Vuče korjene iz 1887. godine kada je osnovan DVD Grubišno Polje, a danas je organizirano u okviru Vatrogasne zajednice koja broji 10 dobrovoljnih vatrogasnih društava

Vatrogastvo u Grubišnom Polju vuče korijene iz 1887. godine kada je u našem gradu osnovano Dobrovoljno vatrogasno društvo. No, u samom početku nije imalo potporu građanstva, pa rad zamire. Dolaskom učitelja Vjekoslava Kelmena na čelo društva i uz podršku kotarske vlasti, društvo doživljava bolje dane, te se iste godine registrira i uvodi u evidenciju Hrvatske vatrogasne zajednice, te Državnoga arhiva u Zagrebu. Osim obranom od požara, vatrogasci su od samog osnutka nositelji razni manifestacija zabavnoga karaktera poput dočeka Nove godine, te drugih vjerskih i svjetovnih svečanosti, kazališnih predstava, koje su se u zimskom ljetnom razdoblju održavale u mjesnim gostionicama, a ljeti i u jesen u dvorištu tadašnjega vatrogasnog spremišta, dvorišta današnjega Vatrogasnoga doma u Grubišnom Polju.
Uz pomoć općinske vlasti 1891. godine nabavljena je tada moderna vučna vatrogasna štrcaljka Walser F., po koju se konjskom zapregom išlo u Barcs, onamo željeznicom dopremljena iz Budimpešte. U statističkom godišnjaku Austro-ugarske monarhije za Kraljevinu Hrvatsku, Slavoniju i Dalmaciju 1906 – 1910. godine stoji da je u Kotaru Grubišno Polje organiziran jedan DVD, koji broji 30 članova, dok od vatrogasnih sprava i  oruđa posjeduje vučnu u dobrom stanju, tri ručne štrcaljke, osam kanti i 56 ostalih sprava i oruđa, kao i tri munjovoda.
Kako tijekom 1. Svjetskog rata na našem području nije bilo ratnih stradavanja, DVD Grubišno Polje ulazi u novu državu Kraljevinu Jugoslaviju sa sačuvanom opremom i tehnikom. No, napad na Kraljevinu SHS 1941. godine donosi neprocjenjivu štetu DVD-u, čiji rad zamire. Oprema je otuđena, nestaju zastave društva, zapisnici i gotovo sav inventar, pa iz toga doba ne postoje dokumenti o djelovanju DVD-a. Poslije 2. Svjetskog rata 27. siječnja 1946. godine na skupštini se obnavlja rad i donosi odluka o nabavci opreme potrebne za rad. Do tada članovi društva sudjeluju u svim društvenim manifestacijama.
1949. godine DVD-u je dodijeljeno zemljište za izgradnju vatrogasnoga doma, što je želja članstva još od njegova osnutka. 1953. godine donijeta je jedna od najvećih odluka u povijesti društva: ona o početku gradnje vatrogasnog doma vlastitim snagama.Novac za izgradnju prikupljan je izvođenjem kazališnih predstava i organiziranjem zabava. Uz uloženih 43 000 radnih sati zgrada doma DVD-a je dovršena 1956. godine, a naredne je godine, na 70. obljetnicu osnutka dovršen i 25 metarski toranj. U to je vrijeme dom bio jedan od rijetkih s električnom rasvjetom, vlastitim vodovodom iz bunara, dvije garaže, dvoipolsobnim stanom, velikom i malom salom i još nekoliko prostorija ukupne površine 500 četvornih metara. Proslava njegova otvorenja održana je 2. svibnja 1957. godine.
1971. godine članovi društva sudjeluju u gašenju najvećega požara u svojoj povijesti, onomu na mlinu PIK-a 'Ilova', gdje su organizirano dežurali 10 dana.
1991. i 1992. godine društvo proživljava stvaranje samostalne Republike Hrvatske. Veliko dio članstva angažiran je u obrani Domovine kao pripadnici Civilne zaštite u specijalnoj jedinci za vatrogastvo, a mlađi članovi kao pripadnici postrojbi Hrvatske vojske ili policije. Dežuraju danonoćno, i u tom razdoblju izlaze na 60 požara i 12 raznih intervencija. Pomažu u sanaciji terena, prijevozu pitke vode. Tijekom ratnih djelovanja nije stradao niti jedna vatrogasac, dok je zgrada pretrpjela manja oštećenja.
U poslijeratnim godinama vatrogastvo se u našem gradu sve više razvija. Osnovana je Vatrogasna zajednica grada koja okuplja 10 dobrovoljnih vatrogasnih društava. U okviru DVD-a Grubišnoga Polja djeluje interventna postrojba koje je prva na svim požarištima i intervencijama. Tijekom godina i Vatrogasni doma je izvrsno obnovljen - zamijenjeni su prozori, obnovljeno krovište, uređeni podovi…
2016. godine Gradsko je vijeće prihvatilo Procjenu ugroženosti i Plan zaštite od požara koja određuje da se u Grubišnom Polju formira Javna vatrogasna postrojba s 13 zaposlenih vatrogasaca.
2017. godine odlukom Gradskoga vijeća osnovana je Javna vatrogasna postrojba Grada Grubišnoga Polja čime je ostvarena dugogodišnja težnja da i u našem gradu, kao i u ostalima u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, bude formiran JVP i time osigurana još veća razina sigurnosti. Na čelo JVP-a imenovan je zapovjednik/ravnatelj Vitomir Pintarić, koji će u suradnji s Gradom Grubišnim Poljem početkom 2018. godine provesti sve administrativne i druge pripreme da bi postrojba profunkcionirala. JVP će zapošljavati 13 profesionalnih vatrogasaca.

Vatrogasna zajednica grada danas raspolaže s trima navalnim vozilima, autocisternom, kombiniranim vozilo (voda-pjena-prah), kombi vozilom za prijevoz ljudstva na požare, malim šumskim vozilom, osam traktorskih cisterni. Sva su vozila opremljena s pripadajućim cijevima, mlaznicama i ostalim priborom. Među vozilima je i ono koje je 2012. godine donirala vlada Japana.
U sklopu Vatrogasne zajednica grada od 1991. godine radi i Pastorov ovlašteni servis vatrogasnih aparata u kojemu je zaposlen jedan djelatnik.

Vatrogasna zajednica grada Grubišnoga Polja broji 11 članica: 10 dobrovoljnih vatrogasnih društava i Javnu vatrogasnu postrojbu.

DVD Grubišno Polje, središnje društvo s interventnom vatrogasnom postrojbom koju čine 20 vatrogasaca, dva navalna vozila od kojih jedno dislocirano u Velikoj Barni, autocisternom i šumskim i kombi vozilom.

Odgovorne osobe  za uzbunjivanje i u slučaju potrebe za vatrogasnom intervencijom koje imaju i pristup sireni za uzbunjivanje i ključeve od vatrogasnog spremišta:
Vitomir Pintarić, zapovjednik VZG-a i JVP-a  099 317 1034
Darko Novotni, predsjednik VZG-a. i DVD-a 485 073, 099 733 0454
Tomislav Vostrel, zapovjednik DVD-a i zamjenik zapovjednika VZG-a : 098 961 9190
Robert Ahac, tajnik VZG-a 091 544 2069

Ostali DVD-i  i osobe za uzbunjivanje:
DVD Veliki Zdenci: Tomislav Buđina zapovjednik 098 930 7590
DVD Ivanovo Selo: Ivan Frantal zapovjednik 098 906 7332
DVD Donja Rašenica: Đuro Cink zapovjednik 099 682 3349
DVD Grbavac: Zoran Vondra zapovjednik 098 504 151
DVD Poljani: Matija Tavra zapovjednik 098 944 8052
DVD Mali Zdenci: Mato Mađeruh zapovjednik 098 188 5492
DVD Treglava: Antun Besprska predsjednik 098 967 7669
DVD Velika Jasenovača: Ivica Barto, zapovjednik 098 878 217
DVD Velika Barna: Ivica Frantal, zapovjednik: 099 692 75 66

Sve vatrogasne postrojbe i DVD-i čine Drugo Vatrogasno Operativno područje Bjelovarsko-Bilogorske županije.      

Vatrogasna zajednica Grada Grubišnoga Polja, Braće Radića 4, 43290 Grubišno Polje
Predsjednik: Darko Novotni, 099 733 0454
Url: https://vzg-grubisno-polje.spis.hvz.hr/

Dio teksta o povijesti vatrogastva sastavljen je na temelju podataka objavljenih u knjizi '120 godina grubišnopoljskog vatrogastva', autora Nenada Matijaševića.


  Povratak na: Život u gradu