Financijski izvještaji

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2023. GODINU

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine

Bilješke uz Financijski izvještaj Grada Grubišnoga Polja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2022. GODINU

Konsolidirani Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj proračuna Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

Bilješke uz Financijski izvještaj Grada Grubišnoga Polja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2021. GODINU

Konsolidirani Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj proračuna Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine

Bilješke uz Financijski izvještaj Grada Grubišnoga Polja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2020. GODINU

Konsolidirani Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj proračuna Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

Bilješke uz Financijski izvještaj Grada Grubišnoga Polja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2019. GODINU

Konsolidirani Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj proračuna Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine 

Bilješke uz Financijski izvještaj Grada Grubišnoga Polja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2018. GODINU

Konsolidirani Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj proračuna Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine 

Bilješke uz Financijski izvještaj Grada Grubišnoga Polja                       

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017. GODINU

Konsolidirani Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj proračuna Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2016. GODINU

Konsolidirani Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj proračuna Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2015. GODINU