Provedeni Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Birani su članovi vijeća i predstavnici nacionalnih manjina na razini grada i županije

Kako u cijeloj Hrvatskoj, tako su jučer i u Grubišnom Polju provedeni izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina. Vrlo slab odaziv birača, zabilježen u Hrvatskoj u cijelosti, vrijedi tek djelomično za naš grad, odnosno u slučaju odaziva birača iz redova češke i srpske, ne i u slučaju birača mađarske nacionalne manjine, koji su nakon što ih je protekle četiri godine zastupao predstavnik, po prvi puta birali vijeće nacionalne manjine.
Naime, dok je od 830 upisanih birača Čeha na izbore izašlo njih 138 ili 16,63 posto, a od 500 upisanih Srba tek 45 birača ili samo 9 posto, od upisanih 157 birača mađarske nacionalne manjine na birališta ih je izašlo 107, odnosno čak 68,15 posto. Mađari su birali članove na zbirnoj listi s ukupno 30 imena, sastavljenoj od dviju lista od po 15 kandidata koje su predložile Demokratska zajednica Mađara Hrvatske i Zajednica Mađara Grada Bjelovara. Za razliku od Mađara, članovi češke i srpske nacionalne manjine birali su članove vijeća svoje nacionalne manjine prema samo jednoj zbirnoj listi od 15 kandidata, koji su svi ušli u sastav pojedinog vijeća.
Grubišnopoljski birači uz članove vijeća nacionalnih manjina na gradskoj razini birali i one za županijsko vijeće češke, mađarske, srpske te albanske nacionalne manjine, kao i predstavnika romske nacionalne manjine. Po prvi puta manjinci su u našem gradu svoje predstavnike birali na tri biračka mjesta: U Grubišnom Polju, Velikim Zdencima i Ivanovu Selu.(RGP)

REZULTATI IZBORA