Objavljeno: 25/03/2021

Grad Grubišno Polje objavio javni poziv za subvencioniranje mjera potpora u poljoprivredi

Programom potpora u poljoprivredi predviđeno je 16 mjera, za koje je u gradskom proračunu rezervirano 350 000 kuna

/slika/ponavljajuce/a_150430_grb_praznikrada.jpg

Grad Grubišno Polje objavio je javni poziv za subvencioniranje mjera potpora u poljoprivredi na području Grubišnoga Polja za 2021. godinu. Riječ je o potporama male vrijednosti za razvoj i unapređenje poljoprivrede na području Grada na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Javnim pozivom osigurano je ukupno 16 mjera za koje je u proračunu rezervirano 350 000 kuna.
Među mjerama je osiguranje poljoprivrednih usjeva, trajnih nasada i stoke, kontrola plodnosti tla, subvencioniranje nabave i postavljanje plastenika i opreme za povrtlarstvo i cvjećarstvo. Putem programa potpora Grad će subvencionirati navodnjavanje te nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje te kupnju opreme i mehanizacije. Osigurane su i potpore za tov junadi iz vlastitog ili domaćeg uzgoja, za uzgoj i držanje muznih krava, krmača, ovaca i koza, za očuvanje pčelinjeg fonda, za umjetno osjemenjivanje krava i junica. Dio novca rezerviran je za edukacije, stjecanje znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti, za konzultantske troškove, pripreme projekata na natječaje EU fondova, za ispitivanje uređaja za zaštitu bilja, a dio i za ograđivanje, odnosno okrupnjavanje zemljišta.-Interes je već sada velik. Ne financiramo mrtvi kapital već pomažemo poljoprivrednicima da ovu krizu lakše prevladaju-kazao je grubišnopoljski gradonačelnik Zlatko Mađeruh, navodeći da je iz godine u godinu interes za ovaj vid pomoći sve veći.
Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava po pojedinoj mjeri, najkasnije do 30. studenog. Korisnici subvencije su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik sa sjedištem na području grada. Zahtjevi za dodjelu subvencija nalaze se na web stranici grada, a mogu se podići i u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Grubišnoga Polja.(MP)

JAVNI POZIV