Objavljeno: 11/08/2020

Grad Grubišno Polje će udrugama u ovoj godini projekte i programe sufinancirati s 158 000 kuna

Novac će iz gradskoga proračuna dobiti 20 projekata odnosno programa gradskih udruga

/slika/ponavljajuce/a_150430_grb_praznikrada.jpg

Nakon što je proveden Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Grubišnoga Polja u 2020. godini, grubišnopoljski je gradonačelnik Zlatko Mađeruh donio odluku kojom je udrugama odobrio novac za pojedine projekte odnosno programe. Novac će iz gradskoga proračuna dobiti 20 projekata odnosno programa gradskih udruga vrijednih ukupno 158 000 kuna.
Najviše, 50 000 kuna, odobreno je za četiri projekta i programa iz područja Domovinskoga rata, gdje su iznose od 10 000 do 15 000 ostvarile tri braniteljske udruge USDR RH 'Bilogora '91', HVIDRA Grubišno Polje i Udruga branitelja MUP-a Grubišno Polje. Po 40 000 kuna odobreno je za projekte i programe iz područja kulture odnosno iz područja humanitarnih, socijalnih i zdravstvenih usluga. U tom su području potpore ostvarile udruge Iglica, Matica umirovljenika, Zajednica Mađara, Udruga Roma, Češka beseda Velikih i Malih Zdenaca, Zavičajni klub 'Kaj vu srcu', Udruga osoba s invaliditetom i Centar za inkluziju i socijalne usluge. Za ostala područja djelovanja odobreno je 8000 kuna koje će biti podijeljene između Udruge za zaštitu potrošača BBŽ, Udruge antifašističkih boraca i antifašista Grada Grubišnoga Polja i Općine Velikoga Grđevca kao i Centra građanskih inicijativa Bilogora.
Podsjetimo, u proračunu je bilo rezervirano 200 000 kuna, pri čemu je najmanji iznos traženih sredstava bio 1000, a najveći 20 000 kuna, s time da je pojedina udruga mogla prijaviti najviše dva projekta ili programa. Gradonačelnik Mađeruh je rekao kako je procijenjeno da neke od aktivnosti trenutno nisu za realizaciju jer se mora voditi računa o likvidnosti proračuna.-Stoga molim udruge da kada dobiju rješenja vezana za svoje programe imaju razumijevanja zašto su pojedini iznosi u nekom smanjenom opsegu-rekao je gradonačelnik. (MP)

Odluka o odobravanju sredstava za financiranje/sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Grubišnoga Polja u 2020. godini