Održana 14. sjednica Gradskog vijeća

Održana 14. sjednica Gradskog vijeća

Jučer je po 14. puta u ovome mandatu, odnosno posljednji puta u ovoj godini zasjedalo grubišnopoljsko Gradsko vijeće. Na dnevnom redu sjednice, koja je uobičajeno počela aktualnim satom, bilo je 26 točaka. U aktualnom satu je bilo razgovora o proceduri od priključenja na vodosustav do izdavanja računa.
Vijeće je prihvatilo financijske i planove rada vijeća srpske i mađarske nacionalne manjine grada za 2023. godinu. Donijet je Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman za 2023. godinu i Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama te ustanove, Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Gradske knjižnice „Mato Lovrak" za 2023. godinu kao i Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama Gradske knjižnice. Donijet je Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, plaćama i načinu rada Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja.
Dana je suglasnost na Financijski plan Komunalca d.o.o. Grubišno Polje za 2023. godinu i na Plan nabave dugotrajne imovine toga društva za 2023. godinu, te suglasnosti istovjetnim dokumentima Vodovoda Grubišno Polje d.o.o. Vezano za Vodovod Grubišno Polje donijet je Zaključak o davanju suglasnosti na Plan nabave dugotrajne imovine za 2023. godinu te Zaključak o davanju suglasnosti na Plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina Vodovoda Grubišno Polje d.o.o. za 2023. godinu. Sukladno Odluci Gradskog vijeća bit će isplaćene kapitalne pomoći Vodovodu Grubišno Polje d.o.o. za izgradnju ulične sanitarno-fekalne i oborinske kanalizacijske mreže i rekonstrukciju pješačke staze u ulici Kralja Zvonimira u Grubišnom Polju i za još četiri investicije vezane za vodoopskrbu.
Gradsko je vijeće izmijenilo i dopunilo Program javnih potreba u kulturi na području Grada Grubišnoga Polja za 2022. godinu, donijelo Odluku o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Grubišnoga Polja za 2023. godinu, Odluku o određivanju potpisnika kartona deponiranih potpisa te Odluku o kratkoročnom zaduživanju Grada Grubišnoga Polja. Donijeta je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, kao i Program korištenja novčanih sredstava ostvarenih temeljem izdanih rješenja za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2023. godinu.
Jedna od odluka je bila i ona o davanju na upravljanje Mjesnih domova na području Grada Grubišnoga Polja Komunalcu. Donijet je i Zaključak o sklapanju Ugovora o zakupu plinske mreže za 2023. godinu i Odluka o promjeni osnivača Osnovne škole Ivana Nepomuka Jemeršića Grubišno Polje. Pod točkom različito je bilo govora o pokretanju procedure izmjene datuma proslave Dana grada, a vijećnici su uza zahvale Željka Margetu i Branka Kašića, pročelnika i djelatnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti ispratili u zasluženu mirovinu, u koju stupaju 1. siječnja 2023. godine.


  Povratak na: Novosti