Gradsko vijeće: Proračun za 2024. godinu iznosi 11.800.000 eura

Porezi na dohodak će u Gradu Grubišnom Polju ostati na istoj razini, pa će zaposlenicima koji su do sada plaćali prirez porezu na dohodak taj novac ostajati

Gradsko vijeće: Proračun za 2024. godinu iznosi 11.800.000 eura

Danas je po 21. puta u ovome mandatu zasjedalo grubišnopoljsko Gradsko vijeće. Među 30 točaka dnevnoga reda bile su one vezane za gradske ustanove poput Razvojne agencije AGRO, Dječjega vrtića Tratinčica, Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja i Javne vatrogasne postrojbe grada, kao i Gradske knjižnice Mato Lovrak odnosno Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman. Riječ je o financijskim i planovima rada tih ustanova u sljedećoj godini.
Vijeće je donijelo i dokumente važne za rad Grada Grubišnoga Polja u narednoj godini. Poput Plana gradnje komunalnih vodnih građevina, Programa gradnje, odnosno održavanja komunalne infrastrukture, programa javnih potreba u socijalnoj skrbi, kulturi i tehničkoj kulturi te sportu, Programa utroška sredstava šumskoga doprinosa, te naposljetku temeljnog dokumenta Proračuna Grada za 2024. godinu. Prema prijedlogu trebao bi iznositi 11.450.000 eura, odnosno s prenesenim viškom iz ove godine 11.800.000 eura. Gradonačelnik Zlatko Mađeruh je tom prilikom zahvalio svima koji su radili na izradi Proračuna i vijećnicima na njegovu prihvaćanju.
Gradsko je vijeće donijelo i odluku o gradskim porezima i visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak, koje imaju veze s državnom odlukom o ukidanju prireza od 1. siječnja 2024. godine. Dok u nekim sredinama povećavaju stope godišnjeg poreza na dohodak kako bi nadomjestili manjak u proračunu prouzročen ukidanjem prireza, porezi na dohodak će u Gradu Grubišnom Polju ostati na istoj razini, pa će zaposlenicima koji su do sada plaćali prirez porezu na dohodak taj novac ostajati. Grad Grubišno Polje je godišnje na ime prireza ostvarivao prihod od 70.000 eura, koji sada više neće imati.
Gradsko je vijeće donijelo i odluku o dugoročnom zaduženju Grada kod HBOR-a u iznosu od 4.9 milijuna eura, potrebnih za daljnje korake u ostvarivanju projekta Centra za starije osobe te je odobrilo isplatu subvenciju Radiju Grubišnom Polju u iznosu od 10.500 eura. Na dnevnom je redu bila i Odluka o korištenju novčanih sredstava ostvarenih temeljem izdanih rješenja za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za sljedeću godinu, Program utroška sredstava prihoda od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta za sljedeću godinu, te Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Programa raspolaganja državnim zemljištem na području grada.


  Povratak na: Novosti