Objavljen javni poziv sportskim udrugama za predlaganje projekata ili programa javih potreba u sportu za 2024. godinu

Za projekte ili programe udruga u sportu rezervirano je 112.500 eura u gradskom proračunu

Objavljen javni poziv sportskim udrugama za predlaganje projekata ili programa javih potreba u sportu za 2024. godinu

Športska zajednica Grada Grubišnoga Polja objavila je Javni poziv udrugama za predlaganje projekata  ili  programa javih potreba u sportu za 2024. godinu. U Proračunu Grada Grubišnoga Polja za 2024. godinu osigurano je 125.000 eura za financijsku potporu programa udruga u sportu, od kojih je 112.500 rezervirano za provedbu programa udruga u sportu. Na javni poziv mogu se javiti sve udruge u sportu sa sjedištem na području Grada Grubišnoga Polja ciljevi i djelatnosti kojih su usmjereni zadovoljenju javnih potreba građana grada u području sporta, a kojim temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti ne predstavljaju gospodarsku djelatnost u sportu. Udruge koje se javljaju na javni poziv moraju biti upisane u Registar udruga, Registar sportskih djelatnosti, moraju dostaviti dokaz da su uskladile svoje statute s odredbama Zakona o udrugama te moraju ispuniti sve druge uvjete propisane natječajem. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu je 500, a najveći 50.000 eura. Svaka udruga u okviru javnog poziva može prijaviti i ugovoriti jedan program na razdoblje provedbe do 12 mjeseci, samostalno ili u partnerstvu. S udrugama u sportu kojima će biti odobrena financijska sredstva Zajednica športskih udruga Grada Grubišno Polje će sklopiti Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za 2024. godinu. Rok za podnošenje prijava je ponedjeljak 11. Novost u odnosu na prethodne godine je da se osim fizički, prijava može ostvariti i putem e-maila. Sva potrebna dokumentacija i upute nalaze se na mrežnim stranicama Grada Grubišnoga Polja na POVEZNICI


  Povratak na: Novosti