Mjesni odbor Grubišno Polje

MJESNI ODBOR GRUBIŠNO POLJE

PREDSJEDNIK:
GORAN STARČEVIĆ

ČLANOVI:
LJILJANA PALIJAN
JURICA PUŠIĆ
DARKO NOVOTNI
GORAN GORŠA
IVAN BALOG
FRANJO LUKENDA
DARIO CENGER
IVAN NOVAK