Objavljeno: 11/02/2020

Objavljen javni natječaj za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta

Ukupna površina zemljišta koje će biti dano u zakup na rok od 25 godina je 52,5 hektara

/slika/vijesti/2020/2020_02/2020_02_664_x_495/200211_zemljiste_zakup.jpg

Grad Grubišno Polje je jučer objavio Javni natječaj za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u katastarskim općinama Dapčevica, Grbavac, Grubišno Polje, Mala i Velika Barna, Mala Jasenovača, Mala i Velika Peratovica, Mali Zdenci, Rašenica i Turčević Polje, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Grubišno Polje predviđeno za zakup.
Ukupna površina zemljišta koje će biti dano u zakup na rok od 25 godina je 52,5 hektara, pri čemu je najveća površina na području katastarske općine Velika Peratovica i to 18,6 hektara, potom katastarske općine Mala Barna 16,1 hektar, Grubišno Polje veličine oko pet hektara, dok je na područjima ostalih katastarskih općina riječ o poljoprivrednom zemljištu veličine od 3 do pola hektara. Ukupna početna zakupnina svih 52,5 hektara je 19 600 kuna.
Pravo natjecanja na javnom natječaju imaju fizičke ili pravne osobe koje su do isteka roka za podnošenje ponuda podmirile sve obveze s osnove korištenja poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu države i svih javnih davanja, odnosno sve obveze s osnove naknade za gospodarsko korištenje voda i svih javnih davanja, kao i osobe protiv kojih se ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednoga zemljišta. Javni natječaj objavljen na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Grada Grubišnoga Polja bit će otvoren 30 dana. Detaljnije pogledajte OVDJE