Objavljeno: 14/09/2018

S 18. sjednice Gradskoga vijeća

Sjednica je 12. rujna nakon 7. točke prekinuta zbog nedostatka kvoruma, te dovršena sutradan

/slika/vijesti/2018/2018_09/2018_09_664_x_495/180913_gradsko_vijece.jpg

Na početku sinoćnje sjednice Gradskoga vijeća odrađen je aktualni sat u okviru kojega je gradonačelnik Zlatko Mađeruh odgovarao na pitanja vijećnika, te su vijećnici potom prihvatili Financijska izvješća za polugodišnje razdoblje Dječjeg vrtića Tratinčica, Javne vatrogasne postrojbe, Gradske knjižnice Mato Lovrak, Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman i Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja.
18. sjednica grubišnopoljskog Gradskog vijeća, na kojoj je bilo 13 od 15 vijećnika, prekinuta je nakon 7. točke zbog nedostatka kvoruma. Naime, nakon te točke šest oporbenih vijećnika napustilo je vijećnicu. Povod im je bilo glasovanje o Zaključku o prihvaćanju Financijskog izvještaja Proračuna Grada za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine. Naime, točka je izglasana sa 7 glasova 'za' i 6 'protiv'. Tada je vijećnik Dalibor Jurina izjavio da glasovi nisu dovoljni za prihvaćanje polugodišnjeg financijskog izvještaja Proračuna Grada, odnosno da 7 glasova nije apsolutna većina od ukupno 15 izabranih vijećnika Gradskog vijeća. No, pojašnjeno je kako to nije točno, jer je natpolovična većina svih vijećnika potrebna u slučaju prihvaćanja godišnjeg financijskog izvješća. Nakon toga je oporba napustila vijećnicu, a kako zbog toga više nije bilo kvoruma sjednica je prekinuta. Prema objašnjenju Stručne službe Grada tumačenje vijećnika Jurine je neutemeljeno. Naime, Stručna služba to potkrjepljuje stavkom 2. članka 36. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj samoupravi), ali i člankom 72. Poslovnika Gradskog vijeća koji propisuju da Vijeće većinom glasova svih vijećnika, između ostaloga, donosi godišnje, a ne polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna. Time je ta točka pravovaljano prihvaćena, ocjenjuje Stručna služba. A podastirući Financijsko izvješće Proračuna Grada za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine pročelnica za financije Jasminka Meheš je rekla da su u tom razdoblju ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu od 10 628 092 kune.-Lani su iznosili 8 226 070 kune, što govori o znatnom povećanju prihoda. Rashodi i izdaci su ostvareni s 7 363 929 kuna i u odnosu na lanjsko isto razdoblje su smanjeni. Tada su iznosili  8 267  644 kune. Kada se 'prebije' s prenesenim manjkom iz prošle godine, ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 1 753 351 kunu-rekla je pročelnica.
Ostatak točaka dnevnoga reda odrađen je danas 13. rujna. Donijet je Zaključak o prihvaćanju Konsolidiranog financijskog izvještaja Proračuna Grada za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine, koje donosi iste pokazatelje kao Financijsko izvješće Proračuna Grada za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja, odnosno rast prihoda i pad rashoda te je donijet i Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada za 2018. godinu.
Vijećnici su Komunalac izabrali kao izvođača zemljanih radova u Zoni malog i srednjeg poduzetništva, te je dana suglasnost za provedbu ulaganja u projekt 'Centar malih sportova Ilova', donijeta je odluka o prestanku Poduzetničkog inkubatora, te ona o osnivanju Razvojne agencije Grubišno Polje. Pri samom kraju sjednice podnijeto je i jednoglasno prihvaćeno izvješće o radu gradonačelnika za prvu polovicu godine, te je zagrebačka tvrtka Mazars Cinotti Audit izabrana kao revizor tvrtki Komunalca i Vodovoda.