Objavljen Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada u 2024. godini

Na raspolaganju udrugama je 53.100 eura rezerviranih u gradskom proračunu

Objavljen Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada u 2024. godini

Grad Grubišno Polje je objavio Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada u ovoj godini. Šesta je to godina zaredom kako se sukladno zakonskim odredbama tim putem raspodjeljuje proračunski novac udrugama koje djeluju na području grada. Riječ je o dobroj prilici da grubišnopoljske udruge dođu do dijela od ukupno 53.100 eura, koliko je u gradskom proračunu predviđeno za njihov rad u ovoj godini, a taj je iznos 11.950 eura veći nego lani.
Stoga Grad poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području kulture, promicanja vrijednosti Domovinskog rata, socijalne, zdravstvene i skrbi za obitelj i djecu, humanitarnih djelatnosti, zaštite okoliša i prirode, da se prijave i ostvare financijsku podršku svojim programima odnosno projektima koji doprinose razvoju sektora civilnog društva u lokalnoj zajednici od interesa za opće dobro.
Najmanji iznos koji se po jednom projektu može odobriti i ugovoriti je 150 eura a najveći 2.700 eura, te su i ti iznosi nešto veći nego dosad. Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše dva programa za jedno ili više područja Javnog natječaja za razdoblje provedbe do 31. prosinca 2024. godine. Sva pitanja vezana uz natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: grad@grubisnopolje.hr i to najkasnije 15 dana prije isteka natječaja sukladno Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro na području Grada Grubišnoga Polja u 2024. godini.
Udruge projekte mogu prijaviti do 8. travnja ove godine.

JAVNI NATJEČAJ


  Povratak na: Novosti