Vatrogastvo

Vuče korjene iz 1887. godine kada je osnovan DVD Grubišno Polje, a danas je organizirano u okviru Vatrogasne zajednice koja broji 10 dobrovoljnih vatrogasnih društava

Vatrogastvo u Grubišnom Polju vuče korijene iz 1887. godine kada je u našem gradu osnovano Dobrovoljno vatrogasno društvo. No, u samom početku nije imalo potporu građanstva, pa rad zamire. Dolaskom učitelja Vjekoslava Kelmena na čelo društva i uz podršku kotarske vlasti, društvo doživljava bolje dane, te se iste godine registrira i uvodi u evidenciju Hrvatske vatrogasne zajednice, te Državnoga arhiva u Zagrebu. Osim obranom od požara, vatrogasci su od samog osnutka nositelji razni manifestacija zabavnoga karaktera poput dočeka Nove godine, te drugih vjerskih i svjetovnih svečanosti, kazališnih predstava, koje su se u zimskom ljetnom razdoblju održavale u mjesnim gostionicama, a ljeti i u jesen u dvorištu tadašnjega vatrogasnog spremišta, dvorišta današnjega Vatrogasnoga doma u Grubišnom Polju.
Uz pomoć općinske vlasti 1891. godine nabavljena je tada moderna vučna vatrogasna štrcaljka Walser F., po koju se konjskom zapregom išlo u Barcs, onamo željeznicom dopremljena iz Budimpešte. U statističkom godišnjaku Austro-ugarske monarhije za Kraljevinu Hrvatsku, Slavoniju i Dalmaciju 1906 – 1910. godine stoji da je u Kotaru Grubišno Polje organiziran jedan DVD, koji broji 30 članova, dok od vatrogasnih sprava i  oruđa posjeduje vučnu u dobrom stanju, tri ručne štrcaljke, osam kanti i 56 ostalih sprava i oruđa, kao i tri munjovoda.
Kako tijekom 1. Svjetskog rata na našem području nije bilo ratnih stradavanja, DVD Grubišno Polje ulazi u novu državu Kraljevinu Jugoslaviju sa sačuvanom opremom i tehnikom. No, napad na Kraljevinu SHS 1941. godine donosi neprocjenjivu štetu DVD-u, čiji rad zamire. Oprema je otuđena, nestaju zastave društva, zapisnici i gotovo sav inventar, pa iz toga doba ne postoje dokumenti o djelovanju DVD-a. Poslije 2. Svjetskog rata 27. siječnja 1946. godine na skupštini se obnavlja rad i donosi odluka o nabavci opreme potrebne za rad. Do tada članovi društva sudjeluju u svim društvenim manifestacijama.
1949. godine DVD-u je dodijeljeno zemljište za izgradnju vatrogasnoga doma, što je želja članstva još od njegova osnutka. 1953. godine donijeta je jedna od najvećih odluka u povijesti društva: ona o početku gradnje vatrogasnog doma vlastitim snagama.Novac za izgradnju prikupljan je izvođenjem kazališnih predstava i organiziranjem zabava. Uz uloženih 43 000 radnih sati zgrada doma DVD-a je dovršena 1956. godine, a naredne je godine, na 70. obljetnicu osnutka dovršen i 25 metarski toranj. U to je vrijeme dom bio jedan od rijetkih s električnom rasvjetom, vlastitim vodovodom iz bunara, dvije garaže, dvoipolsobnim stanom, velikom i malom salom i još nekoliko prostorija ukupne površine 500 četvornih metara. Proslava njegova otvorenja održana je 2. svibnja 1957. godine.
1971. godine članovi društva sudjeluju u gašenju najvećega požara u svojoj povijesti, onomu na mlinu PIK-a 'Ilova', gdje su organizirano dežurali 10 dana.
1991. i 1992. godine društvo proživljava stvaranje samostalne Republike Hrvatske. Veliko dio članstva angažiran je u obrani Domovine kao pripadnici Civilne zaštite u specijalnoj jedinci za vatrogastvo, a mlađi članovi kao pripadnici postrojbi Hrvatske vojske ili policije. Dežuraju danonoćno, i u tom razdoblju izlaze na 60 požara i 12 raznih intervencija. Pomažu u sanaciji terena, prijevozu pitke vode. Tijekom ratnih djelovanja nije stradao niti jedna vatrogasac, dok je zgrada pretrpjela manja oštećenja.
U poslijeratnim godinama vatrogastvo se u našem gradu sve više razvija. Osnovana je Vatrogasna zajednica grada koja okuplja 10 dobrovoljnih vatrogasnih društava. U okviru DVD-a Grubišnoga Polja djeluje interventna postrojba koje je prva na svim požarištima i intervencijama. Tijekom godina i Vatrogasni doma je izvrsno obnovljen - zamijenjeni su prozori, obnovljeno krovište, uređeni podovi…
2016. godine Gradsko je vijeće prihvatilo Procjenu ugroženosti i Plan zaštite od požara koja određuje da se u Grubišnom Polju formira Javna vatrogasna postrojba s 13 zaposlenih vatrogasaca.
2017. godine odlukom Gradskoga vijeća osnovana je Javna vatrogasna postrojba Grada Grubišnoga Polja čime je ostvarena dugogodišnja težnja da i u našem gradu, kao i u ostalima u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, bude formiran JVP i time osigurana još veća razina sigurnosti. Na čelo JVP-a imenovan je zapovjednik/ravnatelj Vitomir Pintarić, koji će u suradnji s Gradom Grubišnim Poljem početkom 2018. godine provesti sve administrativne i druge pripreme da bi postrojba profunkcionirala. JVP će zapošljavati 13 profesionalnih vatrogasaca.

Vatrogasna zajednica grada danas raspolaže s trima navalnim vozilima, autocisternom, kombiniranim vozilo (voda-pjena-prah), kombi vozilom za prijevoz ljudstva na požare, malim šumskim vozilom, osam traktorskih cisterni. Sva su vozila opremljena s pripadajućim cijevima, mlaznicama i ostalim priborom. Među vozilima je i ono koje je 2012. godine donirala vlada Japana.
U sklopu Vatrogasne zajednica grada od 1991. godine radi i Pastorov ovlašteni servis vatrogasnih aparata u kojemu je zaposlen jedan djelatnik.

Vatrogasna zajednica grada Grubišnoga Polja broji 11 članica: 10 dobrovoljnih vatrogasnih društava i Javnu vatrogasnu postrojbu.

DVD Grubišno Polje, središnje društvo s interventnom vatrogasnom postrojbom koju čine 20 vatrogasaca, dva navalna vozila od kojih jedno dislocirano u Velikoj Barni, autocisternom i šumskim i kombi vozilom.

Odgovorne osobe  za uzbunjivanje i u slučaju potrebe za vatrogasnom intervencijom koje imaju i pristup sireni za uzbunjivanje i ključeve od vatrogasnog spremišta:
Vitomir Pintarić, zapovjednik VZG-a i JVP-a  099 317 1034
Darko Novotni, predsjednik VZG-a. i DVD-a 485 073, 099 733 0454
Tomislav Vostrel, zapovjednik DVD-a i zamjenik zapovjednika VZG-a : 098 961 9190
Robert Ahac, tajnik VZG-a 091 544 2069

Ostali DVD-i  i osobe za uzbunjivanje:
DVD Veliki Zdenci: Tomislav Buđina zapovjednik 098 930 7590
DVD Ivanovo Selo: Ivan Frantal zapovjednik 098 906 7332
DVD Donja Rašenica: Đuro Cink zapovjednik 099 682 3349
DVD Grbavac: Zoran Vondra zapovjednik 098 504 151
DVD Poljani: Matija Tavra zapovjednik 098 944 8052
DVD Mali Zdenci: Mato Mađeruh zapovjednik 098 188 5492
DVD Treglava: Antun Besprska predsjednik 098 967 7669
DVD Velika Jasenovača: Ivica Barto, zapovjednik 098 878 217
DVD Velika Barna: Ivica Frantal, zapovjednik: 099 692 75 66

Sve vatrogasne postrojbe i DVD-i čine Drugo Vatrogasno Operativno područje Bjelovarsko-Bilogorske županije.      

Vatrogasna zajednica Grada Grubišnoga Polja, Braće Radića 4, 43290 Grubišno Polje
Predsjednik: Darko Novotni, 099 733 0454
Url: https://vzg-grubisno-polje.spis.hvz.hr/

Dio teksta o povijesti vatrogastva sastavljen je na temelju podataka objavljenih u knjizi '120 godina grubišnopoljskog vatrogastva', autora Nenada Matijaševića.

 

Dobrovoljna vatrogasna društva

Vatrogasna zajednica grada Grubišnoga Polja broji 11 članica: 10 dobrovoljnih vatrogasnih društava i Javnu vatrogasnu postrojbu.
DVD Grubišno Polje, središnje društvo s interventnom vatrogasnom postrojbom koju čine 20 vatrogasaca, dva navalna vozila od kojih jedno dislocirano u Velikoj Barni, autocisternom i šumskim i kombi vozilom.

Odgovorne osobe  za uzbunjivanje i u slučaju potrebe za vatrogasnom intervencijom koje imaju i pristup sireni za uzbunjivanje i ključeve od vatrogasnog spremišta:
Vitomir Pintarić, zapovjednik VZG-a i JVP-a  099 317 1034
Darko Novotni, predsjednik VZG-a. i DVD-a 485 073, 099 733 0454
Tomislav Vostrel, zapovjednik DVD-a i zamjenik zapovjednika VZG-a : 098 961 9190
Robert Ahac, tajnik VZG-a 091 544 2069

Ostali DVD-i  i osobe za uzbunjivanje:
DVD Veliki Zdenci: Tomislav Buđina zapovjednik 098 930 7590
DVD Ivanovo Selo: Ivan Frantal zapovjednik 098 906 7332
DVD Donja Rašenica: Đuro Cink zapovjednik 099 682 3349
DVD Grbavac: Zoran Vondra zapovjednik 098 504 151
DVD Poljani: Matija Tavra zapovjednik 098 944 8052
DVD Mali Zdenci: Mato Mađeruh zapovjednik 098 188 5492
DVD Treglava: Antun Besprska predsjednik 098 967 7669
DVD Velika Jasenovača: Ivica Barto, zapovjednik 098 878 217
DVD Velika Barna: Ivica Frantal, zapovjednik: 099 692 75 66

 

Turizam

Grubišnopoljski prostor obilježavaju očuvane livade uz rijeku Ilovu i bilogorske šume bogate hrastom i bukvom.

            
Prelijepi bilogorski kraj, bogat je očuvanom prirodom, raznolikošću biljnog i životinjskog svijeta i mnogim rijetkim i zaštićenim životinjama poput orla štekavca, bijele i crne rode, dabrom, vidrom… i biljkama poput kockavice, običnoga kaćuna, sibirske perunike, kokoške i drugih.

Tijekom godine posjetitelji mogu uživati u raznim kulturnim sadržajima, nositelji kojih su Turistička zajednica grada, Centar za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman. U kulturnom radu sudjeluju i Dječji vrtić ''Tratinčica'', Osnovna škola ''Ivana Nepomuka Jemeršića'', Srednja škola ''Bartola Kašica'' i „Radio Grubišno Polje“. Tijekom cijele godine odvijaju se brojne manifestacije poput festivala 'Prvi pljesak', Maškare i maskenbal, Dječja olimpijada starih sportova, Međunarodni dan sporta, Sportske igre Grada Grubišnoga Polja, Kukuruzijada, Marinje, Dan Grada, Gospodarski sajam - sajam sira, Smotra recitala i recitatora i Doček Nove godine, a sve uljepšano nastupima folklora našeg kraja i gostoljubivošću Grubišnopoljaca.

            
Izletište Bara, rijeka Ilova, pet sportskih ribnjaka  i bogate šume pune niske i visoke divljači pozivaju izletnike, ljubitelje prirode, ribolovce i lovce u rekreativnu šetnju, ribolov na šarana, soma, babušku, amura i lov na jelenju divljač, divlje svinje pernatu divljač, zečeve…

U blizini Grubišnog Polja nalazi se Lovrakov centar, kulturno memorijalni kutak gdje uživo možete vidjeti scenografije dva najpoznatija romana toga dječjega pisca: Družba Pere Kvržice i Vlak u snijegu.

Grad Grubišno Polje je u 2019. godini izradio Strategiju razvoja turizma na području Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 2018. do 2025. godine, kao dokumenta na kojemu će se temeljiti budući razvoj turizma. 
Strategija razvoja turizma na području Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 2018. do 2025. godine

Više o lovnoj i ribolovnoj ponudi, te privatnom smještaju na području Grubišnoga Polja pogledajte OVDJE

Turistička zajednica grada nalazi se u Ulici Ivana Nepomuka Jemeršića 1
Telefon: 043 448 070
Predsjednik TZ-a je Zlatko Mađeruh.

 

Sport

Začeci bogate povijesti grubišnopoljskog športa vezani su za osnivanje tjelovježbenog društava Hrvatski sokol u listopadu 1911. godine, koje je odmah pristupilo u članstvo Hrvatske sokolske župe Petar Preradović u Bjelovaru. Inicijator za osnivanje toga društva bio je mladi odvjetnik dr. Ivan With.

Uz sokolsko društvo 1919. godine osniva se i nogometni klub "Jadran" i preteča je osnivanja športskih klubova. Klub je bio javni znak članstva i cijelog stanovništva solidarnosti s borbom naroda za pripojenje Istre, Zadra i otoka Matici zemlji, ali i kao dobrodošlica prognanim Hrvatima Istre, od kojih su neki za svoje mjesto boravka izabrali Grubišno Polje. Nogometni klub zadržao je prvotno ime i plavo-bijelu boju sve do 1949. godine. Tada ime mijenja u "Dinamo" za dvije godine u ime "Jedinstvo", da bi od 1968. godine nastavio rad kao Nogometni klub Bilogorac.

Uz nogomet kao najmasovniji, razvijali su se i drugi športovi: rukomet (muški i ženski), kuglanje, tenis, šah, športski ribolov, streljaštvo, karate. Školsko-športska dvorana, nogometna igrališta u Velikim Zdencima i Grubišnom Polju, teniska igrališta, kuglana, športski ribnjak "Bara" i ostala igrališta malih športova su športski objekti koji danas pružaju široke mogućnosti bavljenja športom.

GNK  "ZDENKA '91" Veliki Zdenci

Počeci zanimanja za nogomet u Velikim Zdencima sežu u 1925. godinu. Krajem 1932. godine osniva se NK "Siget" koji ubrzo mijenja naziv u NK "Slaven", da bi 1968. godine dobio sadašnji naziv NK "Zdenka". Svoj najveći uspjeh bilježi 1970. godine osvojivši kup regije za područje Daruvara i Virovitice i igrajući šesnaestinu finala državnoga kupa sa tadašnjim drugoligašem Lokomotivom iz Zagreba. Klub broji oko 140 članova i ima kategorije uzrasta U 8, U 10, U 12, U 14, juniore, seniore i veterane. U razdoblju od 2014. do 2018. godine GNK "Zdenka '91" se natjecao u Međužupanijskoj ligi Bjelovar-Koprivnica-Virovitica, sezonu 2018./2019. natjecao se u Prvoj ligi NS Bjelovarsko-bilogorske županije, a od sezone 2019./2020. ponovno u 4. HNL Bjelovar-Koprivnica-Virovitica. U sezoni 2021./2022. vratili su se u prvu županijsku ligu. 
Predsjednik kluba je Goran Šukić
 
NK "BILOGORA '91"

Nogometni klub „Bilogora '91“ osnovan je 8. srpnja 2011. godine i svojevrsni je potomak NK Jadrana. S natjecanjem je započeo u 3. Nogometnoj ligi Bjelovarsko-bilogorske županije, da bi te iste sezone ostvario plasman u viši rang natjecanja, odnosno u 2. županijsku ligu jug. Plasmanom na 2. mjestu te lige u sezoni 2017./2018. klub je ostvario pravo napredovanja te se od sezone 2018./2019. natječe u Prvoj ligi NS Bjelovarsko-bilogorske županije. Kako je i u toj ligi na kraju prvenstva zauzeo drugu poziciju ostvario je pravo natjecanja u 4. HNL  Bjelovar-Koprivnica-Virovitica, u koju ulazi u sezoni 2019./2020, a već naredne sezone 2020./2021. postaje prvakom te lige. U kratkoj klupskoj povijesti najveći uspjeh je ulazak u osminu finala Županijskoga kupa u kojem je močad NK Bilogore '91 porazila najuspješniji županijski klub NK Bjelovara rezultatom 3:0.

Malonogometni klub 'Grubišno Polje'

Na inicijativu mladih nogometaša koji se žele uključiti u malonogometnu ligu 5. veljače 2019. godine održana je osnivačka skupština Malonogometnog kluba 'Grubišno Polje'. Za predsjednika kluba izabran je Branko Kašić (099 4400 223), dopredsjednika Dominik Bahun, a tajnika Slavko Barišić. Potporu i dobrodošlicu novome klubu u sportsku obitelj gradskih klubova dali su Grad Grubišno Polje i Sportska zajednica grada.

Rukometni klub "ILOVA" Grubišno Polje

Osnovan je 15. kolovoza 1963. godine. Osamdesetih godina prošloga stoljeća mijenjao je ime u Česma i radio do 1991. godine. Ponovo je aktiviran 1993. godine pod izvornim nazivom da bi već 1994. godine prekinuo rad. Od 2000. godine ponovo započinje s radom pod nazivom «Ilova». Sada klub broji tridesetak članova koji se natječu u seniorskoj kategoriji. U sezoni 2018./2019. klub je ostvario naslov prvaka 3. HRL sjever te se od sezone 2019./2020. natjecao u 2. HRL sjever. No, nakon plasmana na posljednjem mjestu u sezoni 2021./2022., od sezone 2022./2023. ponovno je u 3. HRL sjever. 
Predsjednik kluba je Ivan Vereš (098/436-183), tajnik Dinko Vučemilović (098/323-800), trener Damir Đerke (098/172-0004).

Teniski klub "Saša Novalić" Grubišno Polje

Osnovan je 18. svibnja 1998. godine pod imenom Teniski klub 'Zdenka'  Veliki Zdenci. U drugoj polovici listopada 2015. godine klub mijenja ime u Teniski klub 'Saša Novalić' Grubišno Polje, u spomen na člana Sašu Novalića Nokija, koji je u ožujku te godine tragično preminuo u prometnoj nesreći.
Kroz teniske turnire našao je sadržaj svoga rada. Ima tridesetak članova u muškoj i ženskoj kategoriji, koji se natječu na turnirima povodom obilježavanja gradskih, župnih i državnih blagdana i praznika.
Predsjednik kluba je Dinko Vučemilović (098/323-800), tajnik Dragan Kotaran.

Šahovski klub BILOGORA 91 Grubišno Polje

Osnovan je 17. prosinca 1983. godine pod nazivom ŠK «Bilogora», a od 23. ožujka 1995. godine djeluje pod nazivom ŠK «Bilogora 91». Ima 20-ak članova koji se natječu od 2008. godine u 2. Hrvatskoj šahovskoj ligi – centar. Osim toga klub u suradnji sa Zajednicom športskih udruga Grada Grubišnoga Polja organizira tradicionalne šahovske turnire povodom Dana grada i Dana državnosti te novogodišnji brzopotezni turnir.
Tajnik kluba je Željko Margeta (099/4400-220)

Boćarski klub "Otkos 10"

"Otkos 10", kao jedini boćarski klub u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, osnovan je 26. listopada 2007. godine, a ime je dobio prema prvoj vojno-redarstvenoj operaciji kojom je oslobođeno prvo područje u Hrvatskoj u Domovinskom ratu. Povod osnutku kluba bilo je državno prvenstvo Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskoga rata. Njegovi članovi, većina hrvatski branitelji. Klub se natjecao u 2. Zagrebačkoj ligi, od sezone 2019./2020. u višoj Županijskoj ligi Zagrebačke županije, dok je 2020./2021. godine prešao u 1. Međužupanijsku boćarsku liguSlavonije i Baranje. Klub djeluje na uređenom boćalištu kod Zdenkina rekreacionog centra u Velikim Zdencima.
Predsjednik kluba je Petar Matković (098/9636-491), a tajnik Ivica Ahac (099 465 9455).

Atletski klub osoba s invaliditetom Grubišno Polje

Klub je osnovan u prosincu 2006. godine. Trenutno broji šest članova, među kojima je i Darko Kralj, prvi hrvatski zlatni paraolimpijac i svjetski rekorder, koji je osvojio zlatnu medalju na parolimpijskim igrama u Pekingu. On i ostali članovi kluba redoviti su na brojnim natjecanjima u Hrvatskoj te mnogima u Slovačkoj, Njemačkoj i Nizozemskoj. Grad Grubišno Polje, Osnovna škola Ivana Nepomuka Jemeršića i Srednja škola Bartola Kašića klubu su omogućili rad u prostorijama školske sportske dvorane, te pomogli u nabavki opreme. Nakon što se D. Kralj prestao natjecati najtrofejniji član kluba je njegov predsjednik Deni Černi, koji redovito na brojnim domaćim i inozemnim natjecanjima osvaja najsjajnije medalje. Među najsjajnijim odličjima je također paraolimpijska medalja. Naime, na POI u Tokiju 2021. godine osvojio je brončanu medalju u bacanju kugle u kategoriji F33. 
Predsjednik kluba je Deni Černi, a tajnik ujedno i trener Boris Kljaić.

Športsko ribolovno društvo "UDICA" Grubišno Polje

Natjecateljski dio ŠRD "Udica" počinje s radom početkom sedamdesetih godina prošloga stoljeća. U natjecateljskom dijelu ekipe ima četvorica članova koji se natječu u Ligi Bjelovarsko bilogorske županije, u kategoriji seniora.
Predsjednik kluba je Alen Kanjka (099 837 3971)

Športovi i športske udruge koje su obilježile grubišnopoljski šport:

NK "Bilogorac", prvi športski klub osnovan u Grubišnom Polje, prestao je sa radom početkom Domovinskog rata 1991. godine. Nastavio je djelovati, ali samo tijekom 1993. i 1994. godine. Pošto je u tijeku uređenje nogometnoga igrališta «Bilogorac» u Grubišnom Polju za očekivati je da uskoro ponovo nastavi djelovati.

U određenim vremenskim razdobljima djelovali su i zapažene rezultate imali Streljački klub "Zdenka" Veliki Zdenci, Karate klub "Bilogora 91" Grubišno Polje, Ženski rukometni klub "Zdenka" Veliki Zdenci te nogometni klubovi "Česma" Grubišno Polje, "Omladinac" Grbavac, "Mladost" Ivanovo Selo, "Graničar" Velika Barna, "Slaven" Mali Zdenci i "Bilogora" Dapčevački Brđani.

 

Darko Kralj

Najveći sportski uspjeh u povijeti Grubišnoga Polja napravio je atletičar Darko Kralj. Osvajanjem medalja na paraolimpijskim igrama i drugim svjetskim natjecanjima vinuo u sam vrh svjetskoga sporta u kategoriji osoba s invaliditetom, dok je oduševila i njegova životna priča, odnosno ona o putu do uspjeha, o čemu je redatelj Dejan Aćimović snimio dokumentarni film "Kralj"

Iako je sportska prošlost Grubišnoga Polja bogata, do 2008. godine niti jedan grubišnopoljski sportaš nije ime grada pronio zemaljskom kuglom. Tada je to učinio bacač kugle Darko Kralj, hrvatski paraolimpijac, svjetski rekorder i član Atletskoga kluba osoba s invaliditetom Otos Grubišno Polje. Četiri mjeseca nakon što je kuglu izbacio do svjetskoga rekorda od 14.04 metara 24. svibnja 2008. godine u Rijeci na Otvorenom atletskom prvenstvu osoba s invaliditetom, nastupio je na Paraolimpijskim igrama  u Pekingu. Ondje 10. rujna - koje li simbolike, upravo na Hrvatski olimpijski dan - Kralju je pošlo za rukom ono što do tada nije niti jednom hrvatskom sportašu s invaliditetom: osvojio je prvu hrvatsku paraolimpijsku zlatnu medalju. Ondje je kuglu bacio najdalje od svih natjecatelja, 14,43 metara i time srušio vlastiti rekordpostavio novi, osvojio zlatnu medalju, te hrvatsku himnu na velika vrata doveo u olimpijski Peking.

Kralj je rođen 6. lipnja 1971. godine u Garešnici. Djetinjstvo je uz roditelje Franju i Slavicu te brata Željka proveo u Grubišnom Polju gdje je završio osnovnu i srednju školu. Odmah poslije škole odslužio je JNA i na samom početku ratnoga vihora, u siječnju 1991. godine postaje pripadnik pričuvnoga sastava Ministarsva unutarnjih poslova u Grubišnom Polju. Ubrzo postaje pripadnik postrojbe za posebne namjene u Rakitiju i u Erdutu. 26. srpnja 1991. godine u teškom ranjavanju ostaje bez lijeve natkoljenice. Prvi susret sa sportom Darko Kralj je imao 2004. godine, kada se na nagovor Josipa Slivara počinje baviti atletikom kao član bjelovarskoga „Sokola“. Iste godine postiže državni rekord, postaje državni prvak, kvalificira se za natjecanje na europskom prvenstvu u nizozemskom Asenu a u prosincu iste godine odlazi na prvu klasifikaciju u Bratislave.  Prekretnica karijere je susret s trenerom Ivanom Ivančićem u siječnju 2006. god. koji na nagovor izbornika Branka Omazića preuzima brigu o Kralju i Slivaru. Dvojac je dva puta tjedno putovao u Zagreb na treninge kako bi bio spreman za Atletsko dvoransko prvenstvo u Švedskoj, gdje Kralj osvaja 2. mjesto.
Upornost, smirenost i predanost sportu, kao njegove osnovne karakteristike, bile su mu uz ljubav prema supruzi Tereziji i sinovima Marku, Josipu i Ivanu, glavni oslonac za uzlazni put u atletici, tijekom kojega je nanizao brojne uspjehe.
Susret sa Željkom Getošom, tadašnjim direktorom tvrtke osječke tvrtke Otos još je jedna svojevrsna prekretnica u Kraljevoj karijeri. Naime, ta mu je tvrtka izradila specijalnu protezu, koja,posvjedočio je Kralj, nosi dobar dio zasluga za njegove posljednje uspjehe među kojima je i svjetski rekord. Grad Grubišno Polje, Osnovna škola Ivana Nepomuka Jemeršića i Srednja škola Bartola Kašića i Sportska zajednica Grada Grubišnoga Polja Kralju su  omogućili rad u prostorijama školske sportske dvorane, te pomogli u nabavki opreme

Upravo mi se ostvario dječački san. Ostao sam bez riječi. Ovo poklanjam cjelokupnom hrvatskom narodu i malom mjestu Grubišnom Polju i mojoj ekipi koja me je pripremala-rekao je Darko odmah nakon trijumfa u Pekingu. Naime, želja iz dječačkih dana je da bude uspješan sportaš i da na pobjedničkom postolju sluša hrvatsku himnu, ostvarila mu se. A iz njegovih prvih riječi, izjavljenih neposredno nakon uspjeha, vidi se da je Kralj veliki i nesebičan, čovjek kvaliteta kakve se samo mogu poželjeti. Čovjek koji sa svojim zlatom i uspjehom predstavlja primjer svim ljudima da put od gotovo sigurne smrti do vrha svijeta nije nemoguć. Štoviše, itekako je moguć. Tada mu je Grad Grubišno Polje pripremio veličanstven doček, na kojemu su se okupile stotine Grubišnopoljaca. (VIDEO)

Nakon onoga u Pekingu, Kralj je nastavio nizati uspjehe. Uslijedilo je IWAS-ovo Svjetsko prvenstvu u Indiji. Ondje je 25. studenog 2009. godine unatoč ozlijedi noge uspio osvojiti naslov svjetskoga prvaka bacivši kuglu 14,4 metra. Slijedeće veliko natjecanje bilo je u Novom Zelandu 2011. godine. Ondje je 25. siječnja te godine osvojio srebrnu medalju bacivši kuglu 14 metara. Uslijedilo je novo IWAS-ovo Svjetsko prvenstvo u Dubaiju. Ondje je 5. prosinca 2011. godine s kuglom bačenom 13,7 metara ponovno osvojio zlato i obranio titulu svjetskoga prvaka. U međuvremenu je sudjelovao i na drugim natjecanjima, a među njima i u powerliftingu. U toj je disciplini 28. studenog 2010. godine u Grubišnom Polju postavio državni rekord, podignuvši 205 kilograma.

Nakon povratka iz Pekinga kontaktirao ga je redatelj Dejan Aćimović, koji je odlučio o našem sugrađaninu snimiti dokumentarni film. Od tada do 2011. godine snimljeno je 500 sati materijala. Redatelj ih je sa svojom ekipom pretočio u 75 minutni dokumentarac, koji je hrvatsku premijeru doživio 23. ožujka 2012. godine u zagrebačkom Cine staru. Na projekciji je bio i predsjednik Republike Ivo Josipović, nekoliko ministara, brojni poznati sportaši, čelnici Grada Grubišnoga Polja....Nakon što je film prikazan i na grčkom festivalu dokumentarnog filma, što mu je ujedno bila i svjetska premijera, 10. travnja, na Uskrs 2012. godine, premijerno je prikazan i u Grubišnom Polju. U međuvremenu Kralj se pripremao za Paraolimpijadu u Londonu, koju je najavio kao posljednju stanicu u njegovoj profesionalnij karijeri. Pripala mu je čast da na tom natjecanju predvodi hrvatsku paraolimpijsku vrstu i nosi hrvatski barjak. Unatoč problemima s nogom, u Londonu je osvojio srebrnu medalju, bacivši kuglu 14,21 metar čime je još jednom dokazao svoju veličinu i sportsku vrijednost. Nije bilo boljeg načina da završi sportsku karijetru kojom se malo tko može pohvaliti. I tada su mu, gotovo jednako kao i 2008. godine, Grubišnopoljci pripremili lijepi doček.
Posljednja među vrijednim titulama koje si je sjajnom karijerom osigurao je titula najuspješnijeg sportaša za razdoblje od 2000. do 2020. godine prema izboru Hrvatskog paraolimpijskog odbora (fotografije: Michael Palijan; dio fotografija Damir Senčar, ustupio D. Kralj)

 

Udruge

Prema podacima županijskoga Upravnoga odjela za poslove državne uprave od ožujka 2022. godine, na području Grubišnoga Polja je registrirano 60 udruge, popis kojih donosimo na ovoj stranici:

POPIS UDRUGA