Gradsko vijeće danas odlučilo: novi datum Dana Grada je 12. rujna

4. studenog će od sada biti Dan grubišnopoljskih branitelja

Gradsko vijeće danas odlučilo: novi datum Dana Grada je 12. rujna

Danas je po 15. puta u ovome mandatu zasjedalo grubišnopoljsko Gradsko vijeće. Na Dnevnom redu sjednice nakon aktualnog sata, u kojemu se raspravljalo o dizalu na zgradi Gradske uprave i načinu sanacije poljskih putova, odrađeno je još 10 točaka.
Vijeća mađarske i češke nacionalne manjine gradskim su vijećnicima podnijeli financijska izvješća za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca prošle godine, dok je vijeće dalo i suglasnost na Plan rada i financijski plan Vijeća češke nacionalne manjine grada. Gradsko je vijeće kao njezin novi osnivač dalo suglasnost na statut Osnovne škole Ivana Nepomuka Jemeršića te donijelo odluku o kriterijima za dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje posljedica prirodne nepogode nastale u rujnu prošle godine.
Donijeta je i odluka o isplati kapitalne pomoći Vodovodu Grubišno Polje za sufinanciranje vodnih građevina u sklopu projekta rekonstrukcije pravca DC5 Grubišno Polje – Veliki Zdenci te odluka o isplati kapitalne pomoći Komunalcu. Gradski su vijećnici raspravljali i o predloženoj promjeni statuta Grada Grubišnoga Polja, koja se odnosi na promjenu datuma Dana grada. Podsjetimo, gradonačelnik Zlatko Mađeruh je podnio prijedlog izmjene datuma Dana grada i uputio ga u javno savjetovanje. Prema njemu Grubišno Polje bi svoj rođendan trebalo slaviti 12. rujna, na blagdan Imena Marijina, čime bi dosadašnji 4. studenog, koji se slavio na godišnjicu završetka uspješne prve hrvatske vojno redarstvene operacije Otkos 10, postao Danom grubišnopoljskih branitelja. Prijedlog je većinom glasova prihvaćen.


  Povratak na: Novosti