Izrađena revizija Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za područje grada

Reviziju je izradila i jučer Gradu uručila tvrtka Instruktažni centar sa sjedištem u Križevcima

Izrađena revizija Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za područje grada

Temeljem Zakona o zaštiti od požara obveza lokalnih jedinica samouprave je izrada procjene od ugroženosti od požara, a svakih pet godina valja napraviti reviziju postojeće, odnosno izradu nove. Nadalje, gradovi i općine su na temelju procjena dužni na godišnjoj razini izrađivati i planove zaštite od požara.
Tako je Grad Grubišno Polje od tvrtke Instruktažni centar sa sjedištem u Križevcima naručio izradu revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije kao i Plana zaštite od požara za područje Grubišnoga Polja. Tony Dvoržak, viši referent za gospodarstvo Grada Grubišnoga Polja kaže kako su ti dokumenti od iznimne važnosti.-Između ostaloga Grubišno Polje u Zoni malog i srednjeg poduzetništva ima tvrtke s visokim rizikom od požara poput Energane Grubišno Polje, Zagrebpetrola i Asfaltne baze. Osim toga, na području grada od posljednje je procjene zabilježen porast broja gospodarskih subjekata i OPG-a. To je još jedan razlog zašto je potrebno izraditi ažuriranu kvalitetnu i sveobuhvatnu procjenu-kaže T. Dvoržak.
Revizija Procjene i Plana su izrađeni i danas je Ivan Matošević, voditelj tima za izradu procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i donošenje plana zaštite od požara za Grubišno Polje zajedno sa suradnicima plan uručio predstavnicima Grada i Javne vatrogasne postrojbe Grada Grubišnoga Polja.-Svi relevantni elementi bitni za stanje i sigurnost zaštite od požara na području Grubišnoga Polja su obuhvaćeni ovom procjenom. To su energetska struktura, ceste, vodotoci, vatrogasne postrojbe, objekti, opasne tvari koje se nalaze na području grada i drugo. Na temelju toga će biti izrađen plan zaštite od požara kao najmjerodavniji dokument u tom dijelu-kazao je I. Matošević.
Dio tima koji je izrađivao procjenu bila je i Javna vatrogasna postrojba Grada Grubišnoga Polja, zapovjednik koje Vitomir Pintarić, kaže kako je postrojba time stekla veliko iskustvo. (Tekst i foto: Michael Palijan)


  Povratak na: Novosti