Upravljanje župom Ivanovo Selo preuzeo vlč. Marijo Brezak

Vlč. Brezak je imenovan i vikarom župa sv. Josipa u Grubišnom Polju i Svih svetih u Velikim Zdencima

Upravljanje župom Ivanovo Selo preuzeo vlč. Marijo Brezak

Nakon što je dugogodišnji župnik don Ivan Košćak 23. siječnja izmučen kratkom i teškom bolešću preminuo, službu župnika župe u grubišnopoljskom naselju Ivanovu Selu u nedjelju je preuzeo vlč. Marijo Brezak, dosadašnji župnik u Kaniškoj Ivi. Vlč. Brezak je dekretom biskupa bjelovarsko-križevačkog msgr. Vjekoslava Huzjaka imenovan i vikarom župa sv. Josipa u Grubišnom Polju i Svih svetih u Velikim Zdencima. Vikari su sukladno Zakoniku kanonskoga prava pridruženi župniku da pod župnikovim autoritetom, zajedno u suglasju, župniku pomažu u zajedničkoj brizi za određenu župu, prema propisima prava. Tako će novi ivanovoselski župnik osim u svojoj, pastoral kao vikar obavljati i u župama sv. Josipa u Grubišnom Polju i Svih svetih Veliki Zdenci. Župnik Brezak je zaređen 3. srpnja 2016. godine u župi Bestovje-Novaki-Rakitje u crkvi Bl. Alojzija Stepinca. Godinu dana je bio đakonom župe Sv. Ane u Križevcima, a posljednja mu je služba bila u župi svetog Jurja Mučenika i Srca Marijina. Tu župu preuzima vlč. Josip Benko. (mp; foto: Župa sv. Ane Križevci)


  Povratak na: Novosti