Javna vatrogasna postrojba Grada Grubišnoga Polja osnovana je Odlukom Gradskog vijeća od 16. lipnja 2016. godine. Od tada uz privremenog ravnatelja djeluje do 12. prosinca 2017. godine, kada je imenovan prvi ravnatelj JVP-a Grubišno Polje, Vitomir Pintarić. Revizijom procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te Planom zaštite od požara za grad Grubišno Polje JVP Grubišno Polje kategorizirana je kao Vrsta “1“, vatrogasna ispostava, formacijska jedinica koja ima jednog vozača u smjeni i broji najmanje trinaest profesionalnih vatrogasaca, prema Pravilniku o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi  u Republici Hrvatskoj. Vatrogasna postrojba Vrsta „1“ s 13 djelatnika, zamjenikom zapovjednika i zapovjednikom započela je s radom 1. ožujka 2018. godine, a konačnim Rješenje komisije za nadzor zakonitosti rada JVP Grubišno Polje dobio je dozvolu za operativno djelovanje 22. listopada 2018. godine.

Najmanja moguća tehnička opremljenost vatrogasne postrojbe, potrebna da bi ona mogla djelovati određena je Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi. No, Vatrogasna postrojba u Grubišnom Polju raspolaže opremom i više nego dovoljnom za odgovarajuće djelovanje.  Određena vozila kao i dio prostora u kojemu djeluje Vatrogasna postrojba Ugovorom su dodijeljena od strane Dobrovoljnog Vatrogasnog društva na korištenje, a ostali dio vatrogasnih vozila i opreme osiguran je kroz razne donacije i nacionalne programe opremanja i modernizacije vatrogasnih postrojbi.

Prosječno godišnje JVP Grubišno Polje obavi 46 intervencija, a uz svoju redovnu djelatnost i brigu o radu servisa vatrogasnih aparata, redovito od svog postanka sudjeluje u Programu aktivnosti izvanrednih mjera zaštite od požara za RH. Kako kroz odaziv na redovne i izvanredne dislokacije, tako i kroz pomoć u ublažavanju posljedica od potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji ili sanaciju krovišta od posljedica tuče u Požeško-slavonskoj županiji 2021. godine.

Uz opremljena vozila: auto-ljestve, tehničko vozilo i navalno vozilo koja su nabavljena 2021. godine, postrojba je daleko spremnija odgovoriti većini izazova na svom području djelovanja. Time čini lijepi i topao gradić Grubišno Polje još ljepšim i sigurnijim za rad i život.

Financijsko izvješće za 2018. godinu

Bilješke uz Financijski izvještaj Javne vatrogasne postrojbe Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

Javna vatrogasna postrojba Grada Grubišnoga Polja - Financijski izvještaj za 2017. godinu

Javna vatrogasna postrojba Grada Grubišnoga Polja
Braće Radića 4
43290 Grubišno Polje
telefon/fax 485-118
email: jvpgrubisnopolje@gmail.com
ravnatelj Vitomir Pintarić 099 317 1034


Prethodni
  Vatrogastvo
Sljedeći
Deni Černi  
  Povratak na: Život u gradu