Na temelju čl. 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 4/18), Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto višeg referenta za gospodarstvo. 

Preuzmite tekst natječaja

Obavijest o opisu poslova, podacima o plaći, popisu pravih izvora za prethodnu provjeru znanja te pravilima testiranja kandidata


  Povratak na: Izbori