobiteljskim odgojem u cilju transparentnosti odgojne prakse i kontinuiranog zajedničkog djelovanja, te osiguravanju povoljnih uvjeta za zadovoljavanje osnovnih djetetovih potreba i poštivanje djetetovih prava.
Roditeljska participacija u cijeni boravka djeteta iznosi 500 kuna za prvo, 400 za drugo, a boravak svakog slijedećega djeteta je besplatan, dok je poludnevni boravak jednoga 400, a drugoga djeteta 320 kuna.Na početku pedagoške godine 2020./2021. upisano je 155 djece. Oni u sedam odgojnih skupina u vrtiću borave od ponedjeljka do petka. O njima, uz ravnateljicu Biljanu Karakaš, brine još 14 odgajatelja. Među vrtićkim osobljem još su psihologinja, računopolagateljica, troje kuhara i dvoje spremača.

Radno vrijeme vrtića usklađeno je s potrebama korisnika pa centralni vrtić radi od 5,30 do 16,30 sati, a područni od 6,30 do 15,30 sati.

Matični vrtić se nalazi u Grubišnom Polju u Ulici Ivana Nepomuka Jemeršića 10 A.
Telefon je 043 485 063.
Područno odjeljenje je u Velikim Zdencima na Trgu kralja Tomislava 6. Telefon je 043 427 301
Internet stranica Dječjeg vrtića Tratinčice: www.dvt.hr

 

Osnovna škola Ivana Nepomuka Jemeršića

Osnovno školstvo na grubišnopoljskom području vuče korijene još u doba Vojne krajine. Nakon njezina ukinuća 1871. godine nastava s njemačkog prelazi na hrvatski jezik.

Temelje razvoju osnovnoga školstva udarili su prvi učitelji N. Kijurina i Vjekoslav Klemen koji je kao učitelj i upravitelj škole u Grubišnom Poju proveo trideset godina, tijekom kojih je puno učinio za školu i mjesto. Od toga vremena škola se sve više razvija.

U Drugom je svjetskom ratu radila u otežanim uvjetima: zgrada škole bila je oštećena a nastava počesto prekidana. 1. listopada 1956. godine nastava je preseljena u takozvanu „Bijelu labudicu“, novu školsku zgradu koja je nakon 29. studenoga te godine, kada je u potpunosti dovršena, dobila epitet jedne od najopremljenijih škola u tadašnjoj Jugoslaviji. U kolovozu 1960. godine škola je dobila ime „Lazo Tihomirović“.

Svojevremeno broj učenika u školi zajedno s područnim odjeljenjima, kojih je do sedamdesetih godina prošloga stoljeća bilo dvanaest, popeo se do 1650. No, od sedamdesetih je godina broj učenika, posebice na selu, svake godine opadao, tako da su u devedesetima ostale samo tri područne škole.

U Domovinskomu ratu školska zgrada je odigrala važnu ulogu jer su u njoj bili smješteni pripadnici ZNG-a. Od ratne školske godine 1991/1992. škola nosi ime Ivana Nepomuka Jemeršića (1846-1938), znakovita grubišnopoljskoga župnika, narodnoga zastupnika u Hrvatskomu Saboru i velikoga domoljuba. Nakon oslobođenja, kako se normalizirao život u gradu, normalizirao se i školski.

U školskoj godini 2020/21. školu pohađa 432 učenika u 26 razrednih odjela. 396 ih je u matičnoj školi u Grubišnom Polju u 22 razredna odjela, 32 u područnoj školi u Velikim Zdencima u trima razrednim odjelima, a četiri u područnoj školi u Ivanovu Selu u jednom razrednom odjelu. Nastava je stručno zastupljena, osim iz njemačkoga jezika i fizike. Uz ravnateljicu Snježanu Šeliš i pedagoginju Rajku Dražić Lužanić u školi je zaposleno 29 učitelja predmetne nastave, 15 učitelja razredne nastave, stručna suradnica logopedkinja, knjižničarka te 16 djelatnika na administrativnim i tehničkim poslovima. 

Učenici su tijekom školske povijesti bili sudionici brojnih natjecanja na kojima su osvajali visoke nagrade. Školski je vrt 2001. godine bio proglašen najljepšim školskim okolišem u akciji HRT-a i Ministarstva prosvjete i športa. Škola je potpuno opremljena za kvalitetno i suvremeno izvođenje nastave. Projektom vrijednim 11 milijuna kuna 2019. godine školska je zgrada zajedno sa sportskom dvoranom podvrgnuta energetskoj obnovi kojim joj je vraćen epitet bijele labudice. Nastava se odvija u jednoj smjeni.

Osnovna škola Ivana Nepomuka Jemeršića nalazi se u Ulici hrvatskih branitelja br. 20 u Grubišnom Polju,
Telefon: 043 485 020
Fax: 043 485 007
Ravnateljica: 043 485 421
Web: www.os-injemersica-grubisnopolje.skole.hr
E-mail: os-grubisno-polje@bj.t-com.hr

 

Srednja škola Bartola Kašića

Prvi dani srednjoškolskog obrazovanja u Grubišnom Polju bilježe se školske godine 1961./62. Najviše učenika bilo je osamdesetih godina prošloga stoljeća, a najteže dane doživljavala je početkom novog tisućljeća

Prvi dani srednjoškolskog obrazovanja u Grubišnom Polju bilježe se školske godine 1961./62, kada je Daruvarska ekonomska škola u Grubišnom Polju otvorila područni odjel ekonomske škole, koji je egzistirao tri školske godine. Nastava se isprva odvijala u prostorijama Osnovne škole i Narodnog sveučilišta. Odlukom tadašnje vlasti 1. rujna 1964. godine utemeljena je prva samostalna srednja škola u Grubišnom Polju - Opća gimnazija. Da se zadrži mladež u rodnom kraju 1971. je otvorena je Opća srednja škola te slijedi niz promjena u nazivu škole i odabiru programa obrazovanja. Deseta obljetnica utemeljenja Gimnazije obilježena je useljenjem u novu školsku zgradu, u kojoj se i danas odvija redovita nastava. 

Izgrađena je upravna zgrada i dograđeno zapadnog krilo školske zgrade. 1977. godine učenici su se mogli obrazovati u općoj gimnaziji, te za zanimanja automehaničara, strojobravara, kovinotokara, autolimara, autolakirera, limara, zavarivača, strojarskoga tehničara, pekara, prehrambenog tehničara, ratara, stočara i ribara. Osamdesetih godina škola je cvjetala u nekim trenucima sa šestotinjak učenika raspoređenih u dvije smjene.

Domovinski rat i depopulacija grubišnopoljskoga područja odrazili su se i na broj učenika koji se prepolovio. Najteži dani za školu bili su u školskoj godini 2003./04. kada su se upisala samo 44 učenika, a dostupna je bila samo opća gimnazija, te zanimanja automehaničara, rukovatelja prehrambenim strojevima i mesara. 

Jozo Matošević, koji je na ravnateljsko mjesto došao 2004/2005. školske godine, shvativši da postoji opasnost od zatvaranja škole, uz pomoć Nastavničkoga vijeća, Školskoga odbora i Vijeća roditelja krenuo je u reformu škole. Provedena je anketa među učenicima osnovcima u Grubišnom Polju, te susjednim gradovima i općinama. Prema rezultatima ankete uvedena su nova zanimanja. I, kako se i očekivalo, broj učenika se iz godine u godinu povećavao.

Dodatan poticaj većemu upisu u grubišnopoljsku srednju školu je subvencija iz gradskog proračuna za prijevoz učenika osmih razreda iz nama gravitirajućih osnovnih škola, a u svrhu profesionalnog usmjeravanja.

Školska je zgrada u okviru 11 milijuna kuna vrijednog projekta 2019. godine podvrgnuta temeljitoj energetskoj obnovi, u okviru koje je drvena zamijenjena plastičnom stolarijom, postavljena energetska fasada i uređena unutrašnjost.
Uz gimnaziju učenici se mogu obrazovati za zvanja tehničara za računalstvo, automehatroničara, instalatera kućnih instalacija, konobara, kuhara i poljoprivrednog gospodarstvenika.
U školskoj godini 2017./2018. školu je pohađalo 226 učenika u 14 razrednih odjela, u školskoj godini 2018./2019. 182 učenika u 13 odjeljenja, u školskoj godini 2019/2020. je 157 učenika u 13 odjeljenja, a u aktualnoj školskoj godini je 146 učenika u 13 odjeljenja.

Ravnateljica škole je Ivana Orešković.

Škola se odlikuje visokom stručnom zastupljenošću.
Adresa: Ulica Bartola Kašića 1

URL: www.ss-bkasica-grubisnopolje.skole.hr
E-mail: ss-b.kasica1@bj.t-com.hr
Telefoni:
ravnateljca: 448 038
tajništvo: 485 040
fax: 485 126

 

Glazbena škola Brune Bjelinskog

Od 2008. godine u Grubišnom Polju djeluje područni odjel daruvarske Glazbene škole Brune Bjelinskog s programima za osnovno glazbeno obrazovanje.

/slika/zivot-u-gradu/obrazovanje/glazbena_skola_3.jpg

Od 2008. godine u Grubišnom Polju djeluje područni odjel daruvarske Glazbene škole Brune Bjelinskog s programima za osnovno glazbeno obrazovanje. Učenici koji pohađaju nastavu u tom područnom odjeljenju mogu se obrazovati za glasovir, harmoniku, gitaru, tamburu i trubu.
Školu pohađa 44 učenika raspoređenih u šest razreda. Među njima 12 ih pohađa nastavu glasovira, osam nastavu harmonike, devet gitare, jedan trube i 14 učenika pohađa  nastavu tambure. Podučava ih petero profesora. Učenici redovito održavaju koncerte, te sudjeluju na natjecanjima.

Područni odjel glazbene škole smješten je u Centru za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman, koji je školi ustupio dio svojega prostora.

web: www.gs-bbjelinskog.hr
e-mail: ured@gs-bbjelinskog-daruvar.skole.hr
telefoni:
043 335 625
043 440 518
099 2158 111

 

Kultura

Nositelji kulture u Grubišnom Polju su Centar za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman i Gradska knjižnica Mate Lovraka

Nositelj kulturnih aktivnosti u Grubišnom Polju je Centar za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman. Kroz brojne aktivnosti poput Folklornoga ansambla, dramske družine, likovnih radionica, glazbenoga programa i tečajeva, koje organizira uz potporu i pod pokroviteljstvom Grada Grubišnoga Polja, građanima omogućuje da svoje slobodno vrijeme troše korisno. Glavni sponzor i suorganizator većine CIK-ovih aktivnosti je Turistička zajednica Grada, a dio aktivnosti podupire i Ministarstvo kulture. Opširnije....

Gradska knjižnica „Mato Lovrak“ sa svojih gotovo 24 000 knjiga i mnoštvom drugih jedinica nekonvencionalne građe poput CD-a, DVD-a, kaseta i igračaka nezaobilazni je kulturni izvor za 760  članova. Prva je na ovim prostorima informatizirana. U sklopu knjižnice je i dječji odjel, nerijetko krcat školskom djecom, koja svoje slobodno vrijeme provode na tamošnjim računalima ili za stolovima listajući brojne naslove namjenjene njihovoj dobi. Opširnije....

Gradski kulturni život uvelike upotpunjuju brojne udruge. Kulturnu baštinu nacionalnih manjina gaje i redovito ju na gradskim i na pozornicama diljem Lijepe naše kroz sve pripadajuće sekcije prikazuju članovi Čeških beseda Velikih i Malih Zdenaca, Treglave, Ivanova Sela i Grubišnoga Polja.

Nezaobilazna je i Matica umirovljenika koja kroz tamburašku sekciju i pjevački zbor daje svoj doprinos gradskoj kulturnoj ponudi. Matica je zaejdno s Gradom organizator i domaćin manifestacija zajedničke proslave zlatnoga pira gradskih parova i smotre zborova umirovljenika. Rad Matice umirovljenika prepoznalo i grubišnopoljsko Gradsko vijeće odlikovavši Maticu Poveljom Grada Grubišnoga Polja.Kada je u pitanju vjerska kultura najistaknutiji je sastav Župe sv. Josipa „Magnificat band“, koji je svojim nastupima na hrvatskim festivalima popularne glazbe pronio ime Grubišnoga Polja. Za svoj je rad, tijekom kojega je 2000. godine objavio album „Svjetlo“, te 2013. godine album "Milost s neba", nagrađen Poveljom Grada Grubišnoga Polja i Županije Bjelovarsko-bilogorske.

 

Centar za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman

Centar za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman glavna je okosnica gradske kulture. Okuplja brojne članove u okviru folklornoga ansambla, gradskih mažoretkinja, kazališnih skupina, a građanima tijekom godine priređuje brojne kulturno društvene događaje

Centar za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman (CIK) osnovan je 29. ožujka 1994. godine odlukom tadašnjega Općinskoga vijeća Grubišnoga Polja, a naziv dr. Franjo Tuđman nosi od 2004. godine. CIK je ustanova kulture koja pute
m svojih djelatnosti promiče kulturu i umjetničke dosege te prati i potiče aktualna društvena i kulturna zbivanja. S obzirom na male vlastite prihode financira se većim dijelom iz proračuna Grada Grubišnoga Polja. Glavni sponzor i suorganizator većine aktivnosti je Turistička zajednica Grada Grubišnoga Polja dok dio aktivnosti podupire i Ministarstvo kulture. Djelatnici CIK-s su ravnateljica Marina Kamber, diplomirana ekonomistica, računovotkinja Ljubica Krajačić, kinooperater i domar Zdenko Ružička, te spremačica Vesna Čavić. Stručni suradnici su Ivan Novak, Ljubomir Stamenić,  Una Stamenić, Dario Kolarić, Iva Mojžeš, Jelena Bergovac, Ana Delić, Josip Juranek i Adrijana Župljanin.

FOLKLORNI ANSAMBL
Folklorni ansambl djeluje od 1995. godine i u svojih pet grupa okuplja sedamdesetak djece i odraslih. Probe za sve grupe se održavaju utorkom i četvrtkom. Program rada temelji se na zavičajnoj baštini Bilogore, ali njeguju se i folklorni običaji Međimurja, Pokuplja, Slavonije, Podravine, Bunjevačkih plesova, Splita, Korčule i Prigorja. Uz koreografije, koje se izvode u do detalja upotpunjenim autentičnim narodnim nošnjama, ukrasima i oglavljima i s originalnim instrumentarijem, ansambl izvodi i nemali broj vokalno-instrumentalnih djela u kojima obuhvaća pjesme poput Božićnih ili Uskrsnih.
Brojne koreografije ansambla postavili su istaknuti hrvatski koreografi poput dr. Ivana Ivančana, Ivice Ivankovića, Branka Šegovića i Gordane Marte Matunci, što dovoljno govori o njegovoj kvaliteti.Osim u Hrvatskoj FA Grubišno Polje nastupao je i na međunarodnim festivalima u Turskoj, Italiji, Nizozemskoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj.
Voditelj i koreograf je Una Stamenić, voditelj tamburaške sekcije Ljubomir Stamenić, dječje skupine Iva Mojžeš, a koorepetitori su Josip Juranek i Ivan Novak .

MAŽORETKINJE GRADA GRUBIŠNOGA POLJA
Mažoretkinje Grada Grubišnoga Polja osnovane su u rujnu 2009. godine, a već su sljedeće primljene u Hrvatski mažoret savez. Treniraju u tri dobne skupine: kikići, kadetkinje i juniorke i broje ukupno 60 članica. Treninzi se održavaju srijedom i petkom. Tijekom godina mažoretkinje su održale brojne zapažene nastupe i svake godine natječu se na regionalnim i državnim natjecanjima Hrvatskog mažoret saveza. Sudjelovale su i na Europskom natjecanju Europske mažoret asocijacije. Brojne koreografije osmišljava i mažoretkinje trenira licencirana trenerica Adrijana Župljanin.

KAZALIŠNI AMATERIZAM
Dramska družina "Krijesnice"
 osnovana je 1995. godine i djeluje u trima skupinama koju čine djeca osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta. Tijekom godine mladi glumci uvježbavaju razne predstave i skečeve koje prikazuju pred domaćom publikom u raznim prigodama (Jemeršićevo proljeće, Noć kazališta, Sveti Nikola i Božićni koncert). Voditeljica dviju mlađih skupina je Ana Delić, dok starije vodi Ivan Novak.

 

Amatersko kazalište "Bilogorci"  je s radom započelo krajem 2012. godine i okuplja odrasle zaljubljenike u kazalište i glumu. S predstavom  „Čovjek na položaju“ Bilogorci su uspješno debitirali na daskama Centra za kulturu i pobrali ovacije domaće publike, a predstavom su se predstavili i na drugim pozornicama poput Hercegovca ili Topuskog. Odigrali su i predstave  „Štef ilegalec“, „Pingvini“ i druge. Voditelj "Bilogoraca" je Ivan Novak.


 

OSTALE AKTIVNOSTI
Svake godine CIK organizira: Maškare za odrasle i djecu, Prvi pljesak - natjecanje pjevača amatera, Izložbu ručnih radova povodom međunarodnog Dana žena, Literarnu manifestaciju "Jemeršićevo proljeće", Cvjetni korzo, Marinje, Dječji tjedan, Noć kazališta, "dolazak" Svetog Nikole, Božićni koncert....
Uz te redovite aktivnosti Centar za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman organizira i kazališne predstave profesionalnih kazališta, izložbe ručnih radova, fotografija i drugih umjetnina lokalnih umjetnika, radionice, predavanja i koncerte.

 

KINO PROGRAM
Projektom provedenim uz sufinanciranje 300 000 kuna Ministarstva kulture i 120 000 kuna Grada Grubišno Polje obnovljeno je kino u CIK-u, koje je s redovnim radom kako zbog slabog interesa građana, tako i zastarjele opreme, zamrlo prije dvadesetak godina. U potpunosti je obnovljena video i audio oprema, kino je digitalizirano te je 24. studenog 2018. godine održana prva predstava u novom kinu koje ima mogućnost filmove projicirati u 3D tehnici. Prvi film prikazan na naovoj tehnici bio je Orašar i četiri kraljevstva, a pogledalo ga je 189 gledatelja. Sada su kinoprojekcije redovite svakoga vikenda i Grubišnopoljci u svom gradu mogu gledati aktualne svjetske kino hitove. KINO PROGRAM

Centar za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman nalazi se u Ulici Ivana Nepomuka Jemeršića br. 1.
Telefon:
043 448 070 računovodstvo
043 485 270 fax
e-mail: centar.za.kulturu.i.informiranje@bj.t-com.hr
facebook: Cik FTuđman
web stranica: www.cikdft.hr

 

Gradska knjižnica Mato Lovrak

Svoje korijene vuče u 1881. godinu kada je osnovana Čitaonica u kojoj su građani mogli provesti svoje slobodno vrijeme čitajući novine, časopise i knjige. Danas je moderna ustanova koja pruža velik broj različitih usluga korisnicima svih uzrasta.

Veliki značaj u grubišnopoljskom kulturnom životu ima Gradska knjižnica „Mato Lovrak“ Grubišno Polje. Svoje korijene vuče u 1881. godinu kada je osnovana Čitaonica u kojoj su građani mogli provesti svoje slobodno vrijeme čitajući novine, časopise i knjige. Iako je prvotno oduševljenje splasnulo zbog samo pet članova, slijedećih se godina broj povećao. Osim nabave stručne i zabavne literature, ondje se uvježbavaju igrokazi, izvode prve kazališne predstave. Godine 1899. počinje se objavljivati prvi „Učiteljski glasnik“, zemaljski staleški list, namijenjen učiteljima u Hrvatskoj i Slavoniji, pokretač i urednik kojega je bio Vjekoslav Klemen.

Godine 1948. izgrađena je zgrada u koju se smjestilo Narodno sveučilište „Petar Preradović“, u sastavu kojega je svoje mjesto našla je i Narodna knjižnica i čitaonica. U početku je imala jedva četrdeset četvornih metara sa skromnim knjižnim fondom i Područnim odjelom u Velikom Grđevcu osnovanom 1924. godine na inicijativu odvjetnika dr. Ante Adžije.

Knjižnica se s godinama razvijala, proširivala, a znatniju modernizaciju dočekala je u devedesetima prošloga stoljeća. Krajem toga desetljeća među prvima u regiji je informatizirana i modernim je računalnim programima krenula prema 21. stoljeću. 2001. godine otvoren je Dječji odjel s igraonicom. 24. listopada 2005. godine izdvojena je iz sastava CIK-a i osnovana je Gradska knjižnica Grubišno Polje, koja 2. veljače 2006. godine dobiva konačni naziv Gradska knjižnica „Mato Lovrak“. Knjižnica danas ima Dječji odjel s igraonicom, Informativno posudbeni odjel za odrasle, Studijski odjel s čitaonicom, Zavičajnu zbirku i Područni odjel knjižnice u Velikom Grđevcu.
13. svibnja 2009. godine svečano je otvoren adaptiran i dograđen prostor knjižnice u uređenje kojega su Ministarstvo kulture i medija i Grad Grubišno Polje zajednički uložili 1,3 milijuna kuna. Novouređeni prostor od 270 četvornih metara pruža nove radne mogućnosti poput priprema i provedbi programa iz područja odgoja i obrazovanja, kulture, raznih predavanja za sve uzraste, te izložaba knjiga i druge građe. Tijekom 2018. godine Odjel za odrasle adaptiran je i dio uredskog prostora proširen je za korisnike.

Raspolaže s gotovo 40 tisuća jedinica knjižne i neknjižne građe te ima u prosjeku 400 aktivnih korisnika. Dobro je opremljena informatičkom i ostalom opremom za potrebe korisnika. Krajem 2019. godine osnovan je Čitateljski klub mladih namijenjen djeci i mladima od 13 do 25 godina, a 2020. godine osnovan je i Čitateljski klub za odrasle. Oba kluba okupljaju strastvene ljubitelje knjiga i čitanja koji se sastaju na mjesečnoj razini radi komentiranja svojih omiljenih djela.
Besplatni upis tijekom godine imaju umirovljenici iznad 60 godina starosti, blizanci, djeca invalidi i najčitatelji u istoj godini.

Područni odjel u Velikom Grđevcu broji oko 5000 knjiga, a za korisnike je otvoren četvrtkom od 12 do 14 sati. Područni odjel je u potpunosti obnovljen i proširen 2014. godine.

Svoju knjižnu i neknjižnu građu knjižnica nabavlja sredstvima Ministarstva kulture i medija, Grada Grubišnoga Polja, Općine Velikoga Grđevca i vlastitim sredstvima, otkupom Ministarstva kulture i medija, darom korisnika knjižnice i zamjenom (naknada za izgubljeno).

Upravo je prezentiranje rada knjižnice kroz kontinuiranu pozitivnu suradnju s udrugama i institucijama u našem gradu i šire dokaz ostvarenja cilja koji treba stalno razvijati i unaprjeđivati. Kako bi javnost bila obaviještena o događanjima u knjižnici redovno se ažurira mrežna stranica ustanove i Facebook društveni profil (Gradska knjižnica Mato Lovrak) na kojoj se nalaze noviteti, najave te sve održane aktivnosti popraćene fotografijama.

Knjižnica surađuje s Centrom za kulturu i informiranje Dr. Franjo Tuđman, Dječjim vrtićem „Tratinčica“, Udrugom „Iglica“, Osnovnom školom I. N. Jemeršića, Srednjom školom Bartola Kašića, Radijem Grubišnim Poljem i drugim institucijama u gradu i izvan njega.

Ravnateljica knjižnice je magistra bibliotekarstva Jelena Ćafor.

Adresa: Ulica Ivana Nepomuka Jemeršića 1, 43290 Grubišno Polje
Telefon: 043 485 016
Fax: 043 485 270
E-mail: knjiznica.gp@gmail.com
Web: www.gkml.hr
Radno vrijeme: ponedjeljkom, utorkom, srijedom i petkom od 11 do 15 sati, a četvrtkom od 12 do 19 sati.

 

Vjerski život

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine na grubišnopoljskom području od ukupno 6478 stanovnika koji su se tada izjašnjavali i o vjeri, 5476 su se izjasnili kao katolici, 570 kao pravoslavci, 20 protestanti, 74 ostali kršćani, 40 kao muslimani. Jedan je pripadnik istočnih religija, četvero pripadnika ostalih religija, pokreta i svjetonazora, 21 agnostik i skeptik, 160 onih koji nisu vjernici i ateisti, 100 stanovnika se nije izjasnilo o vjeri, a za 12 je nepoznato.
Na području grada vjerske objekte imaju katolici, pravoslavci, adventisti i evangelici.

Katolička crkva

Pravoslavna crkva

Advenstistička crkva

Evangelička crkva

 

Katolička crkva

Na području Grubišnoga Polja tri su katoličke župe: Svetoga Josipa u Grubišnom Polju, Srca Isusova u Ivanovu Selu i najmlađa Svih Svetih Velikih i Malih Zdenaca. Najstarija je ona Svetoga Josipa, u kojoj je crkva izgrađena 1782. godine

ŽUPA SVETOGA JOSIPA GRUBIŠNO POLJE

Katolici su na ovom području prisutni od samoga osnutka Grubišnoga Polja. Administrativno su pripadali župi Trnovitica do 1782. godine, kada je sagrađena crkva posvećena sv. Josipu, čije ime nosi i župa. Prvi je župom upravljao Vitus Ramonjak.

Procvat župa, ali i cijelo Grubišno Polje doživljavaju dolaskom kapelana Ivana Nepomuka Jemeršića 1887. godine, koji je kasnije postao 21. župnikom. Svoj rad nije ogradio samo na svećenički, već je tijekom života koji je proveo u župi bio i saborski zastupnik, književnik i gospodarstvenik iza kojega su ostale i danas vidljive promjene. Bio je i istinski rodoljub. Među brojnim zaslugama, detaljnije opisanima u knjizi „Vila bilogorska“ autora Franje Frntića i Vjenceslava Herouta, je uređenje središta grada i groblja, potpuno uređenje župne crkve, u kojoj je dogradio oltar s kipom Djevice Marije, te je 1900. godine u čast blagdana Imena Marijina uveo župno proštenje „Marinje“, koje je u prvim desetljećima prošloga stoljeća bilo središnje marijansko slavlje i hodočašće na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Umro je 1938. godine. Vilu Moj mir, koju je za života izgradio u današnjoj Ulici Ivana Nepomuka Jemeršića nedaleko groblja, oporučno je darovao redovnicama sv. Vinka Paulskoga, koje su se 1939. godine u nju i uselile. U početku su ondje držale vrtić i školu ručnih radova, no nakon rata komunistički ih je mrak natjerao da se posvete samo radu unutar župe. Do Domovinskoga rata vjerski život katolika je bio sveprisutan i unatoč brojnim poteškoćama s kojima su se susretali mnogi, Hrvati nisu okretali leđa crkvi. Crkva je redovito obnavljana i uređivana, a 1982. godine tadašnji župnik Antun Ćorković organizirao je u crkvenom dvorištu proslavu 200. godišnjice izgradnje crkve, na kojoj je svetu misu predvodio tadašnji zagrebački nadbiskup Franjo Kuharić.
Sve radove oko izgradnje pastoralnog centra, koji uključuje župni stan i dvoranu, ali i projektnu dokumentaciju za crkvu u Velikim Zdencima u drugoj polovici devedesetih prošloga stoljeća proveo je tadšnji župnik vlč. Josip Žagar. Nakon njega je do kolovoza 2011. godine župom upravljao vlč. Imbro Valjak, koji je dovršio izgradnju dvorane pastoralnoga centra, ali je predvodio i brojne radove na izgradnji velikozdenačke crkve. U kolovozu 2011. godine upravljanje župom dekretom bjelovarsko-križevačkoga biskupa Vjekoslava Huzjaka povjereno je Jalžabečaninu preč. Većeslavu Magiću, koji je na to mjesto došao iz župe sv. Josipa u Veloj Luci na Korčuli. On je krajem 2012. godine priveo kraju ranije započet projekt temeljite obnove krovišta crkva, koje je financiralo ministarstvo kulture, Grad Grubišno Polje i župljani. Popravljen je satni mehanizam na crkvi, uveden župni listić i oglasna ploča, obnovljena radijska emisija. U 2015. godini obnovom kapele Gospe Lurdske, počela je temeljita obnova interijera crkve. Uređenje kapele dovršeno je u srpnju 2016. godine, a krajem godine dovršena je obnova glavnoga oltara. Obnova je u 2017. godini nastavljena, kada je dovršena restauracija zidova glavne crkvene lađe.U 2018. godini je dovršena rastauracija dijela zidova ispod pjevališta, dok je najavljena obnova pjevališta, sakristije i podnožja zidova u crkvi. Početkom 2019. godine postavljena je i nova rasvjeta, dok je u svibnju 2020. godine postavljeno podno grijanje u glavnoj lađi crkve i sakristiji, zajedno s novim pločicama.
17. ožujka 2019. godine iz crkve sv. Josipa Hrvatska televizija je izravno emitirala svetu misu koju je predvodio preč. Magić uz suslavitelja vlč. Josipa Košćaka. Tom su prilikom putem putem televizije iz obnovljene crkve u svijet odaslane prelijepe slike, zvuci i dojmovi.
Na području župe sv. Josipa misna slavlja služe se i u ispostavama u Grbavcu u kapeli Uzašašća Gospodinova, te u Velikoj Barni u kapeli sv. Antuna.
U župi najveći blagdan je Josipovo, koji se proslavlja 19. ožujka, a najveće župno proštenje je «Marinje». Ono se proslavlja u nedjelju koja slijedi nakon 12. rujna, kada se obilježava blagdan Imena Marijina. Marinje 2007. godine značajno je stoga što je u sklopu njegove proslave župu posjetio i pred više od 4000 vjernika skup duhovne obnove održao karizmatični svećenik vlč. Zlatko Sudac.

Svete mise u župnoj crkvi su u ljetnom vremenu svakim danom u 18 sati, a u zimskom u 19 sati, te nedjeljom u 8,30 i 11 sati.
Župni ured nalazi se u Ulici braće Radića broj 2. Telefon-fax: 043 485 261; email: zupagrubisnopolje@gmail.com
Župni listić

ŽUPA PRESVETA SRCA ISUSOVA IVANOVO SELO

1945. godine osnovana je župa kojoj osim Ivanova Sela pripadaju grubišnopoljska naselja Donja i Gornja Rašenica, Treglava, Rastovac, Munije i Turčević Polje, te naselja Velika i Mala Maslenjača, Borova Kosa i Donja Vrijeska s područja općine Đulovca. Iste godine izgrađena je i crkva Srca Isusova u Ivanovu Selu. Crkva je sagrađena u vrijeme službovanja vlč. Josipa Klenovšeka, a danas tom župom upravlja don Ivan Košćak, koji dušobrine o 890 vjernika. 2009. godine je dovršen i zvonik crkve na koji je te godine postavljeno i novo četvrto zvono koje su darovali sadašnji Vukovarci, a nekadašnji stanovnici Ivanova Sela i Munija Libuša i Vlado Grgošević.
Telefon: 043 487 235
Adresa: Trg Albina Kriškovića 1, Ivanovo Selo, 43290 Grubišno Polje

ŽUPA SVIH SVETIH VELIKI I MALI ZDENCI

Najmlađa župa na grubišnopoljskom području je ona Svih svetih u Velikim i Malim Zdencima. 1993. godine osnovao ju je kardinal Franjo Kuharić. Nakon završetka velikih građevinskih radova na izgradnji tamošnje župne crkve, gradnju koje je pripremio vlč. Josip Žagar i Imbro Valjak, u studenom 2014. godine crkvu je blagoslovio bjelovarsko-križevački biskup msgr. Vjekoslav Huzjak, koji je u listopadu 2015. godine blagoslovio i nova crkvena zvona.
HTV je u sklopu religijskoga programa i iz Crkve Svih svetih u Velikim Zdencima prenosio svetu misu. Bilo je to 11. listopada 2020. godine na nedjelju zahvale za Božja dobročinstva.

Župni ured nalazi se na Trgu Hrvatskoga Sabora 1. Telefon-fax: 043 485 261.