Gradsko vijeće donijelo proračun za 2023. godinu, prvi u eurima: 6.685.000 eura

Gradonačelnik Zlatko Mađeruh očekuje da će sljedeća godina biti vrlo teška. Kazao je da proračun nije ambiciozan upravo zbog krize, no smatra da je realan

Gradsko vijeće donijelo proračun za 2023. godinu, prvi u eurima: 6.685.000 eura

Grubišnopoljsko Gradsko vijeće je na jučerašnjoj, 13. sjednici u ovome mandatu, donijelo Proračun za 2023. godinu, ujedno prvi izražen u eurima. Usvojen je u iznosu od 6.685.000 eura, odnosno nešto više od 50 milijuna kuna. Gradonačelnik Zlatko Mađeruh očekuje da će sljedeća godina biti vrlo teška. Za proračun je rekao da nije ambiciozan upravo zbog krize, no smatra da je realan. Na sjednici su usvojeni financijski planovi i programi rada za narednu godinu Savjeta mladih, Razvojne agencije AGRO ustanove, Javne vatrogasne postrojbe Grada, Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja, potom prijedlog statuta, financijski plan za 2023. godinu i pravilnik o plaćama Dječjega vrtića „Tratinčica" te financijski planovi Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman i Gradske knjižnice „Mato Lovrak" za 2023. godinu. Prihvaćen je i Plan zaštite od požara.
Gradsko je vijeće donijelo odluku o isplati subvencije Radiju Grubišnom Polju, kapitalne pomoći Komunalcu i Vodovodu Grubišno Polje te odluku o isplati potpore Elektrani Grubišno Polje nakon provedene investicije. Gradsko je vijeće donijelo programe javnih potreba u socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi i sportu na području grada, kao i program utroška sredstava šumskog doprinosa za narednu godinu. Donijet je i Program gradnje komunalne infrastrukture, Plan gradnje komunalnih vodnih građevina te Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu. Prihvaćene su i izmjene Programa utroška sredstava prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2022. godini i Program utroška sredstava prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2023. godini. Donijeta je i odluka o izvršavanju proračuna za 2023. godinu te je izmijenjen sastav Mandatnog povjerenstva te Povjerenstva za Statut i Poslovnik Gradskoga vijeća. (foto: mp)


  Povratak na: Novosti