Mjesni odbor Veliki Zdenci:
Tomislav Bengez – predsjednik, Mate Lovraka 96, Veliki Zdenci, 
Članovi: Dalibor Jurina, Mile Vukelić, Dejan Vojtela, Alen Bauer, Boris Aleksić


  Povratak na: Mjesna samouprava