Grad Grubišno Polje i Čazmatrans promet sklopili ugovor o prijevozu osnovnoškolaca

Grad Grubišno Polje i Čazmatrans promet sklopili ugovor o prijevozu osnovnoškolaca

Predstavnici Grada Grubišnoga Polja i Čazmatrans prometa, gradonačelnik Zlatko Mađeruh i direktor Dražen Pavlović sklopili su ugovor o obavljanju usluge prijevoza učenika Osnovne škole Ivana Nepomuka Jemeršića. Početak pružanja usluge prema ovom Ugovoru je 1.1.2023., a završetak pružanja usluge je zadnji nastavni dan ove školske godine. Cijena usluge prijevoza učenika za ugovoreno razdoblje utvrđena je sukladno ponudi prijevoznika na temelju cijene jednog školskog dana, koja iznosi 4.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 530,89 eura, tako da cijena za ugovoreno razdoblje za 103 nastavna dana iznosi 412.000,00 kuna, odnosno 54.681,80 eura. Inače, na Grad Grubišno Polje sa županije Bjelovarsko-bilogorske  prenijeta su prava osnivača OŠ Ivana Nepomuka Jemeršića, pa je njegova obveza bila putem javne nabave izabrati prijevoznika učenika. – Javna nabava je prošla u redu, čestitam i direktoru Čazmatransa jer su bili najpovoljniji i nije bilo nikakve pritužbe na provedbu. Isto tako želim zahvaliti mojima u odjelu kao i ravnateljici osnovne škole. Svi smo zajedno sudjelovali u pripremi javne nabave. Završila je dobro, danas smo potpisali ugovore, imamo kontinuitet što je i najvažnije, rekao je gradonačelnik Mađeruh, a ravnateljica OŠ Snježana Šeliš istaknula kako je bilo važno da pri prijenosu osnivačkih prava ne dođe do prekida prijevoza učenika. – Sve je završeno na vrijeme, tako da naša djeca od 9.1. ponovo imaju autoprijevoznika, a to je na našu sreću Čazmatrans s kojim imamo dugogodišnji I dobru suradnju. Ova priča oko javne nabave se lijepo posložila i naši učenici neće osjetiti prijelaz prijenosa vlasništva sa županije na grad, i sve se u kontinuitetu dalje nastavlja. (V.Ž.J., foto: D.Č)


  Povratak na: Novosti