Gradsko vijeće u mandatu 2021.- 2025. godine

Sukladno rezultatima Izbora održanih 16. svibnja 2021. godine Hrvatskoj demokratskoj zajednici je u Gradskom vijeću pripalo sedam vijećničkih mandata. Četiri mandata pripalo je koaliciji stranaka Damir Bajs nezavisna lista, Socijaldemokratska Partija Hrvatske, Hrvatska seljačka stranka, Blok umirovljenici zajedno, Hrvatska narodna stranka – Liberalni demokrati, Narodna stranka – Reformisti, Nezavisni seljaci Hrvatske, Građansko-liberalni savez, Hrvatska seljačka stranka Braće Radić,  Građansko-liberalni savez, Hrvatska seljačka stranka braće Radić, nositelj koje je Dalibor Jurina. Jedan mandat u Gradskom vijeću ostvarila je stranka Domovinski pokret nositelja Zlatka Biondića te kandidacijska lista grupe birača nositelja Željka Helda.

Gradsko vijeće u mandatu od 2021. do 2025. godine konstituirano je  2. lipnja 2021. godine.
Saziv Gradskog vijeća u mandatu od 2021. do 2025. godine:
Ivo Martinović, predsjednik vijeća (HDZ), Željko Vizvar, zamjenik predsjednika vijeća (HDZ), Tomislav Bengez (HDZ), Anita Bernat (HDZ, od 26. listopada 2022. godine umjesto Zlatka Pavičića) Zlatko Biondić (nezavisan), Katarina Čikvar (Damir Bajs NL), Ivica Debić (kandidacijska lista grupe birača; od 27. listopada 2021. godine umjesto Željka Helda), Dalibor Jurina (HSS), Matej Lukenda (HDZ), Hrvoje Mesar (HDZ), Sebastijan Svat (Socijaldemikrati), Šandor Toth (Damir Bajs NL), Svetlana Trbojević (HDZ)

Gradsko vijeće u mandatu 2017.- 2021. godine

Sukladno rezultatima Izbora održanih 21. svibnja 2017. godine Hrvatskoj demokratskoj zajednici je u Gradskom vijeću pripalo osam vijećničkih mandata. Dva mandata pripalo je Nezavisnoj listi Damira Bajsa, dva Listi grupe birača koju predvodi Sebastijan Svat, dva Hrvatskoj seljačkoj stranci, te je jedan vijećnički mandat pripao koaliciji Hrvatske stranke umirovljenika i Stranke umirovljenika.

Gradsko vijeće u mandatu 2017.- 2021. godine konstituirano je 5. lipnja 2017. godine.
Saziv Gradskog vijeća u mandatu 2017. - 2021. godine:
Ivo Martinović, predsjednik vijeća (HDZ), Željko Vizvar, zamjenik predsjednika (HDZ), Tomislav Bengez (HDZ), Mirjana Černi (HDZ), Josipa Dobrijević (HDZ), Danica Đurović (HDZ), Željko Held (HSU-SU, od 16. listopada 2017., umjesto Mate Mikloša), Dalibor Jurina (nezavisni), Irena Cugovčan (HSS, od 18. siječnja 2018., umjesto Željka Kirinčića), Hrvoje Mesar (HDZ), Đuro Mišanović (NL Damira Bajsa), Sebastijan Svat (lista grupe birača), Danijela Šoma (lista grupe birača), Šandor Toth (NL Damira Bajsa), Zdenko Tuček (HDZ).

Gradsko vijeće u mandatu 2013. - 2017. godine:

Ivo Martinović, predsjednik vijeća (HDZ), Raul Kalac, zamjenik predsjednika (HSS), Mirjana Černi (HDZ), Ratko Harauzek (SDP-HNS-SU-AHSS), Darko Kralj (SDP-HNS-SU-AHSS), Drago Mesar (HDZ), Mato Mikloš (SDP-HNS-SU-AHSS), Zlatko Pavičić (HDZ), Karmen Purma (HDZ), Zdravka Stančić (SDP-HNS-SU-AHSS), Sebastijan Svat (SDP-HNS-SU-AHSS), Ranko Šopalović (SDP-HNS-SU-AHSS), Zdenko Tuček (HDZ), Dražen Čoić (SDP-HNS-SU-AHSS), Željko Vizvar (HDZ), Ivan Vujević (HDZ) Na 35. sjednici 16. lipnja 2016. godine Nenada Vitasa (SDP-HNS-SU-AHSS), koji je podnio ostavku na dužnost člana Gradskoga vijeća, zamijenio je Dražen Čoić iz iste koalicije. 

Sazivi grubišnopoljskih Općinskih-Gradskih vijeća i Poglavarstava od 1993. do 2013. godine


  Povratak na: Gradska uprava