Prijavljena četiri nova projekta vrijedna oko 3.4 milijuna kuna

Riječ je o dvama projektima Zaželi, dogradnji matične zgrade DV Tratinčica, nabavke sprava te ograde za područni vrtić u V. Zdencima, obnovi krovišta na zgradi starog farofa

Prijavljena četiri nova projekta vrijedna oko 3.4 milijuna kuna

U proteklih tjedan dana prijavljena su četiri projekta usmjerena na poboljšanje uvjeta življenja te povećanje broja radnih mjesta u Grubišnom Polju. Projekti su prijavljeni zahvaljujući odličnoj suradnji prijavitelja, partnera i Razvojne agencije AGRO, koja ih je pripremala.
Grad Grubišno Polje je u partnerstvu s Centrom za pomoć u kući, HZZ-om i Centrom za socijalnu skrb prijavio je treću fazu projekta ZAŽELI, pod nazivom „Zaželi još bolje za Grubišno Polje“, ukupne vrijednosti 1.236.000 kuna, kojim će se zaposliti 25 žena koje će pružati pomoć u kući za 150 korisnika na području grada. Pomoć će se pružati maksimalno dozvoljenih 6 mjeseci, nakon čega se očekuje novi program Zaželi, koji će donijeti određene izmjene.
Gradsko društvo Crveni križ Grubišno Polje, također je prijavilo projekt „Zaželi – aktivne u zajednici“, ukupne vrijednosti 444.925 kuna, a kojim će se zaposliti 9 žena za skrb o osobama s područja Grubišnog Polja i Velikog Grđevca. Partneri na projektu su Grad Grubišno Polje, Udruga osoba s invaliditetom, Centar za socijalnu skrb i  HZZ.
Grad Grubišno Polje planira nastavak ulaganja u oba objekta Dječjeg vrtića Tratinčica, stoga su prijavljena dva projekta kojim će se unaprijediti uvjeti rada i proširiti kapaciteti vrtića. S obzirom da i dalje postoji potreba za povećanjem upisnih mjesta u vrtić, Grad je prijavio dogradnju matičnog objekta s jednom dodatnom sobom za vrtićku skupinu od 3 do 7 godina. Ministarstvo znanosti i obrazovanja financirati će dogradnju iz Nacionalnog plana za oporavak, a predviđeni iznos projekta je 1.224.000 kune.
Za zgradu područnog objekta vrtića, u Velikim Zdencima, prijavljen je projekt nabavke novih sprava za dječje igralište te postavljanja zaštitne ograde. Projekt je prijavljen prema Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade, a vrijednost mu je 207.637 kuna.
Župa sv. Josipa i Razvojna agencija prijavili su projekt obnove krovišta na zgradi starog farofa, na Program ulaganja u zajednicu Ministarstva regionalnog razvoja. Ukupna vrijednost investicije je 286.650 kuna.
Ukoliko svi projekti budu odobreni, na području Grada Grubišnog Polja realizirat će se investicije u objekte u visini 1.718.287,00 kuna. (RA Agro)


  Povratak na: Novosti