Udrugama na raspolaganju 41.150,00 eura za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro u 2023. godini

Udrugama na raspolaganju 41.150,00 eura za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro u 2023. godini

Grad Grubišno Polje je objavio Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada u ovoj godini. Peta je to godina zaredom kako se sukladno novim zakonskim odredbama raspodjeljuje proračunski novac udrugama koje djeluju na području grada. Riječ je o dobroj prilici da grubišnopoljske udruge dođu do dijela od ukupno 41.150,00 eura, koliko je u gradskom proračunu predviđeno za rad udruga u ovoj godini. Stoga Grad poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području kulture, promicanja vrijednosti Domovinskog rata, socijalne, zdravstvene i skrbi za obitelj I djecu, humanitarnih djelatnosti, zaštite okoliša i prirode, da se prijave i ostvare financijsku podršku svojim programima odnosno projektima koji doprinose razvoju sektora civilnog društva u lokalnoj zajednici od interesa za opće dobro. Najmanji iznos koji se po jednom projektu može odobriti i ugovoriti je 132,73 eura a najveći 2.654,46 eura. Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše dva programa za jedno ili više područja Javnog natječaja za razdoblje provedbe do 31. prosinca 2023. godine. Sva pitanja vezana uz natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: grad@grubisnopolje.hr i to najkasnije 15 dana prije isteka natječaja sukladno Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro na području Grada Grubišnoga Polja u 2023. godini. Udruge projekte mogu prijaviti do 6. travnja ove godine.

JAVNI NATJEČAJ


  Povratak na: Novosti