Naziv projekta: Centar za starije osobe Grubišno Polje

Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.223.455,16 eura
Bespovratna sredstva (EU) 6.138.429,00 eura
Postotak EU sufinanciranja 66,55%

Razdoblje provedbe projekta je od 2. listopada 2023. do 2. kolovoza 2025.

Svrha projekta je osigurati ravnomjernu regionalnu dostupnost cjelovite skrbi za starije osobe, koja integrira socijalnu i zdravstvenu skrb, kroz osiguravanje institucionalnih i izvaninstitucionalnih socijalnih usluga.

Projektom su definirane sljedeće projektne aktivnosti:

 1. Izgradnja i opremanje Centra za starije osobe
 2. Promidžba i vidljivost projekta
 3. Izrada Plana ravnopravnosti spolova i zabrane diskriminacije
 4. Upravljanje projektom

Kroz projektne aktivnosti izgradit će se i opremiti objekt površine (GBP) 4.803 m2 u kojem će se osigurati pružanje sljedećih usluga:

 • Smještaj III. stupanj
 • Smještaj Alzheimer odjel
 • Smještaj Pojačana skrb
 • Pomoć u kući
 • Cjelodnevni boravak
 • Poludnevni boravak
 • Smještaj za osobe u odsutnosti njegovatelja
 • Savjetovanje

Od ukupno navedenog broja korisnika 102 su korisnika usluge smještaja, dok 227 korisnika izvaninstitucijskih usluga.


  Povratak na: Projekti i investicije