Naziv projekta : Proizvodno poduzetnički inkubator Grubišno Polje

Ukupna vrijednost projekta iznosi 11.547.463,65 kn
Bespovratna sredstva (EU ) 11.468.236,82 kn
Postotak EU sufinanciranja 99,33%

Razdoblje provedbe projekta je od 1. veljače 2018. do 31.siječnja 2020.

Opis projekta:
Aktivnosti projekta su izvođenje građevinskih radova nad izgradnjom Proizvodno poduzetničkog inkubatora Grubišno Polje te opremanje objekta namještajem za zajedničke prostorije i informatičkom infrastrukturom, opremanje laboratorija za analizu tla i kakvoće poljoprivrednih proizvoda, promidžba Proizvodno poduzetničkog inkubatora Grubišno Polje.

Projekt „Proizvodno poduzetnički inkubator Grubišno Polje" koncipiran je kao jedinstvena cjelina, smještena unutar postojeće poduzetničke zone (Zone MSP) na 1.082 m2 neto korisne površine objekta gdje je smješteno 13 funkcionalnih prostora (8 poslovnih prostora proizvodnih djelatnosti za poduzetnike početnike, konferencijska dvorana, uredi za PPI i laboratorij s pratećim sadržajima) koji će omogućiti pružanje slijedećih usluga:
1. Usluga najma poslovnih prostora za start-upove proizvodno-prerađivačkih djelatnosti;
2. Usluga najma konferencijske dvorane;
3. Usluge laboratorijske analize tla i kakvoće poljoprivrednih proizvoda;
4. Usluge poslovnog savjetovanja usmjerene na one koji namjeravaju postati poduzetnici;
5. Usluga izrade poslovnih planova i investicijskih studija;
6. Usluga izrade projektnih prijava za nacionalne i EU natječaje;
7. Usluga savjetovanja modela nastupa na tržištu (marketinga, izrade marketinških strategija i dr.);
8. Usluga organizacije seminara,radionica i edukacija iz različitih tematskih područja(poduzetništvo, obrtništvo, poslovno planiranje i upravljanje, marketing, klasteri, zadruge, razvoj „kulture poduzetništva“ i dr.)

Ciljevi projekta:
Temeljem dugoročnog cilja odnosno vizije projekta definirana su tri ključna cilja:
1. Poboljšati dostupnost i kvalitetu osnovne poduzetničko poslovne infrastrukture.
2. Kreirati potreban broj kvalitetnih proizvoda i usluga koji će doprinijeti tržišnom pozicioniranju poduzetnika početnika (uspješnoj inkubaciji) i jačanju konkurentnosti postojećih poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika.
3. Povećati broj novoosnovanih MSP-ova, povećati ukupan broj MSP-ova, povećati broj zaposlenih.

Kontakt osobe za više informacija:
Grad Grubišno Polje - grad@grubisnopolje.hr

Za više informacija o EU projektima posjetite:
www.strukturnifondovi.hr 
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija


  Povratak na: Projekti i investicije