Izjava o pristupačnosti
Grad Grubišno Polje nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Grada Grubišnoga Polja koje se nalazi na adresi http://www.grubisnopolje.hr/.

Stupanj usklađenosti
Mrežno sjedište http://www.grubisnopolje.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
- ne postoji poseban izbornik za uključivanje elemenata pristupačnosti poput povećanja, smanjenja ili promjene vrste fonta
- iako je većina elemenata oblikovana prema HTML5 standardu, poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju
- nije prilagođena pokretnim uređajima
- nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
- slike i grafički prikazi ne sadrže tekstualne opise
- neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati.

Grad Grubišno Polje radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti. 

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 16. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Grada Grubišnoga Polja.
Izjava je zadnji put preispitana 16. rujna 2020. Grad Grubišno Polje će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Grad Grubišno Polje.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Grada Grubišnoga Polja korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: pristupacnost@grubisnopolje.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

 

Poveznice i stranice stranice www. grubisnopolje.hr osim tekstualnog sadržaja uključuju i različite vrste multimedijskih sadržaja poput grafičkih elemenata, slikovnih materijala te audiovizualnih materijala. Ako imate poteškoća prilikom pregledavanja ili otvaranja istih, savjetujemo da preuzmete i koristite jedan od odgovarajućih programa iz ponuđenog popisa:

Asistivna tehnologija uvelike pomaže u poboljšanju funkcionalnih mogućnosti upotrebe pametnih telefona kod osoba s invaliditetom. U sustavima postoje već ugrađene aplikacije i alati te dodatne postavke, kao i mobilne aplikacije za pametne uređaje.

Mobilne aplikacije:

  • Google TalkBack (Android)
  • Voiceover (iPhone)
  • Ease of Access (Windows Phone)
  • Talks (Symbian)
  • Mobile Speak Pocket (Windows mobile)
  • Orator (Blackberry)

Windows:

Mac:

Linux:


Prethodni
  Obrasci
  Povratak na: Komunikacija s građanima