Objavljeno: 05/12/2019

Gradsko vijeće donijelo proračun za 2020. godinu, iznosi 49 900 000 kuna

Gradonačelnik Zlatko Mađeruh je Proračun okarakterizirao ambicioznim, realnim i razvojnim

/slika/vijesti/2019/2019_12/2019_12_664_x_495/191204_gradsko_vijece_1.jpg

Pretposljednji puta u ovoj godini danas je zasjedalo grubišnopoljsko Gradsko vijeće. Uobičajeno, sjednica je počela Aktualnim satom koji je donio nekoliko pitanja ili prijedloga vijećnika poput obnove poljskih putova, prijedloga da se na prostoru spomenika grubišnopoljskim braniteljima u Ulici 77. samostalnog bataljuna ZNG-a postavi ploča s ispisanim imenima i prezimenima poginulih branitelja te pitanja oko postavljanja ograde kod mjesnog doma u Velikoj Barni.
Potom je Gradsko vijeće dalo suglasnost na financijske planove za slijedeću godinu Dječjeg vrtića Tratinčice, Razvojne agencije AGRO, Javne vatrogasne postrojbe, Gradske knjižnice Mato Lovrak, Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman, Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja, kojemu je dana suglasnost i za izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, plaćama i načinu rada. Donijet je i Plan i program rada Savjeta mladih Grada Grubišnoga Polja te Program rada CIK-a za 2020. godinu.
Gradsko je vijeće donijelo Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu u iznosu od 1,7 milijuna kuna, Program gradnje komunalne infrastrukture za 2020. godinu vrijedan 12 512 335 kuna te Plan gradnje komunalnih vodnih građevina vrijedan 9 215 000 kuna. Za slijedeću godinu donijeti su Program utroška sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta, Program javnih potreba u socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi i sportu te Program utroška sredstava šumskoga doprinosa.
Gradsko je vijeće donijelo i najvažniji gradski dokument za slijedeću godinu, Proračun. Iznosi 49 900 000 kuna. Gradonačelnik Mađeruh ga je nazvao ambicioznim, realnim i razvojnim.-U usponu smo po pitanju financiranja programa na području grada čemu je doprinijela pribava novca iz EU fondova i nadležnih ministarstava. Realan je jer je puno stavaka već pripremljeno za narednu godinu koji će biti realizirane, a razvojan je jer je vidljivo da se ulaže u segmente društva koji bi trebali odgovoriti na izazov otvaranja novih radnih mjesta i zadržavanja mladih ljudi-rekao je gradonačelnik.
Gradsko je vijeće donijelo odluku o isplati dviju kapitalnih pomoći: jedne Vodovodu za rekonstrukciju vodovodnog sustava vrijedne oko 40 000 kuna i druge Komunalcu za nabavku radnih strojeva vrijedne 100 000 kuna.
Donijeta je odluka o sklapanju dodatka ugovora s Tesarskim obrtom Kosanović, odluka o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnina Grada te zaključak o sklapanju ugovora o zakupu plinske mreže.
Donijeta je i odluka o gradskim porezima. Prema riječima pročelnice Jasminke Meheš donosi smanjenje prireza porezu na dohodak za 5 posto te je u smjeru rasterećenja građana, pri čemu će se u proračun sliti 300 000 kuna manje.