Gradsko vijeće u ulozi Skupštine raspravljalo o poslovanju Komunalca i Vodovoda Grubišno Polje

Temom su bila financijska izvješća za prošlu godinu, nalaz revizije, odabir revizora za ovu godinu i pokriće gubitaka

Gradsko vijeće u ulozi Skupštine raspravljalo o poslovanju Komunalca i Vodovoda Grubišno Polje

Jučer je grubišnopoljsko Gradsko vijeće zasjedalo u ulozi Skupštine dvaju gradskih trgovačkih društava Komunalca i Vodovoda Grubišno Polje. Najvažnije teme sjednice bila su financijska izvješća dvaju društava za prošlu godinu, koja u oba slučaja pokazuju gubitak poslovne godine. Naime, prihodi Vodovoda Grubišno Polje bili su 2 991 436 kuna, a rashodi 3 367 207 kuna, čime je ostvaren gubitak od 375 771 kune, koji će odlukom skupštine biti prenijet u ovu poslovnu godinu. Direktor tvrtke Ivica Ahac pojašnjava da je gubitak u razini ranijih godina, a dio smanjenih prihoda odnosi se na situaciju s COVID-om.
Komunalac je u prošloj godini poslovao s prihodima od 7.659.243 kune i rashodima od 8.284. 376 kuna, što poslije oporezivanja daje gubitak od 596 383 kune, koji će odlukom skupštine biti prenijet u ovu poslovnu godinu. Pojašnjavajući takav rezultat direktor I. Ahac kazao je da se gubici najviše očituju zbog amortizacije, koja je prošle godine iznosila 740 000 kuna i povećana je u odnosu na 2019. godinu, kada je iznosila 495 000 kuna. I u slučaju Komunalca svi su članovi skupštine prihvatili izvješće i odlučili gubitak prošle poslovne godine prenijeti u ovu poslovnu godinu.
Gradski su vijećnici u ulozi članova skupština dviju tvrtki jednoglasno prihvatili i izvješća neovisne revizije, koja je objema tvrtkama dala mišljenje s rezervom. U Vodovodu i Komunalcu su zadovoljni poslom koji je obavila bjelovarska Veritas revizija pa je skupština dvaju društava prihvatila da ista tvrtka obavi reviziju poslovanja Komunalca i Vodovoda Grubišno Polje i u 2021. godini. (mp)


  Povratak na: Novosti