Digitalno izdanje službenog glasnika Grada Grubišnoga Polja za 2023. godinu:

Službeni glasnik   1/ 2023
Službeni glasnik   2/ 2023
Službeni glasnik   3/ 2023
Službeni glasnik   4/ 2023
Službeni glasnik   5/ 2023
Službeni glasnik   6/ 2023
Službeni glasnik   7/ 2023
Službeni glasnik   8/ 2023
Službeni glasnik   9/ 2023
Službeni glasnik 10/ 2023
Kazalo za  2023. godinu

Digitalno izdanje službenog glasnika Grada Grubišnoga Polja za 2022. godinu:

Službeni glasnik   1/ 2022
Službeni glasnik   2/ 2022
Službeni glasnik   3/ 2022
Službeni glasnik   4/ 2022
Službeni glasnik   5/ 2022
Službeni glasnik   6/ 2022
Službeni glasnik   7/ 2022
Službeni glasnik   8/ 2022
Kazalo za  2022. godinu

Digitalno izdanje službenog glasnika Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu:

Službeni glasnik   1/ 2021
Službeni glasnik   2/ 2021
Službeni glasnik   3/ 2021
Službeni glasnik   4/ 2021
Službeni glasnik   5/ 2021
Službeni glasnik   6/ 2021
Službeni glasnik   7/ 2021
Službeni glasnik   8/ 2021
Službeni glasnik   9/ 2021
Kazalo za  2021. godinu

Digitalno izdanje službenog glasnika Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu:

Službeni glasnik   1/ 2020
Službeni glasnik   2/ 2020
Službeni glasnik   3/ 2020
Službeni glasnik   4/ 2020
Službeni glasnik   5/ 2020
Službeni glasnik   6/ 2020
Službeni glasnik   7/ 2020
Službeni glasnik   8/ 2020
Službeni glasnik   9/ 2020
Kazalo za  2020. godinu

Digitalno izdanje službenog glasnika Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu:

Službeni glasnik   1/ 2019
Službeni glasnik   2/ 2019
Službeni glasnik   3/ 2019
Službeni glasnik   4/ 2019
Službeni glasnik   5/ 2019
Službeni glasnik   6/ 2019
Službeni glasnik   7/ 2019
Službeni glasnik   8/ 2019
Službeni glasnik   9/ 2019
Službeni glasnik 10/ 2019
Službeni glasnik 11/ 2019
Kazalo za 2019. godinu

Digitalno izdanje službenog glasnika Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu:

Službeni glasnik   1/ 2018
Službeni glasnik   2/ 2018
Službeni glasnik   3/ 2018
Službeni glasnik   4/ 2018
Službeni glasnik   5/ 2018
Službeni glasnik   6/ 2018
Službeni glasnik   7/ 2018
Službeni glasnik   8/ 2018
Službeni glasnik   9/ 2018
Službeni glasnik 10/ 2018
Službeni glasnik 11/ 2018
Službeni glasnik 12/ 2018
Službeni glasnik 13/ 2018
Službeni glasnik 14/ 2018
Kazalo za 2018. godinu

Digitalno izdanje službenog glasnika Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu:

Službeni glasnik   1/ 2017
Službeni glasnik   2/ 2017
Službeni glasnik   3/ 2017
Službeni glasnik   4/ 2017
Službeni glasnik   5/ 2017
Službeni glasnik   6/ 2017
Službeni glasnik   7/ 2017
Službeni glasnik   8/ 2017
Službeni glasnik   9/ 2017
Službeni glasnik 10/ 2017
Službeni glasnik 11/ 2017
Službeni glasnik 12/ 2017
Službeni glasnik 13/ 2017
Kazalo za 2017. godinu

Digitalno izdanje službenog glasnika Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu:

Službeni glasnik   1/ 2016
Službeni glasnik   2/ 2016
Službeni glasnik   3/ 2016
Službeni glasnik   4/ 2016
Službeni glasnik   5/ 2016
Službeni glasnik   6/ 2016
Službeni glasnik   7/ 2016
Službeni glasnik   8/ 2016
Službeni glasnik   9/ 2016
Službeni glasnik 10/ 2016
Službeni glasnik 11/ 2016
Službeni glasnik 12/ 2016
Kazalo za 2016. godinu

Digitalno izdanje službenog glasnika Grada Grubišnoga Polja za 2015. godinu:

Službeni glasnik   1/ 2015
Službeni glasnik   2/ 2015
Službeni glasnik   3/ 2015
Službeni glasnik   4/ 2015
Službeni glasnik   5/ 2015
Službeni glasnik   6/ 2015
Službeni glasnik   7/ 2015
Službeni glasnik   8/ 2015
Službeni glasnik   9/ 2015
Službeni glasnik 10/ 2015
Kazalo za 2015. godinu

Digitalno izdanje službenog glasnika Grada Grubišnoga Polja za 2014. godinu:

Službeni glasnik   1/ 2014
Službeni glasnik   2/ 2014
Službeni glasnik   3/ 2014
Službeni glasnik   4/ 2014
Službeni glasnik   5/ 2014
Službeni glasnik   6/ 2014
Službeni glasnik   7/ 2014
Službeni glasnik   8/ 2014
Službeni glasnik   9/ 2014
Službeni glasnik 10/ 2014
Službeni glasnik 11/ 2014
Službeni glasnik 12/ 2014
Kazalo za 2014. godinu

Digitalno izdanje službenog glasnika Grada Grubišnoga Polja za 2013. godinu:

Službeni glasnik   1/2013
Službeni glasnik   2/2013
Službeni glasnik   3/2013
Službeni glasnik   4/2013
Službeni glasnik   5/2013
Službeni glasnik   6/2013
Službeni glasnik   7/2013
Službeni glasnik   8/2013
Službeni glasnik   9/2013
Službeni glasnik 10/2013
Službeni glasnik 11/2013
Službeni glasnik 12/2013
Kazalo za 2013. godinu
Dodatak
Službeni glasnik   4/2013 Rebalans
Službeni glasnik   6/2013 izvješće o izvršenju proračuna
Službeni glasnik   8/2013 rebalans II
Službeni glasnik   9/2013 polugodišnje
Službeni glasnik 10/2013 Rebalans III

Digitalno izdanje službenog glasnika grada Grubišno Polje za 2012 godinu:

Službeni glasnik   1/2012
Službeni glasnik   2/2012
Službeni glasnik   3/2012
Službeni glasnik   4/2012
Službeni glasnik   5/2012
Službeni glasnik   6/2012
Službeni glasnik   7/2012
Službeni glasnik   8/2012
Kazalo za 2012. godinu


  Povratak na: Transparentnost