„ZAŽELI! GRUBIŠNO POLJE“

Grad Grubišno Polje je u partnerstvu s bjelovarskim Područnim uredom Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, Centrom za socijalnu skrb Grubišno Polje i Centrom za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja nositelj projekta 'Zaželi! Grubišno Polje'.
Riječ je o nastavku programa koji se do sada provodio na gradskom području, ali sada s još većim brojem zaposlenih žena i većim brojem korisnika. U projektu je zaposleno 20 žena koje pružaju usluge u kući 120 korisnicima, osobama u nepovoljnom položaju. Time im se osigurava bolja kvaliteta života. Usluge su pomoć u svakodnevnim poslovima, nabava namirnica, pratnja korisnika prilikom odlaska liječniku, obavljanje tehničkih poslova poput košnje trave ili cijepanja drva. Potom isporuka paketa kućnih i higijenskih potrepština. Dio zaposlenih žena sudjeluje u osposobljavanju i tako stječe javnu ispravu koja će im otvoriti tržište rada.
Projekt je vrijedan 1 800 875 kuna, pri čemu je 85 posto novca iz Europskoga socijalnog fonda, a ostatak domaćih fondova.
Projekt je počeo 4. rujna 2020. godine, a završit će 4. ožujka 2022. godine. 
Voditeljica projekta je Mirjana Starčević, viša stručna suradnica za lokalni i ekonomski razvoj Grada.

 

Grad prijatelj djece

Počasni naziv Grada prijatelja djece Grubišno Polje je dobilo dobio 14. studenoga 2012. godine, što je potvrđeno Odlukom Središnjeg koordinacijskog odbora akcij

Grad Grubišno Polje je temeljem Odluke Gradskog vijeća 7. lipnja 2010. pristupio je akciji "Gradovi i općine – prijatelji djece", a počasni naziv GRAD GRUBIŠNO POLJE – PRIJATELJ DJECE dobio je 14. studenoga 2012. godine, što je potvrđeno Odlukom Središnjeg koordinacijskog odbora akcije, a na prijedlog članova Prosudbene komisije.

Za dobivanje ovog prestižnog naziva bilo je potrebno aktivno sudjelovanje i uključivanje svih institucija koje djeluju u Grubišnom Polju i provode bilo kakav oblik aktivnosti u koje su uključena djeca. Osim aktivnosti tijekom trajanja projekta Agencija Ipsos je anketirala građane, te je djecu anketirao Institut za društvena istraživanja. Isto tako Prosudbena komisije, imenovane ispred Središnjeg koordinacijskog odbora akcije, izlaskom na teren i obilaskom svih institucija koje djeluju u Grubišnom Polju dala je pozitivno mišljenje i ocijenila da Grubišno Polje ispunjava sve uvjete za dobivanje ovog počasnog naziva.

29. listopada 2012. godine održani su izbori za prvi saziv Dječjeg gradskog vijeća na kojima je izabrano 16 malih vijećnika (učenici 5.-7. razreda), a za predsjedavajuću Dječjeg Gradskog vijeća imenovana je Senka Toth, učiteljica razredne nastave. Provedeni su i izbori za dječjeg gradonačelnika i zamjenika pri čemu su izabrani Domagoj Martinović za dječjeg gradonačelnika i Soraya Matković za zamjenicu, o čijem je imenovanju Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja odluku donio 31. listopada 2012.

 


30. listopada 2014. godine održani su drugi izbori za novi saziv  Dječjeg gradskog vijeća. Putem glasačkih listića birana su po dva razredna predstavnika u Dječje gradsko vijeće, koje broji 14 članova, s obzirom na to da je ukupno sedam razrednih odjeljenja iz kojih se biraju predstavnici, odnosno sva razredna odjeljenja 5., 6. i 7. razreda. Na kandidacijskim listama se nalazilo ukupno 29 kandidata. Dva tjedna kasnije, pak, izabran je i drugi mali gradonačelnik Adam Delić, a njegov je zamjenik Ivan Barto.4. listopada 2016. godine održani su izbori za treći saziv Dječjeg gradskog vijeća. Na izbornim listama našlo se 26 kandidata, među kojima je birano 14 članova novog vijeća. Prema rezultatima izbora u treći saziv Dječjeg gradskog vijeća ušli su iz 5.a razreda Mia Dimač i Ela Vanjek, 5.b Josip Totgergeli i Lorena Gloc. Iz 6.a Renata Malbaša i Deny Čvek, 6.b  Mariana Šulentić i Dorijan Luketić, 6.c Luka Rudić i Dorotea Takač. 7.a Lana Vanjek i Matija Ulbrih, te 7.b razreda Patrik Krčma i Barbara Brezina.
24. listopada 2016. godine u gradskoj vijećnici održana je konstituirajuća sjednica Dječjeg gradskog vijeća, u okviru koje je biran i dječji gradonačelnik. Među četvero kandidata prvom malom gradonačelnicom izabrana je Mariana Šulentić, a njezinom zamjenicom Mia Dimač.

28. listopada 2019. godine provedeni su izbori za četvrti saziv Dječjeg gradskog vijeća Grada Grubišnog Polja. U Dječje gradsko vijeće birano je 18 članova, po dva iz svakog razrednog odjeljenja petih, šestih i sedmih razreda. Pravo glasovanja imali su svi učenici petih, šestih i sedmih razreda. U Dječje gradsko vijeće iz 5.A razreda izabrane su Lucija Novalić i Amelie Pop, iz 5.B razreda Luna Sara Nebženski  i Katja Herclik, a iz 5.C Meri Glazer i Laura Kovačević. U sastav vijeća su iz 6.A izabrane Laura Kujundžić i Petra Totgergeli, iz 6.B razreda Ivana Šegan i Antonio Ditrih, a iz 6.C razreda Ana Jurina i Dora Černi. Iz 7.A razreda u vijeće su ušli Antonia Mudrovčić i Danijel Trajkovski, iz 7.B razreda Ana Kolić-Štefanović i Marino Ris te iz 7.C razreda su izabrani Romano Gjanić i Dejan Vučković. 29. siječnja 2021. godine je održan izbor za malog gradonačelnika, odnosno gradonačelnicu. Kandidirali su se Antonio Ditrih, Katja Herclik, Luna-Sara Nebženski i Lucija Novalić. Nakon provedenog tajnog glasanja 14 glasova je dobila Katja Herclik, 11 Lucija Novalić, Antonio Ditrih pet, a Luna Sara Nebženski četiri glasa.

Projekt obvezuje Grad da i u budućnosti prati i podupire aktivnosti djece, utječe na njihovu kreativnost i aktivno sudjelovanje…..

Odluka o proglašenju izbornih rezultata za Dječje gradsko vijeće

Plan aktivnosti u sklopu projekta "Grad - prijatelj djece" za 2015. godinu

Plan aktivnosti u sklopu projekta "Grad - prijatelj djece" za 2016. godinu

Plan aktivnosti u sklopu projekta "Grad - prijatelj djece" za 2017. godinu

Plan aktivnosti u sklopu projekta "Grad - prijatelj djece" za 2018. godinu

Plan aktivnosti u sklopu projekta "Grad - prijatelj djece" za 2019. godinu

Plan aktivnosti u sklopu projekta "Grad - prijatelj djece" za 2020. godinu

Plan aktivnosti u sklopu projekta "Grad - prijatelj djece" za 2021. godinu

Plan aktivnosti u sklopu projekta "Grad - prijatelj djece" za 2022. godinu

Povezane vijesti:

Stiže nova oprema za uređenje dječjih igrališta na području grada

U OŠ I.N. Jemeršića bit će osnovana zadruga, učenici poželjeli fontanu u gradu

Dječje gradsko vijeće održalo svoju prvu radnu sjednicu

Mariana Šulentić nova je grubišnopoljska mala gradonačelnica, a Mia Dimač njezina zamjenica

Izabrani članovi trećega saziva Dječjeg gradskog vijeća

Adam Delić novi je mali gradonačelnik Grubišnoga Polja

Grubišnopoljski osnovci izabrali novo Malo gradsko vijeće

Katja Herclik nova je mala gradonačelnica Grubišnoga Polja

 

Proizvodno poduzetnički inkubator Grubišno Polje

Naziv projekta : Proizvodno poduzetnički inkubator Grubišno Polje

Ukupna vrijednost projekta iznosi 11.547.463,65 kn
Bespovratna sredstva (EU ) 11.468.236,82 kn
Postotak EU sufinanciranja 99,33%

Razdoblje provedbe projekta je od 1. veljače 2018. do 31.siječnja 2020.

Opis projekta:
Aktivnosti projekta su izvođenje građevinskih radova nad izgradnjom Proizvodno poduzetničkog inkubatora Grubišno Polje te opremanje objekta namještajem za zajedničke prostorije i informatičkom infrastrukturom, opremanje laboratorija za analizu tla i kakvoće poljoprivrednih proizvoda, promidžba Proizvodno poduzetničkog inkubatora Grubišno Polje.

Projekt „Proizvodno poduzetnički inkubator Grubišno Polje" koncipiran je kao jedinstvena cjelina, smještena unutar postojeće poduzetničke zone (Zone MSP) na 1.082 m2 neto korisne površine objekta gdje je smješteno 13 funkcionalnih prostora (8 poslovnih prostora proizvodnih djelatnosti za poduzetnike početnike, konferencijska dvorana, uredi za PPI i laboratorij s pratećim sadržajima) koji će omogućiti pružanje slijedećih usluga:
1. Usluga najma poslovnih prostora za start-upove proizvodno-prerađivačkih djelatnosti;
2. Usluga najma konferencijske dvorane;
3. Usluge laboratorijske analize tla i kakvoće poljoprivrednih proizvoda;
4. Usluge poslovnog savjetovanja usmjerene na one koji namjeravaju postati poduzetnici;
5. Usluga izrade poslovnih planova i investicijskih studija;
6. Usluga izrade projektnih prijava za nacionalne i EU natječaje;
7. Usluga savjetovanja modela nastupa na tržištu (marketinga, izrade marketinških strategija i dr.);
8. Usluga organizacije seminara,radionica i edukacija iz različitih tematskih područja(poduzetništvo, obrtništvo, poslovno planiranje i upravljanje, marketing, klasteri, zadruge, razvoj „kulture poduzetništva“ i dr.)

Ciljevi projekta:
Temeljem dugoročnog cilja odnosno vizije projekta definirana su tri ključna cilja:
1. Poboljšati dostupnost i kvalitetu osnovne poduzetničko poslovne infrastrukture.
2. Kreirati potreban broj kvalitetnih proizvoda i usluga koji će doprinijeti tržišnom pozicioniranju poduzetnika početnika (uspješnoj inkubaciji) i jačanju konkurentnosti postojećih poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika.
3. Povećati broj novoosnovanih MSP-ova, povećati ukupan broj MSP-ova, povećati broj zaposlenih.

Kontakt osobe za više informacija:
Grad Grubišno Polje - grad@grubisnopolje.hr

Za više informacija o EU projektima posjetite:
www.strukturnifondovi.hr 
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija

 

Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Tratinčica

         

Naziv projekta: Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Dječjeg vrtića „Tratinčica“

Ukupna vrijednost projekta: 9.249.176,00 kn
Ukupan iznos potpore: 7.323.700,00 kn
Iznos potpore iz proračuna EU: 6.225.145,00 (85%)
Iznos potpore iz proračuna RH: 1.098.555,00 (15%)

Opis projekta:
Projekt je financiran iz Europskog poljoprivrednog fonda putem Mjere 7 Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., Podmjera 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Provedbom projekta Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Dječjeg vrtića „Tratinčica“ bit će dograđene dvije sobe dnevnog boravka, višenamjenska dvorana, soba za zdravstvenog voditelja i stručnog suradnika, spremište, servis za obradu rublja i domara, proširen hodnik i prilazni kolnik te će projekt osigurati i zapošljavanje dvoje odgajatelja i jednog stručnog suradnika na pola radnog vremena.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Povećanje standarda dječjeg vrtića
- Povećanje broja upisane djece u redoviti program, djece s teškoćama u razvoju i djece pripadnika romske nacionalne manjine
- Formiranje programa športske i igraonice na engleskom jeziku izvan redovnog programa

Kao rezultat provedbe projekta zgrada vrtića će sa sadašnjih 640 biti povećana za još dodatnih 650 četvornih metara prostora i dograđena za već spomenute prostorije čime će se izvršiti navedeni ciljevi projekta.

 

Infrastruktura u Zoni MSP-a Grubišno Polje

Naziv projekta: Razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnost infrastrukture Zone MSP-a Grubišno Polje

Ukupna vrijednost projekta: 12.947.276,78 kn
Bespovratna sredstva (EU): 9.567.674,24 kn

Razdoblje provedbe projekta je od 1. srpnja 2019. do 1. ožujka 2021. godine

Opis projekta:
Projekt se odnosi na izgradnju sljedeće zajedničke infrastrukture u Zoni malog i srednjeg poduzetništva Grubišno Polje:
- prometnica duljine 1.761,05 m
- vodovodna mreža 1.765,57 m
- kanalizacija 1.589,56 m
- plinovod 1.395 m
- DTK 1.500 m

Projektom se želi kreirati povoljno poduzetničko okruženje kojim će se aktivirati neaktivne parcele u poduzetničkoj zoni, pokrenuti nove investicije, povećati broj poduzetnika i novih radnih mjesta.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
- Povećati intenzitet aktivacije neaktivnih parcela u Zoni MSP-a Grubišno Polje
- Povećati broj poduzeća koji posluju u Zoni MSP-a Grubišno Polje
- Izgraditi i opremiti neophodnu zajedničku infrastrukturu u Zoni MSP-a Grubišno Polje

Očekivani ishodi projekta:
Aktivirane neaktivne parcele u poduzetničkoj zoni (11 parcela površine 20,19 ha),
- Porast broja poduzeća koja posluju u zoni (11+ investicija),
- Opremljena i/ili izgrađena fizička infrastruktura površine 29.758 m2

Kontakt osobe za više informacija:
Grad Grubišno Polje grad@grubisnopolje.hr  043 448 200

Za više informacija o EU projektima posjetite:
www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/