Ukupno je 17 nacionalnih manjina na području Grubišnoga Polja. Uz češku, mađarsku i srpsku, najaktivnija je romska.

Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine na području grada osim pripadnika češke, srpske i mađarske nacionalne manjine, živi i: 45 Roma ili 0,69 posto, 35 Albanaca ili 0,54 posto, 10 Slovenaca ili 0,15 posto, 9 Makedonaca ili 0,14 posto, 7 Slovaka ili 0,11 posto, po 6 Nijemaca, odnosno Slovaka ili po 0,09 posto, 5 Talijana ili 0,08 posto, 3 Crnogorca ili 0,05 posto, te po jedan Rumunj, Rus, Rusin, Ukrajinac i Židov, što u ukupnom stanovništvu čini po 0,02 posto.

Među ostalim nacionalnim manjinama najaktivnija je romska. Romi su u Grubišnom Polju okupljeni u Udruzi Roma Grubišnoga Polja. Putem udruge nastoje očuvati tradiciju i kulturu, te sudjeluju u nekim manifestacijama koje se održavaju na području grada.
Predsjednik Udruge je Predrag Bogdanić

Kontakt:
Predrag Bogdanić
Stalovica 50a
098 962 4788


  Povratak na: Život u gradu