Objavljeno: 08/05/2020

Održana druga elektronska sjednica Gradskog vijeća

Hoće li biti još koja elektronska sjednica ovisit će od epidemioloških uvjeta, kaže predsjednik Vijeća Ivo Martinović

/slika/vijesti/2020/2020_05/2020_05_664_x_495/200508_g_vijece_elektron.jpg

Danas je drugi puta u povijesti grubišnopoljsko Gradsko vijeće zasjedalo elektronskim putem. 40. sjednici u ovom sazivu, održanoj od 8 do 10 sati elektronskim je putem prisustvovalo svih 15 vijećnika, koji su glasovali o 32 točke dnevnoga reda. Sve su točke većinom glasova usvojene.-Većina točaka bila su izvješća proračunskih korisnika Grada o poslovanju u prošloj godini, a dio je bio vezan za poljoprivredu kako bi mogli raspisati natječaje i našim poljoprivrednicima pomoći subvencijama vezanima za rad u poljoprivredi. Dio točaka bio je vezan za Civilnu zaštitu da bi kao i sada mogla dobro funkcionirati-rekao je predsjednik Gradskoga vijeća Ivo Martinović.
Za sada nije mogao sa sigurnošću reći hoće li i koja slijedeća sjednica biti elektronska ili će vijeće uskoro ipak zasjedati 'uživo'.-Nisam zadovoljan ovakvim načinom jer je puno bolje kada vijećnici mogu postavljati pitanja, posebice na aktualnom satu, koji kroz elektronsku sjednicu nije dobar. Hoće li biti još koja elektronska sjednica ovisit će od epidemioloških uvjeta. Pokušavamo naći prostor u kojemu bi odradili sjednicu prema sadašnjim epidemiološkim uvjetima-kazao je I. Martinović. (RGP; foto: MP)