Objavljeno: 22/09/2016

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Grubišnoga Polja

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN br. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14 ), Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Grubišnoga Polja, Klasa: 940-01/16-01/1, Urbroj: 2127/01-04/01-16-37 od 20. rujna 2016., Povjerenstvo za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Grubišnoga Polja raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pismenih ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Grubišnoga Polja.