Sprječavanje sukoba interesa

Zakon o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ br. 143/2021)

Obveze članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svrhu sprječavanja sukoba interesa

Članak 4.

(1) Predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su donijeti kodeks ponašanja koji se odnosi na članove predstavničkih tijela i sadrži odredbe o sprječavanju sukoba interesa, načinu praćenja primjene kodeksa, kao i o tijelu koje odlučuje u drugom stupnju o odlukama predstavničkog tijela o povredama kodeksa koji su u njegovoj nadležnosti.

(2) Ispunjenje obveze iz stavka 1. ovoga članka prati tijelo državne uprave nadležno za koordinaciju mjera za sprječavanje korupcije.

(3) Član predstavničkog tijela dužan je pisanim putem u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili stjecanja udjela obavijestiti predsjednika predstavničkog tijela ako ima 5 % ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta.

(4) Popis udjela iz stavka 3. ovoga članka objavljuje se i redovito ažurira na mrežnim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(5) Član predstavničkog tijela dužan je pisanim putem u roku od 15 dana obavijestiti predstavničko tijelo o stupanju u poslovni odnos poslovnih subjekata u njegovu vlasništvu i vlasništvu članova njegove obitelji s jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj obnaša dužnost člana predstavničkog tijela te s trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama kojima je ta jedinica osnivač ili član.

(6) Nadzor nad ispunjenjem obveza iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka provodi Povjerenstvo.

 

Izjava - Dalibor Jurina

Izjava - Ivica Debić

Izjava - Ivo Martinović

Izjava - Katarina Čikvar

Izjava - Matej Lukenda

Izjava - Sebastijan Svat

Izjava - Svetlana Trbojević

Izjava - Šandor Toth

Izjava - Zlatko Biondić

Izjava - Zlatko Pavičić

Izjava - Željko Vizvar

 

Kodeks ponašanja vijećnika Gradskog vijeća

Kodeks ponašanja vijećnika Gradskog vijeća Grada Grubišnoga Polja

Etički odbor - imenovanje

Vijeće časti - imenovanje

Obrazac prijave kršenja Kodeksa ponašanja

 

Gospodarenje otpadom

GOSPODARENJE OTPADOM

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Grubišnoga Polja

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Grubišnoga Polja

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

Odluka o donošenju Plana

Plan gospodarenja otpadom

OBAVIJEST – javna rasprava

Odluka o objavi Nacrta Plana gospodarenja otpadom Grada Grubišnoga Polja

Plan gospodarenja otpadom Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 2017. – 2022. – NACRT

Obrazac – sudjelovanje javnosti

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana gospodarenja otpadom Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 2017.-2022. na okoliš

Popunjeni obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene na okoliš

Mišljenje Upravnog odjela za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 2017. do 2022. godine

IZMJENE I DOPUNE PLANA GOSPODARENJA OTPADOM

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Plana Gospodarenja otpadom

Izmjene i dopune Plana gospodarenja otpadom

Odluka o objavi Nacrta Izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Obavijest o javnoj raspravi

Izvješće o javnoj raspravi 

Izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 2017. do 2022. godine - nacrt

Obrazac za sudjelovanje javnosti:  PDF   DOC

 

 

Službeni glasnik Grada Grubišnoga Polja

Digitalno izdanje službenog glasnika Grada Grubišnoga Polja za 2023. godinu:

Službeni glasnik   1/ 2023
Službeni glasnik   2/ 2023
Službeni glasnik   3/ 2023
Službeni glasnik   4/ 2023
Službeni glasnik   5/ 2023
Službeni glasnik   6/ 2023
Službeni glasnik   7/ 2023
Službeni glasnik   8/ 2023
Službeni glasnik   9/ 2023
Službeni glasnik 10/ 2023
Kazalo za  2023. godinu

Digitalno izdanje službenog glasnika Grada Grubišnoga Polja za 2022. godinu:

Službeni glasnik   1/ 2022
Službeni glasnik   2/ 2022
Službeni glasnik   3/ 2022
Službeni glasnik   4/ 2022
Službeni glasnik   5/ 2022
Službeni glasnik   6/ 2022
Službeni glasnik   7/ 2022
Službeni glasnik   8/ 2022
Kazalo za  2022. godinu

Digitalno izdanje službenog glasnika Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu:

Službeni glasnik   1/ 2021
Službeni glasnik   2/ 2021
Službeni glasnik   3/ 2021
Službeni glasnik   4/ 2021
Službeni glasnik   5/ 2021
Službeni glasnik   6/ 2021
Službeni glasnik   7/ 2021
Službeni glasnik   8/ 2021
Službeni glasnik   9/ 2021
Kazalo za  2021. godinu

Digitalno izdanje službenog glasnika Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu:

Službeni glasnik   1/ 2020
Službeni glasnik   2/ 2020
Službeni glasnik   3/ 2020
Službeni glasnik   4/ 2020
Službeni glasnik   5/ 2020
Službeni glasnik   6/ 2020
Službeni glasnik   7/ 2020
Službeni glasnik   8/ 2020
Službeni glasnik   9/ 2020
Kazalo za  2020. godinu

Digitalno izdanje službenog glasnika Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu:

Službeni glasnik   1/ 2019
Službeni glasnik   2/ 2019
Službeni glasnik   3/ 2019
Službeni glasnik   4/ 2019
Službeni glasnik   5/ 2019
Službeni glasnik   6/ 2019
Službeni glasnik   7/ 2019
Službeni glasnik   8/ 2019
Službeni glasnik   9/ 2019
Službeni glasnik 10/ 2019
Službeni glasnik 11/ 2019
Kazalo za 2019. godinu

Digitalno izdanje službenog glasnika Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu:

Službeni glasnik   1/ 2018
Službeni glasnik   2/ 2018
Službeni glasnik   3/ 2018
Službeni glasnik   4/ 2018
Službeni glasnik   5/ 2018
Službeni glasnik   6/ 2018
Službeni glasnik   7/ 2018
Službeni glasnik   8/ 2018
Službeni glasnik   9/ 2018
Službeni glasnik 10/ 2018
Službeni glasnik 11/ 2018
Službeni glasnik 12/ 2018
Službeni glasnik 13/ 2018
Službeni glasnik 14/ 2018
Kazalo za 2018. godinu

Digitalno izdanje službenog glasnika Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu:

Službeni glasnik   1/ 2017
Službeni glasnik   2/ 2017
Službeni glasnik   3/ 2017
Službeni glasnik   4/ 2017
Službeni glasnik   5/ 2017
Službeni glasnik   6/ 2017
Službeni glasnik   7/ 2017
Službeni glasnik   8/ 2017
Službeni glasnik   9/ 2017
Službeni glasnik 10/ 2017
Službeni glasnik 11/ 2017
Službeni glasnik 12/ 2017
Službeni glasnik 13/ 2017
Kazalo za 2017. godinu

Digitalno izdanje službenog glasnika Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu:

Službeni glasnik   1/ 2016
Službeni glasnik   2/ 2016
Službeni glasnik   3/ 2016
Službeni glasnik   4/ 2016
Službeni glasnik   5/ 2016
Službeni glasnik   6/ 2016
Službeni glasnik   7/ 2016
Službeni glasnik   8/ 2016
Službeni glasnik   9/ 2016
Službeni glasnik 10/ 2016
Službeni glasnik 11/ 2016
Službeni glasnik 12/ 2016
Kazalo za 2016. godinu

Digitalno izdanje službenog glasnika Grada Grubišnoga Polja za 2015. godinu:

Službeni glasnik   1/ 2015
Službeni glasnik   2/ 2015
Službeni glasnik   3/ 2015
Službeni glasnik   4/ 2015
Službeni glasnik   5/ 2015
Službeni glasnik   6/ 2015
Službeni glasnik   7/ 2015
Službeni glasnik   8/ 2015
Službeni glasnik   9/ 2015
Službeni glasnik 10/ 2015
Kazalo za 2015. godinu

Digitalno izdanje službenog glasnika Grada Grubišnoga Polja za 2014. godinu:

Službeni glasnik   1/ 2014
Službeni glasnik   2/ 2014
Službeni glasnik   3/ 2014
Službeni glasnik   4/ 2014
Službeni glasnik   5/ 2014
Službeni glasnik   6/ 2014
Službeni glasnik   7/ 2014
Službeni glasnik   8/ 2014
Službeni glasnik   9/ 2014
Službeni glasnik 10/ 2014
Službeni glasnik 11/ 2014
Službeni glasnik 12/ 2014
Kazalo za 2014. godinu

Digitalno izdanje službenog glasnika Grada Grubišnoga Polja za 2013. godinu:

Službeni glasnik   1/2013
Službeni glasnik   2/2013
Službeni glasnik   3/2013
Službeni glasnik   4/2013
Službeni glasnik   5/2013
Službeni glasnik   6/2013
Službeni glasnik   7/2013
Službeni glasnik   8/2013
Službeni glasnik   9/2013
Službeni glasnik 10/2013
Službeni glasnik 11/2013
Službeni glasnik 12/2013
Kazalo za 2013. godinu
Dodatak
Službeni glasnik   4/2013 Rebalans
Službeni glasnik   6/2013 izvješće o izvršenju proračuna
Službeni glasnik   8/2013 rebalans II
Službeni glasnik   9/2013 polugodišnje
Službeni glasnik 10/2013 Rebalans III

Digitalno izdanje službenog glasnika grada Grubišno Polje za 2012 godinu:

Službeni glasnik   1/2012
Službeni glasnik   2/2012
Službeni glasnik   3/2012
Službeni glasnik   4/2012
Službeni glasnik   5/2012
Službeni glasnik   6/2012
Službeni glasnik   7/2012
Službeni glasnik   8/2012
Kazalo za 2012. godinu

 

Financijski izvještaji

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2023. GODINU

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine

Bilješke uz Financijski izvještaj Grada Grubišnoga Polja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2022. GODINU

Konsolidirani Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj proračuna Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

Bilješke uz Financijski izvještaj Grada Grubišnoga Polja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2021. GODINU

Konsolidirani Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj proračuna Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine

Bilješke uz Financijski izvještaj Grada Grubišnoga Polja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2020. GODINU

Konsolidirani Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj proračuna Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

Bilješke uz Financijski izvještaj Grada Grubišnoga Polja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2019. GODINU

Konsolidirani Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj proračuna Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine 

Bilješke uz Financijski izvještaj Grada Grubišnoga Polja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2018. GODINU

Konsolidirani Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj proračuna Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine 

Bilješke uz Financijski izvještaj Grada Grubišnoga Polja                       

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017. GODINU

Konsolidirani Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj proračuna Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2016. GODINU

Konsolidirani Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj proračuna Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2015. GODINU

 

 

Savjetovanje s javnošću

Grad Grubišno Polje provodi savjetovanje s javnošću u skladu sa Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09) te Planom savjetovanja s zainteresiranom javnošću.

U uvodu navedenog Kodeksa stoji da je jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnoga društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost tijela javne vlasti na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Važan korak u unaprjeđenju normativnog okvira za savjetovanja s javnošću ostvaren je donošenjem Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) kojim je, između ostalog, određena i obveza donošenja i objavljivanja plana savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine. U skladu s time Grad Grubišno Polje objavljuje na ovoj stranici Plan savjetovanja s javnošću Grada Grubišnoga Polja (popis svih odluka i drugih općih akata za koje se prije donošenja planira provođenje savjetovanja s javnošću sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama).

Savjetovanje s javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama utječe na interese građana.

Uz svaki opći akt o kojem se provodi savjetovanje s javnošću objavljen je obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju, u kojem su obrazloženi razlozi i ciljevi koji se žele postići donošenjem akta.
Nakon provedenog savjetovanja objavit će se izvješće iz kojeg će biti vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne sa obrazloženjem.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje je internetsko savjetovanje otvoreno možete uputiti putem obrasca objavljenog uz pojedini nacrt općeg akta. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu upisanu na Obrascu.

Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Grada Grubišnoga Polja Kristina Vereš, mag.iur., službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Stručne službe Gradskog vijeća Grada Grubišnoga Polja.

Plan savjetovanja s javnošću Grada Grubišnoga Polja za 2024. godinu

Prilog Planu savjetovanja s javnošću Grada Grubišnoga Polja za 2024. godinu

Plan savjetovanja s javnošću Grada Grubišnoga Polja za 2023. godinu

Prilog Planu savjetovanja s javnošću Grada Grubišnoga Polja za 2023. godinu

Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Grada Grubišnoga Polja

ZAKONSKI PROPISI

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_11_140_3402.html

Smjernice za primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata
https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/UserFiles/File/Smjernice%20za%20primjenu%20Kodeksa%20savjetovanja.pdf

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Grubišnoga Polja - 5. siječnja 2023.

Stručna služba Gradskog vijeća Grada Grubišnoga Polja izradila je Nacrt Prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Grubišnoga Polja, a na osnovi Prijedloga Gradonačelnika Grada Grubišnoga Polja za promjenu Statuta Grada Grubišnoga Polja od 3. siječnja 2023. godine temeljem članka 142. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik” Grada Grubišnoga Polja br. 2/20 i 1/21).

Sukladno zaprimljenom Prijedlogu Gradonačelnika Grada Grubišnoga Polja za promjenu Statuta Grada Grubišnoga Polja od 3. siječnja 2023. godine, promjene u Statutu tiču se datuma obilježavanja Dana Grada Grubišnoga Polja. Naime, prema ovom Prijedlogu datum obilježavanja Dana Grada Grubišnoga Polja bio bi 12. rujna, a 4. studeni bio bi Dan branitelja Grada Grubišnoga Polja. Obrazloženje navedenog Prijedloga nalazi se na poveznici ovdje.

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Grubišnoga Polja i do 7. veljače 2023. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: strucnasluzba@grubisnopolje.hr .

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Stručna Služba Gradskog vijeća Grada Grubišnoga Polja utvrdit će Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Grubišnoga Polja koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Grubišnoga Polja na usvajanje.

U obrazloženju Prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Grubišnoga Polja bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

OBRAZAC ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA

Nacrt Prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Grubišnoga Polja

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU O NACRTU prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Grubišnoga Polja 

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Grubišnoga Polja

Izvješće o provedenom Savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Grubišnoga Polja

Nacrt prijedloga Odluke o porezima Grada Grubišnoga Polja - 20. listopada 2023.

Upravni odjel za financije Grada Grubišnoga Polja izradio je Nacrt Prijedloga Odluke o porezima Grada Grubišnoga Polja, a na osnovi Prijedloga Gradonačelnika Grada Grubišnoga Polja. Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Odluke o porezima Grada Grubišnoga Polja i do 20. studenog 2023. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: financije@grubisnopolje.hr. 
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Upravni odjel za financije Grada Grubišnoga Polja utvrdit će Prijedlog Odluke o porezima Grada Grubišnoga Polja koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Grubišnoga Polja na usvajanje.
U obrazloženju Prijedloga Odluke o porezima Grada Grubišnoga Polja bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.
Nacrt Prijedloga Odluke o porezima Grada Grubišnoga Polja i Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja možete preuzeti na ovoj stranici u nastavku.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Prijedloga Odluke o porezima Grada Grubišnoga Polja

Nacrt prijedloga Odluke o porezima Grada Grubišnoga Polja

Obrazac sudjelovanja zainteresirane javnosti u savjetovanju o nacrtu općeg akta Gradskoga vijeća Grada Grubišnoga Polja

Odluku o porezima Grada Grubišnoga Polja

Nacrt prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjih poreza na dohodak na području Grada Grubišnoga Polja - 20. listopada 2023.

Upravni odjel za financije Grada Grubišnoga Polja izradio je Nacrt Prijedloga odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Grubišnoga Polja, a na osnovi Prijedloga Gradonačelnika Grada Grubišnoga Polja.
Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Grubišnoga Polja i do 20. studenog 2023. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: financije@grubisnopolje.hr .
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Upravni odjel za financije Grada Grubišnoga Polja utvrdit će Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Grubišnoga Polja koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Grubišnoga Polja na usvajanje.
U obrazloženju Prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Grubišnoga Polja bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.
Nacrt Prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Grubišnoga Polja i Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja možete preuzeti na ovoj stranici u nastavku.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjih poreza na dohodak na području Grada Grubišnoga Polja 

Nacrt Prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjih poreza na dohodak na području Grada Grubišnoga Polja 

Obrazac sudjelovanja zainteresirane javnosti u savjetovanju o nacrtu općeg akta Gradskoga vijeća Grada Grubišnoga Polja

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području grada Grubišnoga Polja

Nacrt prijedloga Odluke uređenju prometa na području Grada Grubišnoga Polja - 12. siječnja 2024.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Grubišnoga Polja izradio je Nacrt prijedloga Odluke uređenju prometa na području Grada Grubišnoga Polja, a na osnovi Prijedloga Gradonačelnika Grada Grubišnoga Polja.
Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Odluke o uređenju prometa na području Grada Grubišnoga Polja i do 12. veljače 2024. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: dejan@grubisnopolje.hr
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Grubišnoga Polja utvrdit će Prijedlog Odluke o uređenju prometa na području Grada Grubišnoga Polja koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Grubišnoga Polja na usvajanje.
U obrazloženju Prijedloga Odluke o uređenju prometa na području Grada Grubišnoga Polja bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.
Nacrt Prijedloga Odluke o uređenju prometa na području Grada Grubišnoga Polja i Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja možete preuzeti na ovoj stranici u nastavku.

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Prijedloga Odluke o uređenju prometa na području Grada Grubišnoga Polja

Odluka o uređenju prometa na području Grada Grubišnog Polja

Obrazac sudjelovanja zainteresirane javnosti u savjetovanju o nacrtu općeg akta Gradskoga vijeća Grada Grubišnoga Polja

 

Proračun

PRORAČUN GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2024. GODINU

PRORAČUN U MALOM GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2024. GODINU - VODIČ ZA GRAĐANE

Prijedlog Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Proračun Grada Grubišnoga Polja za 2024. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Obrazloženje Proračuna Grada Grubišnog Polja za 2024. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2024. godinu

PRORAČUN GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2023. GODINU

PRORAČUN U MALOM GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2023. GODINU - VODIČ ZA GRAĐANE

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2023. godinu

Prijedlog Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Proračun Grada Grubišnoga Polja za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Obrazloženje Proračuna Grada Grubišnog Polja za 2023. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2023. godinu

II Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2023. godinu

Obrazloženje Izmjena i Dopuna Proračuna Grada Grubišnog Polja za 2023. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2023. godinu

PRORAČUN GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2022. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2022. godinu

PRORAČUN U MALOM GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2022. GODINU - VODIČ ZA GRAĐANE

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2022. godinu

Prijedlog Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Proračun Grada Grubišnoga Polja za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Obrazloženje Proračuna Grada Grubišnog Polja za 2022. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2022. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2022. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2022. godinu

PRORAČUN GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2021. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu

PRORAČUN U MALOM GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2021. GODINU - VODIČ ZA GRAĐANE

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu

Prijedlog Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Proračun Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu

III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu

PRORAČUN GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2020. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu

PRORAČUN U MALOM GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2020. GODINU - VODIČ ZA GRAĐANE

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu

Prijedlog Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

Proračun Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu

III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu

PRORAČUN GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2019. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu

PRORAČUN U MALOM GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2019. GODINU - VODIČ ZA GRAĐANE

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu

Prijedlog Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

Proračun Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu

III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu                                                                                                                             

PRORAČUN GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2018. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu

PRORAČUN U MALOM GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2018. GODINU - VODIČ ZA GRAĐANE

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu

Prijedlog Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

Proračun Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu

III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu

Plan razvojnih programa Grada Grubišnoga Polja za razdoblje 2018. - 2020. godine

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu

Program javnih potreba u kulturi na području Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu

Program javnih potreba u sportu na području Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu

Program utroška sredstava šumskoga doprinosa za 2018. godinu                                                                                                    

PRORAČUN GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2017. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

PRORAČUN U MALOM GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2017. GODINU - VODIČ ZA GRAĐANE

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

Prijedlog Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

Proračun Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

IV. Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

Program javnih potreba u kulturi na području Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

Program javnih potreba u sportu na području Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

Program utroška sredstava šumskoga doprinosa za 2017. godinu                                                                                   

PRORAČUN GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2016. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada za 2016. godinu

Proračun Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine 

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu

Program javnih potreba u kulturi na području Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu

Program javnih potreba u sportu na području Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu

Program utroška sredstava šumskoga doprinosa za 2016. godinu

Odluka o proceduri naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Grada 

PRORAČUN GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2015. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2015. godinu

Proračun Grada Grubišnoga Polja za 2015. godinu

Izmjene i dopune proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2015. godinu

II. Izmjene i dopune proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2015. godinu

III. Izmjene i dopune proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2015. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2014. godinu

Popis dodijeljenih i sponzorstava i donacija od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Uputa o suradnji između Grada Grubišnoga Polja i proračunskih korisnika iz nadležnosti Grada Grubišnoga Polja
PRORAČUN GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2014. GODINU

Proračun Grada Grubišnoga Polja za 2014. godinu

Izmjene i dopune proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2014. godinu

II. Izmjene i dopune proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2014. godinu

III. Izmjene i dopune proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2014. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2014. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2013. godinu

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

 

Opći akti

Statut Grada Grubišnoga Polja

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Grubišnoga Polja

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Grubišnoga Polja

Odluka o javnim priznanjima Grada Grubišnoga Polja

Odluka o izmjeni odluke o javnim priznanjima Grada Grubišnoga Polja

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Grubišnoga Polja

Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Grubišnoga Polja

Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Grubišnoga Polja

Pravilnik o stipendiranju studenata sa područja Grada Grubišnoga Polja

Pravilnik o kriterijima dodjele stipendija za deficitarna zanimanja

Pravilnik o kreditiranju studenata sa područja Grada Grubišnoga Polja

Odluka o socijalnoj skrbi

Odluka o porezima Grada Grubišnoga Polja

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području grada Grubišnoga Polja 

Odluka o uredovnom vremenu Grada Grubišnga Polja

Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Grubišnoga Polja

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu koji se iznajmljuje putnicima i turistima na području Grada Grubišnoga Polja

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Grubišnoga Polja za 2022. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Grubišnoga Polja za 2023. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Grubišnoga Polja za 2024. godinu

Strategija upravljanja imovinom Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 2020. do 2025. godine 

Plan upravljanja imovinom za 2020. godinu

Plan upravljanja imovinom za 2021. godinu

Plan upravljanja imovinom za 2022. godinu

Plan upravljanja imovinom za 2023. godinu

Plan upravljanja imovinom za 2023. godinu - Prilog 1

Strategija razvoja turizma na području Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 2018. do 2025. godine

Nekretnine u vlasništvu Grada

Nerazvrstane ceste na području Grada Grubišnoga Polja

Analiza i vrednovanje učinaka upravljanja i korištenja komunalne infrastrukture 2023.

Analiza i vrednovanje učinaka upravljanja i korištenja komunalne infrastrukture 2022.

Kriteriji i pokazatelji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom

Odluka o mrtvozorstvu

Adresar mrtvozornika