Grad u suradnji sa šumarijom i Arheološkim institutom pokreće arheološka istraživanja

S lokalitetima potpuno nepoznatima u stručnoj literaturi, djelatnike Instituta za arheologiju upoznao je upravitelj grubišnopoljske šumarije Željko Kirinčić.

Grad u suradnji sa šumarijom i Arheološkim institutom pokreće arheološka istraživanja

Poznato je da je život na grubišnopoljskom prostoru postojao stoljećima prije ustanovljavanja naselja koje nosi današnje ime. Na to upućuju brojni arheološki nalazi koji datiraju iz doba mlađeg eneolitika ili bakrenoga doba i vučedolske kulture, koji su proteklih desetljeća pronalaženi, ponajprije na lokalitetima u Velikoj Barni, a potom sporadično i u ostalim gradskim naseljima.
Grad Grubišno Polje je na poticaj upravitelja grubišnopoljske šumarije Željka Kirinčića odlučio napraviti korak i potpomoći provođenje arheoloških ispitivanja na području grada, o čemu je dana bilo riječi na prvom susretu gradonačelnika Zlatka Mađeruha i njegovih suradnika, upravitelja Kirinčića i dr. sc. Tajane Tklačec iz Instituta za arheologiju.
Dr. sc. Tkalčec kaže da Grubišno Polje nije arheološki nepoznat kraj, ali nisu provedena ciljana, stručna istraživanja.
-Institut je zainteresiran da se pokrenu radovi na tom horizontu srednjega i ranog novog vijeka, da vidimo što se ovdje događalo, ne bismo li dobili sliku. Budući da su i gradonačelnik i cijela sredina zainteresirani, to bi nam osobito pomoglo u interpretaciji utvrda koje se pojavljuju općenito u na području cijele sjeverne Hrvatske, ali nisu do sada provedena dovoljna istraživanja da bi moglo o tome nešto više reći-pojasnila je T. Tkalčec.
Velika pomoć u radu stručnjaka Instituta su šumari. Naime, nakon što je revirnik siračke šumarije Darko Šimunić na lokalitetima oko Sirača došao do brojnih arheoloških otkrića temelja srednjovjekovnih gradova, slično se dogodilo i u našem kraju.-To je baš bio slučaj ovdje s gospodinom Kirinčićem, koji je, krećući se stalno na terenu kao i mi arheolozi, otkrio te nas upoznao s nekima, u stručnoj literaturi, potpuno nepoznatim lokalitetima-dodaje dr. sc. Tkalčec. Predstoji posao, u kojemu je dobra volja prva. A u Gradu postoji. Potom su na redu pokusna arheološka istraživanja s kojima bi bila stvorena baza podataka koja pokazuje čime se raspolaže, a ovisno o početnim rezultatima bi se otvorile i mogućnosti prijava na fondove ili druge akcije.(RGP)

Dio arheoloških nalaza na lokalitetu u Velikoj Barnoj.


  Povratak na: Novosti