Grad Grubišno Polje provodi program Pomoći u kući starijim osobama još od 2006. godine kao pilot projekt tadašnjeg Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. S obzirom na to da se pokazao učinkovitim i da je njegovim provođenjem smanjena institucionalizacija starijih osoba, važno je nastaviti pružanje istih usluga starijim osobama u cilju osiguranja kontinuiteta socijalne skrbi kao djelatnosti od osobitog interesa za Republiku Hrvatsku.

Djelatnost, poslovanje i sudjelovanje u pravnom prometu Centar za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja je započeo 1. siječnja 2015. godine kao ustanova socijalne skrbi, usklađena sa Zakonom o socijalnoj skrbi i Statutom Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja.
Centar provodi politiku koja spaja stanovanje i skrb. Stanovanje podrazumijeva starenje na istom mjestu - u vlastitom domu, a skrb da su fleksibilne mobilne usluge prilagođene potrebama starijih.
Dodatni problemi starijih ljudi kao što su smanjena mobilnost i osamljenost povećavaju njihove potrebe. Dosadašnji rad i pružanje socijalnih usluga na području Grubišnoga Polja pokazuje da su ovakva skrb i pružanje usluga prihvatljiviji starijim osobama, a istodobno i društvenoj zajednici zbog manjeg utroška financijskih sredstava u odnosu na troškove institucionalne skrbi za starije.
Prema popisu stanovništva 2011. godine, udio starijeg stanovništva (više od 65 godina) od ukupnog broja stanovnika na području Grada Grubišnoga Polja iznosi 19,97 posto.

Teritorijalno područje provedbe socijalnih usluga

Centar za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja provodi socijalne usluge pomoći u kući na području Grubišnoga Polja na ukupnoj površini od 269 četvornih kilometara, kao najveće lokalne samouprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.
Pomoći u kući obuhvaća 24 naselja: Grubišno Polje, Dapčevački, Brđani, Dijakovac, Donja Rašenica, Gornja Rašenica, Grbavac, Ivanovo Selo, Lončarica, Mala Barna, Mala Dapčevica,  Mala Jasenovača, Mala Peratovica, Mali Zdenci, Munije, Orlovac Zdenački, Poljani, Rastovac, Treglava, Turčević Polje, Velika Barna, Velika Dapčevica, Velika Jasenovača, Velika Peratovica i Veliki Zdenci.

Djelatnost Centra

Djelatnost Centra je pružanje socijalnih usluga pomoći u kući starijim osobama, osobama kojima je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe i to putem sljedećih aktivnosti:
1. Obavljanje kućnih poslova (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pospremanje stana, organiziranje pranja i glačanja rublja, pranje posuđa, donošenje vode, ogrjeva i sl., nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
2. Održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba)
3. Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba (uređenje okućnice: košnja trave uže okućnice, čišćenje snijega i sl., tehnički poslovi: cijepanje drva, obavljanje sitnih popravaka koji ne zahtijevaju specifična stručna znanja i sl., pratnju pri nužnim izlascima iz kuće: liječnički pregledi i sl.)

 

Kriteriji za uključivanje korisnika

1. Centar za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja obavlja socijalne usluge pomoći u kući korisnicima koji ostvaruju pravo na pomoć u kući putem Centra za socijalnu skrb Grubišno Polje na teret državnog proračuna Republike Hrvatske ako ispunjavaju sljedeće uvjete:
- nemaju mogućnosti da im pomoć osigura roditelj, bračni drug ili djeca,
- nemaju sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,
- kada je na području prebivališta korisnika moguće osigurati takvu pomoć pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi,
- ako nisu otuđene nekretnine ili pokretnine veće vrijednosti u posljednjih godinu dana od dana podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na socijalnu uslugu ili dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti
- ako prihod samca ili prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 300 posto osnovice iz čl. 27 st.2 Zakona o socijalnoj skrbi (primanja do 1.500,00 kuna)
- ako prihod samca ili prihod po članu kućanstva prelazi iznos od 300 posto osnovice, a nije veći od 400 posto osnovice iz čl. 27st.2 Zakona o socijalnoj skrbi, priznaje se pravo na 50 posto cijene troškova usluge pomoći u kući.

2. Centar za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja pruža socijalne usluge pomoći u kući onim korisnicima čiji prihod samca ili prihod po članu kućanstva prelazi 400 posto osnovice  čl. 27 st.2 Zakona o socijalnoj skrbi te sami sudjeluju u plaćanju pruženih socijalnih usluga prema Cjeniku socijalnih usluga.

Cjenik usluga

Centar za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja se nalazi na adresi:
Trg bana J. Jelačića 1. 43290 Grubišno Polje.

Radno vrijeme: radnim danom od 7 - 15 sati
Tel. 043/448-212 ravnateljica Dijana Šeliš
e-mail: pomocukucigp@gmail.com
Facebook stranica: Centar za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja


  Povratak na: Gradske tvrtke i ustanove