Na temelju čl. 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 4/18), Pročelnica Upravnog odjela za financije raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za financije Grada Grubišnoga Polja za radno mjesto 'Viši referent za proračun i financije' - 1 izvršitelj/izvršiteljica

TEKST NATJEČAJA

OBAVIJEST o literaturi, opisu poslova i  podacima o plaći za Višeg referenta za proračun i financije 


  Povratak na: Natječaji i pozivi