KOMUNALAC d.o.o. najveća je tvrtka u vlasništvu Grada Grubišnoga Polja. Pod tim imenom posluje od 1997. godine i pravni je slijednik Javnog poduzeća KOMUNALAC s.p.o., osnovanoga 1. siječnja 1980. godine.

U tvrtki je stalno zaposleno 45 osoba. Među osnovnim djelatnostima je proizvodnja i opskrba pitkom vodom, održavanje čistoće grada, čišćenje svih vrsta objekata, odlaganje komunalnog otpada, održavanje groblja, te obavljanje pogrebnih poslova odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, te ispitivanje motornih vozila radi sigurnosti na cesti.

2004. godine Komunalac je na javnoj dražbi kupio te se iz dotadašnjega u Ulici Terezije Bernardete Banje preselio u veći i prikladniji prostor ugasle grubišnopoljske tvrtke Unimag-Graditelj.

Tamošnja infrastruktura i prostorne prednosti omogućile su mu da svoje dosadašnje djelatnosti upotpuni građevinarskom proizvodnjom betonske galanterije poput armiranobetonskih blokova, betonskih blokova, ploča, rubnjaka, žardinjera, te u obnovljenoj betonari proizvodnju betona. Uvedena je i maloprodaja cementa, pijeska, šljunka, agregata i cigle.

Komunalac, koji je za svoj rad nagrađen gradskim Javnim priznanjem Plaketom 4. sudenoga 1991. redovito sponzorira brojne gradske događaje te ustanove i udruge poput dječjega vrtića „Tratinčice“, Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman, Vatrogasnih društava, NK Zdenke '91, RK Ilove, te brojnih ribolovnih društava s gradskoga područja. Tvrtkom u ime osnivača Grada Grubišnoga Polja upravljaju direktor i Nadzorni odbor dok Skupštinu tvrtke, s obzirom na to da joj je Grad osnivač, predstavljaju članovi Gradskoga vijeća. Direktor Komunalca je Ivica Ahac, a Nadzorni odbor čine predsjednik Željko Vizvar, njegov zamjenik Alen Skender i član Zlatan Posavec.

 

Izvješće o stanju društva za 2016. godinu

Izvješće o stanju društva za 2015. godinu

Izvješće o stanju društva za 2014. godinu

 
Sjedište tvrtke je u ulici Ivana Nepomuka Jemeršiće 37c u Grubišnom Polju.
Telefon: 043/485-006, 043/485 026, 098 827 059
Fax: 043/485-412
www.komunalac-gp.hr


  Povratak na: Gradske tvrtke i ustanove