Proračun

PRORAČUN GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2024. GODINU

PRORAČUN U MALOM GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2024. GODINU - VODIČ ZA GRAĐANE

Prijedlog Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Proračun Grada Grubišnoga Polja za 2024. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Obrazloženje Proračuna Grada Grubišnog Polja za 2024. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2024. godinu

PRORAČUN GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2023. GODINU

PRORAČUN U MALOM GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2023. GODINU - VODIČ ZA GRAĐANE

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2023. godinu

Prijedlog Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Proračun Grada Grubišnoga Polja za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Obrazloženje Proračuna Grada Grubišnog Polja za 2023. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2023. godinu

II Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2023. godinu

Obrazloženje Izmjena i Dopuna Proračuna Grada Grubišnog Polja za 2023. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2023. godinu

PRORAČUN GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2022. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2022. godinu

PRORAČUN U MALOM GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2022. GODINU - VODIČ ZA GRAĐANE

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2022. godinu

Prijedlog Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Proračun Grada Grubišnoga Polja za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Obrazloženje Proračuna Grada Grubišnog Polja za 2022. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2022. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2022. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2022. godinu

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

PRORAČUN GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2021. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu

PRORAČUN U MALOM GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2021. GODINU - VODIČ ZA GRAĐANE

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu

Prijedlog Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Proračun Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu

III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu

PRORAČUN GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2020. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu

PRORAČUN U MALOM GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2020. GODINU - VODIČ ZA GRAĐANE

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu

Prijedlog Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

Proračun Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu

III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu

PRORAČUN GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2019. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu

PRORAČUN U MALOM GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2019. GODINU - VODIČ ZA GRAĐANE

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu

Prijedlog Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

Proračun Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu

III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu            

Procedura o blagajničkom poslovanju Grada Grubišnoga Polja                       

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga u Gradu Grubišnom Polju

Procedura o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika 

 

PRORAČUN GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2018. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu

PRORAČUN U MALOM GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2018. GODINU - VODIČ ZA GRAĐANE

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu

Prijedlog Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

Proračun Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu

III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu

Plan razvojnih programa Grada Grubišnoga Polja za razdoblje 2018. - 2020. godine

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu

Program javnih potreba u kulturi na području Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu

Program javnih potreba u sportu na području Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu

Program utroška sredstava šumskoga doprinosa za 2018. godinu                                                                                                    

PRORAČUN GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2017. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

PRORAČUN U MALOM GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2017. GODINU - VODIČ ZA GRAĐANE

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

Prijedlog Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

Proračun Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

IV. Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

Program javnih potreba u kulturi na području Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

Program javnih potreba u sportu na području Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

Program utroška sredstava šumskoga doprinosa za 2017. godinu                                                                                   

PRORAČUN GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2016. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada za 2016. godinu

Proračun Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine 

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu

Program javnih potreba u kulturi na području Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu

Program javnih potreba u sportu na području Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu

Program utroška sredstava šumskoga doprinosa za 2016. godinu

Odluka o proceduri naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Grada 

PRORAČUN GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2015. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2015. godinu

Proračun Grada Grubišnoga Polja za 2015. godinu

Izmjene i dopune proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2015. godinu

II. Izmjene i dopune proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2015. godinu

III. Izmjene i dopune proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2015. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2014. godinu

Popis dodijeljenih i sponzorstava i donacija od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Uputa o suradnji između Grada Grubišnoga Polja i proračunskih korisnika iz nadležnosti Grada Grubišnoga Polja
PRORAČUN GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2014. GODINU

Proračun Grada Grubišnoga Polja za 2014. godinu

Izmjene i dopune proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2014. godinu

II. Izmjene i dopune proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2014. godinu

III. Izmjene i dopune proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2014. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2014. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2013. godinu

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima