Vodič za poduzetnike

Procedure za osnivanje poduzeća i obrta:

Vodič za osnivanje poslovnoga subjekta

Hitro.hr

AIK-invest.hr

Procedure za gradnju:

Vodič kroz gradnju Grada Grubišnoga Polja

Grubišno Polje city Construction guide 

Obrasci za gradnju

Popis javnopravnih tijela koja utvrđuju posebne uvjete

Obrazac zahtjeva za priključak plina

Obrazac zahtjeva za izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti

Obrazac zahtjeva za priključak na vodovodnu mrežu

Obrazac zahtjev za priključak na odvodnju

Ostale informacije na:  dejan@grubisnopolje.hr ili jaruska.piscevic@bbz.hr

Poticaji za investitore:

Grada Grubišnog Polja

Poticaj za investicijske projekte AIK

Program dodjele bespovratnih potpora za poticanje razvoja MPS Grada Grubišnoga Polja

Program dodjele potpora za zakup poslovnoga prostora u Proizvodno-poduzetničkom inkubatoru Grada Grubišnoga Polja

Javni poziv za dodjelu potpora za zakup poslovnog prostora u Proizvodno-poduzetničkom inkubatoru Grada Grubišnoga Polja:

Javni poziv za dodjelu potpora za zakup poslovnog prostora u Proizvodno-poduzetničkom inkubatoru Grada Grubišnoga Polja

Odluka o imenovanju povjerenstva i raspisivanju Javnog pozivaza dodjelu potpora za zakup poslovnog prostora u Proizvodno-poduzetničkom inkubatoru Grada Grubišnoga Polja

Zahtjev za dodjelu potpore DOC    PDF

Izjava de minimis DOC    PDF

Izjava o povezanim osobama DOC    PDF

Izjava o promjeni sjedišta DOC    PDF

Odluka o raspisivanju javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Grubišnoga Polja za 2020.

Državni poticaji

Pregled otvorenih natječaja: Strukturni fondovi

Kreditiranje: Krediti HBOR-a

Cjenici, porezi i naknade:

Porezi i naknade Grada Grubišnoga Polja

Odluka o gradskim porezima Grada Grubišnoga Polja

Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka o komunalnoj naknadi – pročišćeni tekst

Odluka o utvrđivanju visine naknade za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta

Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Grubišnoga Polja

Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Grubišnoga Polja

Cjenik komunalnih i energetskih usluga i troškova na području Grada Grubišnoga Polja

Investicijski potencijali Grada Grubišnoga Polja:

Grad Grubišno Polje - Greenfield i brownfield lokacije

Stadt Grubišno Polje - Greenfield und brownfield gebiete

City of Grubišno Polje - Greenfield and brownfield locations

Poziv za dostavu podataka zainteresiranih vlasnika

Investicijski potencijali Grada Grubišnoga Polja

Investment potentials - Grubišno Polje City

Brošura gospodarstvo – Grad Grubišno Polje

Economic brochure - Grubišno Polje City 

Poduzetnički inkubator 

Prostorni planovi uređenja Grada Grubišnog Polja:

PPU GGP

 

 

Strateški razvojni program Grada Grubišnoga Polja

Provedbeni program Grada Grubišno Polje 2021. - 2025.:

Provedbeni program Grada Grubišno Polje 2021. - 2025.

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 2022. godinu

Godišnje tablično izvješće o provedbi Provedbenog programa za 2022. godinu

Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za razdoblje od 1. siječnja do 30 lipnja 2022. godine

Polugodišnje tablično izvješće o provedbi Provedbenog programa za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

Odluka o produljenju važenja Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za razdoblje 2015. – 2020.

Strateški razvojni program Grada Grubišnoga Polja 2015. - 2020.

Baza razvojnih projekta SRPG Grubišnoga Polja za razdoblje od 2015. do 2020.

Odluka o donošenju 'Strateškoga razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja 2015. - 2020.'

Financijska analiza gradskog proračuna

Planovi i izvješća za Strateški razvojni program Grada Grubišnoga Polja:

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Akcijskog plana provođenja Stateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu

Odluka o donošenju Akcijskoga plana provođenja Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Akcijskog plana provođenja Stateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu

Odluka o donošenju Akcijskoga plana provođenja Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Akcijskog plana provođenja Stateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu

Odluka o donošenju Akcijskoga plana provođenja Strateškoga razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu

Odluka o donošenju Akcijskoga plana provođenja Strateškoga razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu

Odluka o donošenju Akcijskoga plana provođenja Strateškoga razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

Odluka o donošenju Akcijskoga plana provođenja Strateškoga razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu

Izvješće o provedenim aktivnostima Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za 2021.

Izvješće o provedenim aktivnostima Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za 2020.

Izvješće o provedenim aktivnostima Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za 2019.

Izvješće o provedenim aktivnostima Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za 2018.

Izvješće o provedenim aktivnostima Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za 2017.

Izvješće o provođenim aktivnostima Programa ukupnog razvoja Grada Grubišnoga Polja za 2016.

Izvješće o provođenim aktivnostima Programa ukupnog razvoja Grada Grubišnoga Polja za 2015.

Izvješće o provođenim aktivnostima Programa ukupnog razvoja Grada Grubišnoga Polja za 2014.

Plan razvojnih programa Grada Grubišnoga Polja za razdoblje 2017. - 2019. godine

Plan razvojnih programa Grada Grubišnoga Polja za razdoblje 2018. - 2020. godine

Plan razvojnih programa Grada Grubišnoga Polja za razdoblje 2019. - 2021. godine

Plan razvojnih programa Grada Grubišnoga Polja za razdoblje 2021. - 2023. godine

Plan razvojnih programa Grada Grubišnoga Polja za razdoblje 2021. - 2023. godine - 1. izmjene

Plan infrastrukturnog razvoja na području Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 2017. do 2020.

Izvješće o izvršenju Plana infrastrukturnog razvoja na području Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 2017. godine

Izvješće o izvršenju Plana infrastrukturnog razvoja na području Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 2018. godine

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu

Plan gradnje komunalno vodnih građevina za 2019. godinu 

Plan gradnje komunalno vodnih građevina za 2018. godinu 

Plan gradnje komunalno vodnih građevina za 2017. godinu 

Plan gradnje komunalno vodnih građevina za 2016. godinu 

Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu

Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Grubišnoga Polja za 2015. godinu

 

 

 

Poljoprivreda

Program potpora u poljoprivredi na području Grada Grubišnoga Polja:

Program potpora u poljoprivredi na području Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava  za sufinanciranje dijela troškova za potpore u poljoprivredi na poljoprivrednim gospodarstvima

Program potpora poljoprivredi 2018. do 2020.

Pravilnik 1.- Biljna proizvodnja

Pravilnik 2.- Stočarska proizvodnja

Pravilnik 3.- Edukacija poljoprivrednika

Pravilnik 4.- Poljoprivredna oprema

Obavijest o privremenom zatvaranju Javnog poziva za subvencioniranje mjera u poljoprivredi na području Grada Grubišnoga Polja za 2023. godinu

Javni poziv za subvencioniranje mjera u poljoprivredi na području Grada Grubišnoga Polja za 2023. godinu

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Grada Grubišnoga Polja:

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Grad Grubišno Polje

Popis katastarskih čestica

Uvid u katastarski plan sa označenim česticama: https://grubisnopolje.pipgis.hr/public/gis

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Grubišno Polje

Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene na okoliš

Prethodno mišljenje

Odluka o ispravku Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Grad Grubišno Polje

Suglasnost Ministarstva poljoprivrede na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Grad Grubišno Polje

Gospodarenje poljoprivrednim zemljištem:

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom, šumskom i drugom zemljištu na području Grada Grubišnoga Polja

Obrazac Prijave lošeg gospodarenja poljoprivrednim zemljištem 

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Grubišnoga Polja:

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Grubišnoga Polja

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grubišnog Polja

Obrazac ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta

Popis dokumentacije potrebne za prijavu na natječaj

Popis katastarskih čestica  PDF   EXCEL

 

Gospodarski sajam

Gospodarski sajam

Kako bi prezentirao svoje gospodarstvo Grad Grubišno Polje je 2003. godine po prvi puta u školskoj sportskoj dvorani organizirao Gospodarski sajam.

Kako bi prezentirao svoje gospodarstvo Grad Grubišno Polje je 2003. godine po prvi puta u školskoj sportskoj dvorani organizirao Gospodarski sajam, koji je tada imao gospodarsko-obrtničko obilježje. Iako je prva godina sajmovanja bila odlična, slijedeće su pokazale tendenciju pada zanimanja posjetitelja. Stoga je Grad uz pomoć Bjelovarsko-bilogorske županije i Bjelovarskoga sajma, događaj specijalizirao i obukao mu ruho Sajma sira. Ideja se pokazala punim pogotkom.
Na prvom sajmu sira, održanom 2006. godine, nastupilo je oko 70 izlagača od kojih su dvadeset i pet bili vezani za mlijeko i mliječne proizvode. Na otvaranju sajma istaknuto je kako je upravo Grubišno Polje, kao područje na kojemu posluje jedna od najvećih hrvatskih mljekara Zdenka, idealno mjesto održavanja takvoga sajma, te kako sajam ima sve izglede postati nacionalnom smotrom sira.
 

Šampioni dosadašnjih sajmova:

2006. godine - Prgica Ivke Stručić iz Križevaca.
2007. godine - Svježi krem sir Belja d.d.,
2008. godine - Dimljeni kozji sir OPG Darije Geto iz Luga; Dimljena prgica OPG Juranić iz Velikoga Trojstva; Svježi sir OPG Mutavđija iz Grede, Pet sireva Agrolagune Poreč
2009. godine - Meki kozji sir s crnim kimom i Meki kozji sir sa zatarom OPG Bilogorka iz Velikoga Grđevca; Kozji sir Tip Caciotta PZ-a „Slavonski biser“ iz Čačinaca; „Crni bodul“ OPG Vesne i Mirjenka Mrakovčića iz Krka.
2010. godine - Dimljeni kvargl s češnjakom OPG-a Juranić iz Višnjevca; Slatko vrhnje OPG-a Jareš iz Donjih Sređana; Trapist "Marija zvijezda" Livač d.o.o. iz Zagreba.
2011. godine - Kozji sir s vlascem OPG Nade Bajević iz Grešnice.
2012. godine - Velebitski tvrdi sir od ovčjeg mlijeka Tomaić commerce iz Otočca, Kozji sir s rumom OPG-a Đurković iz Marjančaca.
2013. godine - Ljuta prgica OPG-a Ankice Mađerić iz Koprivnice
2014. godine - ABC svježi krem sir s baranjskim kulenom belomanastirskog Belja d.d.
2015. godine - ABC svježi krem sir s hrenom belomanastirskog Belja d.d.
2016. godine - Velebitski sir Sirarne Runolist  Tomaić commercea iz Otočca
2017. godine - Polutvrdi punomasni kozji sir u merlotu OPG-a Đurković iz Marjančaca
2018. godine - Runolist polutvrdi kravlji sir Tomaić commercea iz Otočca
2019. godine - Specijal - punomasni topljeni sir s više mliječne masti Zdenke mliječnih proizvoda