Grad priprema dokumentaciju za dogradnju Dječjeg vrtića Tratinčica

Riječ je o dogradnji prostora za jednu vrtićku skupinu u tom vrtiću

Grad priprema dokumentaciju za dogradnju Dječjeg vrtića Tratinčica

Grad Grubišno Polje priprema projektno tehničku dokumentaciju za još jedan projekt kojim će biti povećan kapacitet Dječjega vrtića Tratinčica. Riječ je o dogradnji prostora za jednu vrtićku skupinu u tom vrtiću. Podsjetit ćemo da je 2021. godine završena opsežna adaptacija i dogradnja vrtićke zgrade s nabavkom potpuno novoga inventara, čime je dotadašnja mala montažna zgrada pretvorena u modernu vrtićku zgradu koja svojim kapacitetom i funkcionalnošću može odgovoriti svim izazovima.
No, pokazalo se da su potrebe za smještajem djece i dalje velike pa se krenulo u dodatnu dogradnju. Gradonačelnik Zlatko Mađeruh kaže kako su na to utjecale i druge okolnosti. Naime, kaže kako cijena vrtića nije rasla više od deset godina, a pojavila se i mogućnost sufinanciranja boravka u vrtiću djece pripadnika romske nacionalne manjine.
Projekt dogradnje vrtićke zgrade je u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti kandidiran na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja, te je Gradu odobren iznos od 1,2 milijuna kuna, odnosno oko 160.000 eura. U tijeku je izrada projektno tehničke dokumentacije i čim bude dovršena bit će raspisan natječaj za odabir izvođača. Budući da je riječ o dogradnji na postojeću zgradu gradonačelnik smatra da te aktivnosti neće remetiti uobičajen rad vrtića. (mp)


  Povratak na: Novosti