Započeta sanacija dvaju divljih odlagališta otpada u Ivanovu Selu i Malim Zdencima

Projekt sanacije vrijedan je oko 434.000 kuna, a s 80 posto sufinancirat će ga Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Radove izvodi Komunalac d.o.o.

Započeta sanacija dvaju divljih odlagališta otpada u Ivanovu Selu i Malim Zdencima

Gotovo da, nažalost, nema sredine u kojoj nema divljih odlagališta otpada koja stvaraju nesavjesni građani odbacujući otpad na za to nepredviđenim mjestima. Osim što uvelike štete okolišu, narušavaju ljepotu prirode, ali i izazivaju nepotrebne troškove kako iz lokalnih, tako i državnoga proračuna za sanaciju divljih odlagališta.
Jučer je u posao sanacije dvaju divljih odlagališta uveden grubišnopoljski Komunalac. Naime, Grad Grubišno Polje je ove godine na javnom pozivu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ostvario potporu za sanacije dvaju odlagališta.-Fond sufinancira 80, a Grad 20 posto ukupne investicije koja iznosi 434.187 kuna s PDV-om-kazao je gradonačelnik Zlatko Mađeruh napominjući da Komunalac ima rok za izvršenje radova 90 dana od današnjega uvođenja u posao. Riječ je o sanaciji odlagališta kod groblja u Ivanovu Selu te iza mjesnoga doma u Malim Zdencima.
Podsjetit ćemo da su otvorenjem reciklažnog dvorišta početkom svibnja mogućnosti odlaganja otpada na području grada uvelike proširene i smatra se da bi sada divljih odlagališta trebalo biti što manje.-Molim građane da nas odmah obavijeste ukoliko imaju informacije o nastanku kakve nove divlje deponije kako bi mogli odmah intervenirati. No, smatram da pogotovu sada uza sve mogućnosti koje smo stvorili za kvalitetno odlaganje otpada, nema razloga za stvaranje divljih deponija. Idemo se svi uključiti da stvaramo ljepši grad i okolicu. Nema razloga da ju zagađujemo-poručio je gradonačelnik. (mp)


  Povratak na: Novosti