Na temelju članka 11. Pravilnika o stipendiranju studenata sa područja Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik” Grada Grubišnoga Polja broj: 6/12 i 8/15) i Odluke o broju korisnika i visini mjesečnih iznosa stipendija za 2017./2018. akademsku godinu, Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele stipendija studentima Grada Grubišnoga Polja dana 9. studenog 2017. godinu raspisuje J A V N I  N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima Grada Grubišnoga Polja u 2017./2018. akademskoj godini.

TEKST NATJEČAJA


  Povratak na: Izbori