Plan nabave

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2023. godinu

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2023. godinu, I. Izmjene i dopune

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2022. godinu

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2022. godinu, I. Izmjene i dopune

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2022. godinu, II. Izmjene i dopune

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu, I. izmjene

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu, II. izmjene

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu, III. izmjene

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu, IV. izmjene

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu, I. dopune

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu, II. izmjene i dopune

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu, III. izmjene i dopune

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu, I. dopune

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu, I. izmjene i dopune

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu, I. izmjene i dopune

Plan javne nabave Grada Grubišnoga Polja za 2014. godinu