Obrasci

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć

Zahtjev za odobrenje prava na naknadu za troškove stanovanja

Privola za obradu osobnih podataka

Obrazac prijave nepropisno odbačenog otpada

Zahtjev za korištenje javne površine

Obrazac prijave radnog vremena prodavaonice

Obrazac Prijave lošeg gospodarenja poljoprivrednim zemljištem

Zahtjev za korištenjem poslovnog prostora u mjesnim domovima na području Grada Grubišnoga Polja

Naknada za troškove stanovanja:

Pravo na naknadu za troškove stanovanja utvrđeno je Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 18/22, 46/22 i 119/22) i Odlukom o socijalnoj skrbi na području Grada Grubišnoga Polja („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja br. 6/22).
Pravo na naknadu za troškove stanovanja (troškovi najamnine, komunalne naknade, troškovi grijanja, vodne usluge te troškovi koji su nastali uslijed radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade), priznaje se u visini od najmanje 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu. Iznos zajamčene minimalne naknade, sukladno Zakonu, utvrđuje Hrvatski zavod za socijalni rad rješenjem. Detaljnije informacije o pravu na naknadu za troškove stanovanja građani mogu dobiti u Stručnoj službi Gradskog vijeća Grada Grubišnoga Polja.